intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thị trường chứng khoán sơ cấp

Xem 1-20 trên 453 kết quả Thị trường chứng khoán sơ cấp
 • Cuốn sách "Cơ sở Toán tài chính" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các tính toán tài chính cơ bản; mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với thời gian rời rạc; mô hình nửa liên tục và chuyển động brown. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p mucnang555 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Ngành: Quản lý bán hàng và siêu thị - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của kế toán; Chứng từ kế toán; Tài khoản và ghi sổ kép; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Sổ kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p boghoado08 05-02-2024 2 2   Download

 • Mục tiêu của luận án "Tác động của chỉ số tâm lý đến tỷ suất lợi vốn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" này là đánh giá tác động của chỉ số tâm lý đến tỷ suất lợi vốn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở cấp độ toàn thị trường và cấp độ ngành. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và các khoản đầu tư của các nhà đầu tư nói riêng.

  pdf230p hoahogxanh06 09-11-2023 11 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Tác động của chỉ số tâm lý đến tỷ suất lợi vốn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm định lượng tác động của chỉ số tâm lý đến tỷ suất lợi vốn cổ phiếu trên TTCK Việt Nam (cấp độ toàn thị trường và cấp độ ngành); Đề xuất khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý thị trường, nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam và nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực tâm lý trên TTCK.

  pdf28p hoahogxanh06 09-11-2023 10 10   Download

 • Cuốn sách "Thị trường chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán; Thị trường chứng khoán ở một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p kimphuong1139 06-11-2023 4 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tầm soát cổ phiếu và thực hành; nhận biết con sóng thần trên thị trường chứng khoán; một số phong cách đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; tầm soát nhà đầu tư lớn, tổ chức, nhóm cổ đông; một số biểu đồ siêu cổ phiếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf324p minhquan0791 02-11-2023 3 2   Download

 • Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh: Chương 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát về tài sản cơ sở; Khái quát về công cụ phái sinh; Thị trường công cụ phái sinh; Các chủ thể tham gia trên thị trường công cụ phái sinh; Sở giao dịch chứng khoán phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p manhj2107 05-11-2023 7 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình "Thị trường tài chính: Thị trường chứng khoán" gồm những nội dung chính sau: Chương VII - Phát hành chứng khoán; Chương VIII - Thị trường thứ cấp Sở giao dịch chứng khoán; Chương IX - Thị trường phi tập trung (OTC); Chương X - Công ty chứng khoán; Chương XI - Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Chương XII - Trung tâm lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf290p vankhinh0210 15-10-2023 4 4   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của giao dịch khối ngoại tới thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và các chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu cho rằng việc khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam là cần thiết, tuy nhiên, cần có các quy định chặt chẽ hơn để giảm thiểu hành vi thao túng thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf14p viintuit 06-09-2023 6 2   Download

 • Bài viết Mối quan hệ của mạng xã hội và thị trường chứng khoán Việt Nam được thực hiện nhằm mục đích kiểm chứng mối tương quan giữa cảm xúc của nhà đầu tư thể hiện trên mạng xã hội với biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc xác định mối quan hệ giữa cảm xúc nhà đầu tư với biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ góp phần thay đổi nhận thức của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư về tính hiệu quả của thị trường và cung cấp thêm cho họ một công cụ hỗ trợ ra quyết định đáng tin cậy.

  pdf8p viannee 04-08-2023 5 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ lần 2 năm 2023: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các chủ đề khác liên quan đến thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf254p tueman05 24-07-2023 5 5   Download

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh năm 2021 (Volume 2) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tác động của vòng quay tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM; tác động của các đặc điểm hội đồng quản trị đến mối quan hệ giữa việc lập kế hoạch thuế và giá trị doanh nghiệp.

  pdf910p trankora06 12-07-2023 5 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về việc chấp nhận hay bác bỏ mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ với hiệu quả tài chính (ROE) của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Từ đó, dựa trên các kết quả nghiên cứu, bài báo dự kiến đưa ra một số khuyến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ và kết quả là nâng cao hiệu quả tài chính của của các công ty niêm yết.

  pdf10p viwolverine 11-07-2023 5 4   Download

 • Hành vi điều chỉnh lợi nhuận là việc nhà quản lý của công ty tác động và làm thay đổi các báo cáo tài chính nhằm điều chỉnh thông tin đặc thù mà công ty cung cấp và qua đó nhằm ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu của công ty trên thị trường. Bài viết trình bày ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu và hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf10p viwolverine 11-07-2023 9 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu giảng dạy môn Thị trường tài chính: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Sở giao dịch chứng khoán; phân tích và định giá chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p chankora07 06-07-2023 5 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán; Giới thiệu thị trường chứng khoán một số nước trên thế giới; Khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; Cấu trúc thị trường chứng khoán; Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán tập trung; Chỉ số giá chứng khoán.

  pdf4p htphuongtam2806 19-06-2023 5 2   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm sở giao dịch chứng khoán; Chức năng, nhiệm vụ của sở giao dịch chứng khoán; Hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán; Cơ chế hoạt động của sở giao dịch chứng khoán; Thành viên của sở giao dịch chứng khoán; Hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán.

  pdf2p htphuongtam2806 19-06-2023 3 2   Download

 • Bài viết Nâng cao vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đánh giá vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao vai trò của các tổ chức này đối thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf4p vinebula 02-06-2023 4 3   Download

 • Bài viết Biến động giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam phân tích thực trạng tình hình biến động giá cổ phiếu của các NHTM là cần thiết và đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học để đề xuất các hàm ý chính sách trong việc kiểm soát biến động giá cổ phiếu của các NHTM niêm yết trên TTCK Việt Nam.

  pdf3p vinebula 02-06-2023 4 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm tìm ra những nhân tố tác động đến khả năng xảy ra tình trạng căng thẳng tài chính (kiệt quệ tài chính) đối với các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn từ 2013-2020. Tác giả sử dụng dữ liệu thứ cấp từ 623 doanh nghiệp niêm yết. Bài viết trình các nhân tố tác động đến khả năng xảy ra căng thẳng tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf4p vinebula 02-06-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2