intTypePromotion=3

Bài giảng Thị trường chứng khoán - ThS. Nguyễn Văn Minh

Chia sẻ: Kệ Tui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
47
lượt xem
14
download

Bài giảng Thị trường chứng khoán - ThS. Nguyễn Văn Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường chứng khoán gồm có chương, cung cấp những nội dung cụ thể như: Tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích và đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường chứng khoán - ThS. Nguyễn Văn Minh

 1. BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ths Nguyễn Văn Minh Phòng Đào tạo – NCKH Trường Đại học Thành Đông Hải Dương - 2013
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Thị trường chứng khoán – TS Bạch Đức Hiền– NXB Tài chính 2. Học đầu tư chứng khoán – Akira Lê (dautuchungkhoan.org) 3. Các trang web: cafe.vn, vneconomy.vn, nganhangonline.com.vn,…
 3. Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán Nội dung 1. Khái niệm và chức năng của Thị trường chứng khoán 2. Cơ cấu của thị trường chứng khoán 3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 4. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam
 4. 1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK Tài chính gián tiếp Cho vay Gửi tiền Trả lãi vay 11% Thu lãi 7% Nhà đầu tư Doanh nghiệp Trả lãi 9% Phát hành cổ phiếu Thu lãi 9% Tài chính trực tiếp Thị trường tài chính là gì? Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán quyền sử dụng các khoản vốn (ngắn hoặc dài hạn) thông qua các công cụ tài chính nhất định. Công cụ tài chính là các chứng khoán.
 5. 1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK Chứng khoán là gì? Chứng khoán là các chứng từ dưới dạng giấy tờ hoặc ghi trong hệ thống điện tử xác nhận số tiền cho vay hoặc số vốn góp vào tổ chức phát hành (công ty, chính phủ) và lợi ích của người sở hữu chứng khoán. Vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau Cổ phần Góp vốn bằng cách mua cổ phần Cổ đông Chứng khoán (cổ phiếu) Huy động được Phát triển nhiều vốn SXKD Chia lợi nhuận Lợi nhuận cho cổ đông dưới dạng cổ tức
 6. 1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK Thị trường Chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính Thị trường chứng khoán: trái phiếu, cổ phiếu, công cụ CK phái sinh. Thị trường vốn Thị trường cho vay, tiết kiệm (capital market) Thị trường tài chính Thị trường liên Cho vay ngắn hạn giữa các NH trong hệ ngân hàng thống NH, NHTM với NHTW dưới thình (interbank market) thức chiết khấu và tái chiết khấu. Thị trường mua bán các loại trái phiếu, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp Thị trường tiền tệ đồng mua lại (vay ngắn hạn thông qua việc (money market) Thị trường mở bán và cam kết mua lại trái phiếu, chứng (Open market) khoán.
 7. 1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK Thị trường Chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán. TTCK huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.
 8. 1.1. Khái niệm và chức năng của TTCK Chức năng của thị trường chứng khoán? Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế Tạo môi trường để Tạo môi chính phủ trường thực hiện đầu tư CS vĩ mô Chức năng của thị trường chứng khoán Tạo tính Phản ánh thanh giá trị DN, khoản cho tình hình chứng nền kinh tế khoán
 9. 1.2. Cơ cấu của Thị trường chứng khoán Căn cứ vào phương thức giao dịch • Thị trường mua bán theo giá của ngày hôm nay, Thị trường việc thanh toán và giao hoán sẽ diễn ra sau đó vài giao ngay ngày. Thị trường chứng • Thị trường mua bán chứng khoán theo những khoán hợp đồng mà giá cả được thỏa thuận ngay Thị trường trong ngày giao dịch nhưng việc thanh toán và tương lai giao hoán sẽ diễn ra trong 1 kỳ hạn nhất định trong tương lai.
