intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ước lượng tham số

Xem 1-20 trên 769 kết quả Ước lượng tham số
 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 8 (Sách Kết nối tri thức) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân tích được cấu tạo số, so sánh được các số có nhiều chữ số; làm tròn được số và điền được số vào tia số; củng cố kiến thức về hàng và lớp, tìm ra được số lớn nhất, số nhỏ nhất; nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: Yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với ki–lô–gam; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản;...

  doc10p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 11 (Sách Kết nối tri thức) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố sử dụng, chuyển đổi các đơn vị khối lượng, diện tích và thời gian trong các tình huống thực tế; biết ước lượng và tính diện tích bề mặt một số đồ vật trong thực tế; được củng cố về nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền qua hoạt động trò chơi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc23p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 22 (Sách Kết nối tri thức) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số; củng cố thực hiện cách chia cho số có hai chữ số (mức độ gọn hơn), thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số 0 ở thương; biết chia một số cho một tích và chia một tích cho một số; vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p hienvienngungtich0201 02-02-2024 4 0   Download

 • Dải cồn cát ven biển Nam Trung Bộ là khu vực có mực nước ngầm nằm nông, thành phần thạch học của đới thông khí chủ yếu là cát hạt mịn đến hạt vừa, có kích thước lỗ rỗng lớn. Tại các dải cồn cát này, thảm phủ thực vật thưa thớt, số giờ nắng trong năm lớn, nhiệt độ không khí và lượng bốc hơi bề mặt cao, các điều kiện trên thuận lợi cho quá trình bốc hơi từ bề mặt nước ngầm.

  pdf7p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 25 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hình thành và ghi nhớ các đơn vị đo diện tích; thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích (mm2, cm2, dm2, m2); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo diện tích trong một số trường hợp đơn giản; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo diện tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 5 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn; mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam; biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p hienvienngungtich0201 02-02-2024 1 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 14 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số (ước lượng thương trong trường hợp chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số, thực hiện một lượt chia và chưa cần điều chỉnh thương); vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan;...

  doc18p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 4: Tuần 15 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết cách đặt tính và tính được phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung vào hình thành kĩ năng “Ước lượng thương” (thông qua các thao tác “Làm tròn, dự đoán thương và điều chỉnh thương”). Thực hiện phép tính với nhiều lượt chia; vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế;...

  doc18p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển FTSM thích nghi và bộ quan sát HGO tổng hợp hệ điều khiển truyền động điện băng vật liệu nhiều động cơ" được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu phương pháp ước lượng lực căng và phương pháp điều khiển cho hệ truyền động nhiều động cơ vận chuyển băng vật liệu có tham số biến đổi, nhằm nâng cao chất lượng điều khiển.

  pdf25p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng kỹ thuật phân cụm Kmeans để nhận dạng màu sắc đối tượng phục vụ tự động hóa trộn màu" dùng phương pháp học không giám sát Kmeans để nhận dạng màu sắc vật phẩm đưa vào cần tạo màu cho loại sơn và dùng thuật toán Elbow để ước lượng được số lượng cụm màu. Từ đó tự động tính toán ra tỷ lệ màu cần trộn. Phương án thực nghiệm được thực hiện bằng việc kết nối truyền thông giữa máy tính có phần mềm nhận diện và phân chia tỉ lệ màu sắc với bộ điều khiển PLC để đưa tín hiệu tác động điều khiển các bơm, van, để điều khiển tỷ lệ màu đưa vào trộn.

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kỹ thuật hiệu chỉnh nền trên miền số sai lệch định thời trong các bộ TIADC dựa trên xấp xỉ Taylor bậc hai" đề xuất kỹ thuật hiệu chỉnh sai lệch định thời trên miền số trong các bộ chuyển đổi tương tự - số ghép xen thời gian (TIADC - Time-Interleaved Analog-to-Digital Converter) dựa trên xấp xỉ Taylor bậc hai. Dựa vào việc phân tích tín hiệu cần sửa lỗi theo xấp xỉ Taylor bậc hai, kỹ thuật đề xuất thực hiện ước lượng sai lệch định thời bằng thuật toán bình phương trung bình cực tiểu (LMS - Least Mean Squares) nhằm tăng tốc độ tính toán và giảm tài nguyên phần cứng.

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thực nghiệm kiểm chứng và đánh giá các phương pháp Beamforming, MVDR và MUSIC" trình bày kết quả nghiên cứu đo thực nghiệm cho ba phương pháp ước lượng hướng đến của nguồn tín hiệu vô tuyến tại tần số 1090 MHz. Ba phương pháp gồm quét búp sóng truyền thống Beamforming (CB), đáp ứng phương sai cực tiểu không méo (MVDR) và phương pháp phân loại nhiều nguồn tín hiệu (MUSIC). Theo đó, mảng anten tuyến tính 4 phần tử cách đều nhau nửa bước sóng được xem xét đo thực nghiệm.

  pdf5p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Nhập môn Kỹ thuật cơ khí: Chương 3 - Các vấn đề kỹ thuật và phương thức trao đổi thông tin" trình bày các nội dung kiến thức sau đây: tổng quan, tiếp cận chung để giải quyết một vấn đề kỹ thuật, các hệ thống đơn vị đo và chuyển đổi, các chữ số có nghĩa, sự thống nhất kích thước, kỹ thuật ước lượng, phương thức trao đổi thông tin trong kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p gaupanda013 19-02-2024 7 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định lượng khí mêtan (CH4) phát thải từ quản lý chất thải trong chăn nuôi bò ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện tại 20 nông hộ chăn nuôi bò với tổng số bò là 258 con tại 9 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf10p viplato 02-01-2024 2 2   Download

 • Giáo trình Luật lao động (Nghề: Pháp luật - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản được đưa vào trong Chương trình các vấn đề mới về hệ thống pháp luật Việt Nam, một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về luật pháp Quốc tế; Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống.

  pdf66p boghoado02 19-12-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Các phương pháp định lượng 2: Đánh giá tác động bằng thử nghiệm ngẫu nhiên" trình bày các nội dung chính sau đây: khung lý thuyết đánh giá tác động chính sách (Potential outcome framework); phân bổ ngẫu nhiên (random treatment assignment) là cách tiếp cận ước lượng phản thực tốt nhất; các bước thực hiện RCT; một số phương pháp phân bổ ngẫu nhiên (Method of randomization);... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf39p kimphuong1144 04-12-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập xác suất và thống kê toán" giới thiệu tới người đọc các bài tập về thống kê bao gồm: Cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thiết thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf136p oursky10 19-11-2023 7 3   Download

 • Bài giảng Phân tích số liệu mảng - Chương 2: Pooled ordinary least square (Pooled OLS). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: giới thiệu mô hình; các giả thiết của phương pháp OLS gộp; ước lượng trong STATA và bài tập ví dụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p caongulam 10-11-2023 5 4   Download

 • Bài giảng Phân tích số liệu mảng - Chương 5: Dynamic panel model. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: giới thiệu về Dynamic panel model; ước tính hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên; ước tính biến công cụ (phương pháp IV) (Anderson và Hsiao, 1982); 2SLS, phương pháp tiếp cận mô men tổng quát (GMM) (Arenalloand Bond, 1985);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p caongulam 10-11-2023 4 4   Download

 • Hướng dẫn thực hành Quản lý môi trường: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kiểm kê nguồn thải; Sử dụng Quy chuẩn môi trường; Tính toán chỉ số chất lượng môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p minhquan0791 02-11-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1212 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2