intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về công ty

Xem 1-20 trên 806 kết quả Pháp luật về công ty
 • Nội dung chương 3: Pháp luật về công ty thuộc bài giảng Luật kinh tế trình bày về sự ra đời của công ty và luật công ty trong lịch sử, các vấn đề chung về công ty, công ty theo pháp luật Việt Nam, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH,...Tham khảo tài liệu để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt124p lehanhtuyet 16-07-2014 290 60   Download

 • Tài liệu Pháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam do PGS.TS. Lê Thị Thuy Thủy chủ biên được xuất bản với mong muốn giới thiệu những nội dung chủ yếu của pháp luật và thực tiễn về công ty chứng khoán ở Việt Nam. Bên cạnh đó, những quy định của pháp luật về công ty chứng khoán ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...cũng được phân tích so sánh với pháp luật ở Việt Nam.

  pdf263p hik_kun209 14-12-2014 153 27   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là tìm hiểu những vấn đề lý luận về công ty TNHH một thành viên theo Luật DN (2014) và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật đó trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó kiến nghị nhằm các quy định pháp luật về công ty TNHH một thành viên

  pdf88p cotithanh000 07-10-2019 64 13   Download

 • Chương này giúp người học có những hiểu biết về công ty hợp doanh và pháp luật về công ty hợp doanh. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm và đặc điểm của công ty hợp doanh, biết được quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty hợp doanh, biết được cơ cấu tổ chức trong công ty hợp doanh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf25p youcanletgo_05 21-01-2016 77 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 4: Pháp luật về công ty (Tiếp theo) trình bày những kiến thức về khái niệm nguyên tắc và các hình thức hợp tác; địa vị pháp lý của doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài; thành lập và giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  pdf36p angicungduoc7 10-09-2020 19 0   Download

 • "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty" thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p angicungduoc7 10-09-2020 11 0   Download

 • Đề tài này nhằm các mục đích tìm hiểu những vấn đề lý luận về công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014 và 4 thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật đó trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ đó kiến nghị nhằm các quy định pháp luật về công ty TNHH một thành viên.

  pdf29p mucnang888 16-04-2021 5 3   Download

 • Phần này trình bày về: Pháp luật về công ty. Công ty, hiểu theo nghĩa chung nhứt, là tổ chức kinh doanh do hai hay nhiều người cùng góp vốn thành lập nhằm mục đích kinh doanh theo nguyên tắc lời cùng chia, lỗ cùng chịu. Thành viên củng công ty: Căn cứ hình thành và chấm dứt tư cách thành viên công ty. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của thành viên công ty.

  ppt28p acqui_rx 12-01-2011 276 96   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam với mục đích tìm hiểu những vấn đề lý luận về công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp (2005) và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật đó, từ đó kiến nghị nhằm các quy định pháp luật về công ty TNHH một thành viên. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf18p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 178 26   Download

 • Chuyên đề này trang bị cho người học những hiểu biết về pháp luật công ty cổ phần. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được: Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần; biết được cổ phần là gì, cổ đông là gì; biết được cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p youcanletgo_05 21-01-2016 94 14   Download

 • Tài liệu Pháp luật về kinh doanh gồm 2 tập do PSG. TS Nguyễn Như Phát và ThS. Lê Minh Toàn đồng chủ biên. Tập 1 Tài liệu gồm 4 chương trình bày các nội dung: Pháp luật về Công ty và Doanh nghiệp tư nhân; pháp luật về hợp tác xã; pháp luật đầu tư; pháp luật về hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 (Tập 1) Tài liệu.

  pdf190p doinhugiobay_06 07-12-2015 89 13   Download

 • Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết về pháp luật công ty như: Khái niệm công ty, sự ra đời của công ty và luật công ty trong lịch sử, các vấn đề chung về công ty, công ty theo pháp luật Việt Nam, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p youcanletgo_05 21-01-2016 48 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Pháp luật về công ty, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp. Những qui định chung về công ty theo pháp luật Việt Nam mà cụ thể là việc hình thành và đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam phải theo qui định chung của Pháp Luật Việt Nam.

  ppt140p trankhanhlinh2928 16-11-2010 521 104   Download

 • 1. Đặc điểm pháp lý - Công ty cổ phần là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân. - Công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ. - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vốn vào công ty.

  ppt36p esc_12 29-07-2013 245 53   Download

 • Đề tài Quy định pháp luật về công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính: quy định chung về công ty đại chúng, quyền và nghĩa vụ công ty đại chúng, quy định về quản trị công ty đại chúng.

  pdf34p canon_12 31-03-2014 274 42   Download

 • Sự ra đời của công ty và luật công ty trong lịch sử • Những công ty thương mại đối nhân đầu tiên xuất hiện ở Châu Âu khoảng thế kỷ XIII • Đầu thế kỷ XVII công ty đối vốn ra đời

  ppt124p buiduongson3 06-04-2011 151 37   Download

 • Mục đích của Luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về công ty luật ở Việt Nam, để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về công ty luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty luật ở Việt Nam.

  pdf8p truongtien_08 03-04-2018 53 7   Download

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai của loại hình công ty HVĐG, pháp luật về công ty HVĐG tại Việt Nam và ở một số quốc gia có nền pháp luật tiên tiến trên thế giới hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu để xây dựng một chế định pháp luật về công ty HVĐG, phù hợp nhất với các điều kiện kinh tế - xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf28p hannguyetti 09-04-2017 46 2   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế dưới đây sẽ trình bày những nội dung kiến thức cần nắm sau: Tổng quan về luật kinh tế, pháp luật về đầu tư, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về phá sản, pháp luật về những vấn đề pháp lý căn bản về hợp đồng, một số loại hợp đồng thông dụng trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp kinh doanh tại tòa án, giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng TTTM.

  pdf276p vanthanhthiennu22 21-05-2014 183 48   Download

 • Giáo trình Luật thương mại (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung khái quát về luật thương mại Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, tổ chức quản lý công ty nhà nước, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước đối với công ty nhà nước và đối với vốn nhà nước ở các doanh nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf228p comamngo1902 01-04-2019 244 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về công ty
p_strCode=phapluatvecongty

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2