Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
39
lượt xem
4
download

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, khái niệm, đặc điểm thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt ñộng, chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán, cơ cấu thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán

L/O/G/O<br /> <br /> TH TRƯ NG CH NG KHOÁN<br /> B môn : Th trư ng ch ng khoán<br /> <br /> Contents<br /> 1<br /> <br /> T ng quan v TTCK<br /> <br /> 2<br /> <br /> Th trư ng sơ c p<br /> <br /> 3<br /> <br /> Th trư ng th<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích ch ng khoán<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> <br /> CCông ty ch ng khoán<br /> 15/8/201<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> c p<br /> <br /> Chương 1 :T ng quan th trư ng<br /> ch ng khoán<br /> <br /> • Quá trình hình thành và phát tri n TTCK<br /> • Khái ni m, ñ c ñi m TTCK<br /> • Nguyên t c ho t ñ ng, ch c năng, vai trò<br /> c a TTCK<br /> • Cơ c u TTCK<br /> • Hàng hóa trên TTCK<br /> • Các ch th tham gia TTCK<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> L ch s ra ñ i<br /> TK 17 t i Hà Lan – SGDCK Amsterdam<br /> Hàng hóa giao d ch trên th trư ng t gi y t có giá,<br /> trái phi u, c phi u, ñ n công c phái sinh.<br /> ð a ñi m giao d ch có s thay ñ i t không có ñ a<br /> ñi m c th<br /> “ch ngoài tr i” SGDCK<br /> Phương th c giao d ch thay ñ i t giao d ch th công > bán t ñ ng -> t ñ ng hoàn toàn<br /> M t s giai ño n ñáng chú ý c a TTCK : 1929 – 1933<br /> ; 1987; 2008 - 2009<br /> <br /> ð c ñi m th trư ng<br /> ch ng khoán?<br /> • TTCK g n li n v i hình th c tài chính tr c<br /> ti p<br /> • TTCK g n v i th trư ng t do c nh tranh<br /> hoàn h o<br /> • TTCK v a g n li n v i tài chính dài h n<br /> v a g n li n v i tài chính ng n h n<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản