intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thống kê mô tả

Xem 1-20 trên 3397 kết quả Thống kê mô tả
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được bản chất và vai trò của kế toán; Nhận diện các đối tượng sử dung thông tin kế toán; So sánh thông tin kế toán dung cho các đối tượng khác nhau; Mô tả được quy trình kế toán; Giải thích được các yêu cầu cơ bản đối với kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài báo nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao năng lực tài chính của công ty chứng khoán ở Nhật Bản và Hàn Quốc, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam. Bằng cách sử dụng các phương pháp: phương pháp tổng hợp; phương pháp thống kê, mô tả và so sánh; phương pháp phân tích; phương pháp quy nạp và diễn giải, tác giả đã rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán của Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, kinh doanh và dòng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu thông tin của các đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định. Vì vậy, công bố thông tin trên BCTC là nghĩa vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp niêm yết thuộc mọi loại hình kinh doanh nhằm đảm bảo tính minh bạch thông tin.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mô hình hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Cà Mau bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, thu thập dữ liệu sơ cấp từ 50 chuyên gia và lãnh đạo HTX Nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Cà Mau. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích, đánh giá và tổng hợp.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Sau 37 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, thị trường sức lao động Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thị trường sức lao động nước ta hiện nay đang đứng trước thách thức rất lớn là tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động. Bài viết tập trung phân tích tình trạng mất cân đối cung - cầu sức lao động ở Việt Nam, sự bất cập và hạn chế của hệ thống trung gian kết nối cung cầu. Từ đó đề xuất giải pháp pháp triển hệ thống trung gian kết nối cung - cầu trên thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 1   Download

 • Hiện nay, biến đổi khí hậu đã có sự tác động mạnh mẽ đối với cuộc sống và sự an sinh toàn cầu, đặc biệt là các hiện tượng thiên tai trở nên khắc nghiệt hơn, cực đoan hơn cả về tần suất và cường độ. Hậu quả kinh tế và xã hội của các thiên tai này rất nghiêm trọng, yêu cầu chúng ta phải đưa ra cảnh báo thiên tai một cách chính xác và kịp thời để bảo vệ cộng đồng. Các mô hình cảnh báo sớm trên toàn thế giới cũng như trong nước được nghiên cứu và tham khảo từ các nguồn thông tin. Từ đó, bài báo đề xuất mô hình cảnh báo sớm trượt lở đất cho vùng núi và trung du tại Việt Nam.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thống kê mô tả, cung cấp cho người học những kiến thức như Mô tả (tóm tắt) dữ liệu cho một tiêu thức (1 biến) định tính bằng bảng phân phối và biểu đồ; Mô tả (tóm tắt) dữ liệu cho một tiêu thức (1 biến) định lượng bằng bảng phân phối và biểu đồ; Mô tả (tóm tắt) dữ liệu cho hai tiêu thức (2 biến) bằng bảng phân phối và biểu đồ; Mô tả một tiêu thức định lượng bằng các chỉ tiêu; Mô tả liên hệ giữa hai tiêu thức bằng các chỉ tiêu.

  pdf73p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và kinh tế - Chương 8: Phân tích dãy số thời gian dự đoán và chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như Dãy số thời gian; Các chỉ tiêu mô tả dãy số thời gian; Biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng; Biểu hiện biến động thời vụ; Phân tích các thành phần của dãy số thời gian; Một số phương pháp dự đoán thường dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Tổng cục Thống kê và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích đánh giá nhằm đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian vừa qua Việt Nam đã huy động được nguồn tài chính đa dạng và phong phú và có xu hướng gia tăng, đó là nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ tư nhân, nguồn vốn từ đầu tư nước ngoài, nguồn vốn từ các quỹ đầu tư và quỹ tín thác.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả, cung cấp cho người học những kiến thức như giới thiệu về thống kê; mô tả dữ liệu bằng đồ thị; mô tả dữ liệu bằng phương pháp số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p khanhchi2520 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; nhận biết các mối quan hệ đối ứng, phân tích các nghiệp vụ kinh tế tài chính thông qua phương trình kế toán; hiểu khái niệm của tài khoản và phương pháp ghi chép trên các tài khoản; mô tả kết cấu tài khoản kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về lý thuyết về hệ thống; hiểu rõ các công cụ và phương pháp mô tả; thực hành vẽ sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ bằng thủ công và máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p khanhchi2530 04-05-2024 8 2   Download

 • Giáo trình "Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1)" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; chu trình giao dịch và công cụ mô tả hệ thống; đạo đức nghề nghiệp, gian lận và kiểm soát nội bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf178p khanhchi2520 26-04-2024 4 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu, giúp nâng cao giá trị thương hiệu FPT về lĩnh vực viễn thông tại TP. Cần Thơ. Với cỡ mẫu quan sát là 208, bằng các phương pháp thống kê tần số, thống kê mô tả trung bình, phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích hồi quy đa biến, kiểm định sự khác biệt bằng phân tích ANOVA, kiểm định Test.

  pdf15p vijaychest 24-04-2024 4 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trẻ Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết hành vi hoạch định và khảo sát với tổng mẫu là 265, sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các công cụ phân tích được dùng bao gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích hồi qui đơn và đa biến cùng kiểm định ANOVA.

  pdf9p gaupanda028 22-04-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá tác động của Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Nhóm tác giả dựa trên khung phân tích của UNCTAD (2022) và các phương pháp thống kê mô tả, so sánh để phân tích và đánh giá về mức độ tác động của GMT đến thu hút FDI.

  pdf10p gaupanda028 22-04-2024 3 1   Download

 • Nội dung của giáo trình cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như các thuật toán thống kê mô tả các tham số, các tiêu chuẩn kiểm định thống kê trong xử lý kết quả thí nghiệm, nghiên cứu các mối quan hệ đơn giản trong phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học.

  doc76p khanhchi0912 17-04-2024 1 1   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 4 (số 237) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2020-2022 và dự báo năm 2023, Thu hút vốn FDI xanh và hàm ý đối với Việt Nam, Quy tắc quản trị doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo thông lệ quốc tế và hàm ý với Việt Nam, Lý thuyết thể chế: Ứng dụng trong nghiên cứu kế toán, Phát huy vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Điện Biên hiện nay,...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết trình bày xác định một số yếu tố liên quan đến nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên Y khoa năm cuối trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2022 Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang với 209 sinh viên ở 5 lớp khối ngành Y khoa năm cuối.

  pdf10p viohoyo 16-04-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Sửa chữa và bảo trì máy tính (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được tổng quan các quy trình chẩn đoán và khắc phục lỗi hệ điều hành, phần mềm văn phòng, trình duyệt web và chương trình gửi/nhận thư điện tử; liệt kê được các phương thức tối ưu hệ thống máy tính và các phần mềm ứng dụng; mô tả được các cách bảo vệ an toàn dữ liệu và khôi phục lại được dữ liệu khi cần thiết.

  pdf153p gaupanda026 16-04-2024 7 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2