 10. 1.2. Cơ cấu của Thị trường chứng khoán - Căn cứ vào mục đích hoạt động của thị trường Thị trường chứng khoán Thị trường sơ cấp tạo hàng hóa mua bán trên thị trường thứ cấp. Thị trường thứ cấp: tạo tính lỏng cho chứng khoán, tăng tính hấp dẫn của chứng khoán, tạo đk thuận lợi cho việc phát hành. Thị trường thứ cấp: định giá chứng khoán
 11. 1.2. Cơ cấu của Thị trường chứng khoán - Căn cứ vào phương thức tổ chức và giao dịch của thị trường Thị trường chứng khoán Thị trường tập trung Thị trường không tập trung Giao dịch mua bán các chứng khoán Hoạt động mua bán Ck không có trung được thực hiện có tổ chức và tại 1 địa tâm giao dịch tập trung, các giao dịch điểm nhất định: sở giao dịch. được thực hiện thông qua mạng lưới ngân hàng và các công ty chứng khoán. - Niêm yết chứng khoán. - Nguyên tắc giao dịch: trực tiếp - Cung cấp các phương tiện thanh toán: mạng máy tính, bảng yết giá… - Xác lập giá cả: thỏa thuận. - Giao dịch theo phương thức đấu giá; - Chứng khoán: không niêm yết Thông qua nhà môi giới - Lưu ký: tự do - Giao nhận, thanh toán CK theo nguyên - Thanh toán giao nhận: thỏa thuận tắc bù trừ; Khớp lệnh tự động; lưu ký CK tại sàn giao dịch.
 12. 1.3. Các chủ thể của thị trường chứng khoán Nhà phát hành - phát hành chứng khoán để huy động 1 vốn: Chính phủ, chính quyền địa phương; công ty; các tổ chức tài chính. Nhà đầu tư – Mua bán chứng khoán nhằm mục đích thu 2 lợi nhuận: Nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư là các tổ chức (quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và BHXH, công ty tài chính.) Các công ty kinh doanh trên thị trường chứng khoán: 3 Công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại. Các tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán: Cơ 4 quan quản lý thị trường, các sở giao dịch,...
 13. 1.4. Các chủ thể của thị trường chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ. Một số quỹ đầu tư chứng khoán Khi đầu tư chứng khoán có nên tham khảo xu hướng đầu tư của các quỹ đầu tư hay không? Quỹ đầu tư là một Hầu hết các quỹ trong những chủ nghiên cứu cổ thể quan trọng phiếu rất kỹ trước trên TTCK 1 2 khi đầu tư. 3 4 Có rất nhiều nhà Các mã cổ phiếu quỹ chọn đều có đầu tư chạy theo tính thanh khoản động thái giao dịch cao. của các quỹ này.
 14. 1.4. Các chủ thể của thị trường chứng khoán 10 công ty chứng khoán chiếm thị phần cao nhất sàn giao dịch thành phố HCM
 15. 1.4. Các chủ thể của thị trường chứng khoán Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính trung gian thực hiện các hoạt động mua bán, môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng, phát hành và bảo lãnh chứng khoán, tư vấn đầu tư và quản lý quỹ đầu tư. Huy động vốn Hình Tự kinh thành doanh giá CK Vai trò của công ty chứng khoán Môi giới Tạo tính chứng lỏng CK cho CK Thực hiện tư vấn đầu tư
 16. 1.4. Các chủ thể của thị trường chứng khoán Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp các tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối và ổn định giá chứng khoán trong giai đoạn đầu phát hành.
 17. 1.5. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam Nhà đầu tư đăng ký tài khoản tại công ty chứng khoán để có thể mua bán các mã cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán v Môi giới Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán v v Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 18. 1.5. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
 19. 1.5. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam Một số thuật ngữ trên thị trường chứng khoán: Chỉ số thị trường chứng khoán là đại lượng chỉ ra mức giá cả trên thị trường chứng khoán trong một ngày cụ thể so sánh với mức giá cả tại thời điểm gốc. VN-Index là chỉ số đại diện cho các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. HNX-Index đại diện cho các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. ROOM = Giới hạn sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài.
 20. 1.5. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản