intTypePromotion=3

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
164
lượt xem
8
download

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường chứng khoán chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán trình bày nội dung về tổng quan thị thị trường tài chính, khái quát chung về thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán, các phương thức giao dịch trên TTCK, chỉ số thị trường,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt môn học một cách chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lan

 1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lan Ths Khoa Tài chính – Ngân hàng Đại H Ngoại Th Đ i Học N i Thương 16/01/2011 1
 2. NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan về TTCK Chương 2 Giá trị thời gian của tiền tệ Ch 2: ị hời i ủ iề ệ Chương 3: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu Chương 4: Trái phiếu và định giá trái phiếu Chương 5: Lợi suất và rủi ro Chương 6: Chứng khoán phái sinh 16/01/2011 2
 3. Tài liệu tham khảo 1. Investments – Bodie, Kane, Marcus, 5thed., McGraw – Hill. 2. UBCKNN, Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, NXB Chính trị Quốc gia khoán 3. TS. Bùi Kim Yến (2007), Phân Tích và Đầu Tư Chứng khoán, NXB Thống Kê 4. Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy trong nước và quốc tế liên quan tới hoạt động đầu tư chứng khoán. 5. Các Cá tạp chí chuyên ngành: Đầ tư chứng kh á Ngân hàng,… hí h ê à h Đầu hứ khoán, N â hà 6. www.ssc.gov.vn 7. 7 http://www.hsx.vn http://www hsx vn 8. http://hnx.vn 16/01/2011 3
 4. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ƯƠ Ổ Ề THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 16/01/2011 4
 5. Nội Dung Chương I D ng I. Tổng quan về thị trường tài chính II. II Khái quát chung về thị trường chứng khoán III. Các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán kh á IV. Hàng hóa trên TTCK V. Các phương thức giao dịch trên TTCK VI. VI Chỉ số thị trường 16/01/2011 16/01/2011 5 5
 6. Tổng Q g Quan Về Thị Trường ị g Tài Chính Khái niệm: TTTC là nơi mà thông qua đó tất cả các hãng kinh doanh, các hộ gia đình và chính phủ trong nước hay ngoài nước có thể tìm kiếm kiếm, giao dịch và ký kết hợp đồng vay mượn hay mua bán những chứng chỉ sở hữu tài sản với các hãng kinh doanh, các hộ gia đình và chính phủ trong nước hay ngoài nước khác khác. 16/01/2011 6
 7. Tổng Quan Về Thị Trường Tài Chính Các trung gian tài chính Những người cung cấp các Những người sử dụng các nguồn lực tài chính nguồn lực tài chính + Các hộ gia đình + Các hộ gia đình + Các công ty Thị trường tài chính + Các công ty g y + Chính phủ + Chính phủ + Người nước ngoài + Người nước ngoài Luồng h h ể á L ồ chu chuyển các nguồn l tài chính ồ lực hí h 16/01/2011 7
 8. Phân Loại Thị Trường Tài Chính TT cho vay dài hạn TT Vốn TT tín dụng thuê mua ụ g TT chứng khoán TT phi tập trung (OTC) Thị trường tập trung TT Tài chính TT cho vay ngắn hạn TT tiền tệ TT hối đoái TT liên ngân hàng 16/01/2011 8
 9. Khái Niệm Thị Trường Chứng Khoán TTCK là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán , y ợ g, g nhằm mục đích kiếm lời. Phân loại: TTCK tập trung TTCK phi tập trung hi ậ 16/01/2011 9
 10. TTCK tập trung (Trung tâm/Sở Giao Dịch CK) TTCK tập trung: Hoạt động kinh doanh theo luật pháp và quy chế của SGD • Thông qua trung gian • Niêm yết chứng khoán y g • Giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc đấu giá • Công khai tài chính g • Giao nhận và thanh toán CK theo nguyên tắc bù trừ • Lưu ký chứng khoán tại sàn giao dịch 16/01/2011 10
 11. TTCK Phi Tập Trung (OTC – Over The Counter) TTCK phi tập trung: Giao dịch thông qua mạng lưới các ngân hàng và các công ty chứng kh á hứ khoán. • Quầy giao dịch tại các ngân hàng • Nguyên tắc giao dịch: trực tiếp • Xác lập giá cả: thỏa thuận • Chứng khoán: không niêm yết g g y • Lưu ký: tự do • Thanh toán giao nhận: thỏa thuận 16/01/2011 11
 12. Chức Năng Của TTCK • Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng • Tạo tí h th h kh ả h á hứ kh á T tính thanh khoản cho các chứng khoán • Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp • Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. 16/01/2011 12
 13. Các Thành Phần Tham Gia TTCK Người phát hành Nhà đầu tư TTCK Các công ty chứng khoán Các tổ chức có liên quan đến TTCK 16/01/2011 13
 14. Hàng Hóa Trên TTCK CHỨNG KHOÁN CHỨNG KHOÁN CHỨNG KHOÁN CHỨNG CHỈ CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU CÓ THỂ PHÁI SINH QUỸ CHUYỂN ĐỔI 16/01/2011 14
 15. Chứng Khoán Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. 16/01/2011 15
 16. Cổ Phiếu Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Phân loại cổ phiếu: Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi: đây là loại cổ phiếu trung gian giữa cổ phiếu thường và trái phiếu phiếu. 16/01/2011 16
 17. So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi COMMON STOCK PREFERRED STOCK Phát hành rộng rãi ra công chúng Có lựa chọn Cổ suất: không ghi Ghi cổ suất Lời ăn, lỗ chịu Hưởng lãi (có thể tích lũy) Nhận lãi sau Nhận lãi trước Hoàn vốn sau (nếu có) Hoàn vốn trước (nếu có) Có phiếu biểu quyết Các nước: không, VN: có Chuyển nhượng thông thường Không, hoặc hạn chế g 16/01/2011 17
 18. Hình Thức Giá Trị Của Cổ Phiếu Thường Mệnh giá •Giá trị danh nghĩa của cổ phiếu •Xác định mức VĐL của công ty cổ phần cổ tức chi trả phần, theo mệnh giá. Thị giá •Xác định thông qua cung cầu cổ phiếu trên thị trường ầ ổ ế Giá trị sổ sách •Xác định trên sổ sách kế toán của công ty ị g y Giá trị hiện tại •Thông qua các phương pháp định giá xác định giá trị thực của cổ phiếu ( giá trị hiện tại ) 18
 19. Một Số Thuật Ngữ Cổ phiếu được phép phát hành •Cổ phiếu công ty được phép p hành đã đăng ký p g y ợ p p phát g ý trong điều lệ Cổ phiếu đã phát hành •Cổ phiếu đã được phát hành Cổ phiếu đang lưu hành •Cổ phiếu đã được phát hành và đang lưu hành Cổ phiếu quỹ ổ ế •Cổ phiếu đã phát hành được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường. ạ ị g 19
 20. Trái Phiếu Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Phân loại trái phiếu: • Trái phiếu công ty • Trái phiếu chính phủ 16/01/2011 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản