intTypePromotion=1
ADSENSE

Ước lượng tham số

Xem 1-20 trên 643 kết quả Ước lượng tham số
 • "Giáo án môn vật lý lớp 6 - Chương 1: Cơ học" cung cấp cho các bạn học sinh lớp 6 những kiến thức về dụng cụ đo độ dài với giới hạn đo và ĐCNN của chúng, xác định được giới hạn đo, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đồng thời có kỹ năng ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo, biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo,... Mời các em cùng tham khảo.

  doc102p phuongth1234 10-09-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thống kê dân số" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thống kê biến động dân số; Bảng số; Phương pháp gián tiếp ước lượng các chỉ tiêu dân số; Dự báo dân số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf148p viastonmartin 08-09-2022 3 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số" được nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu của luận án là sử dụng các mô hình tham số, bán tham số và phi tham số trong phân tích sống sót để nghiên cứu bài toán về thời gian sống sót của các khoản vay của khách hàng cá nhân (KHCN), trong đó quan tâm đến tác động của các yếu tố lên thời gian sống sót của các khoản vay của KHCN, ước lượng thời gian sống sót cũng như xác suất vỡ nợ theo thời điểm của các khoản vay của KHCN.

  pdf142p vibentley 08-09-2022 3 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát sự bốc - thoát hơi nước của lớp phủ khu vực Tây Bắc Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Lựa chọn, đề xuất được mô hình ước tính lượng bốc thoát hơi nước thực tế (ETa) phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và bề mặt lớp phủ khu vực Tây Bắc Việt Nam; Xây dựng được quy trình, chương trình ước tính, giám sát lượng bốc thoát hơi nước bề mặt lớp phủ với các tham số được tính toán từ ảnh vệ tinh Landsat 8 kết hợp thông tin độ cao địa hình khu vực Tây Bắc Việt Nam.

  pdf180p vibentley 08-09-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh kể tên được một số dụng cụ đo chiều dài thường dùng; nêu được đơn vị đo, cách đo, dụng cụ thường dùng để đo chiều dài; xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng chiều dài trước khi đo; ước lượng được chiều dài của vật trong một số trường hợp đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 3: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với việc ước lượng được kích thước của một số hình thường gặp; biết cách đo kích thước và áp dụng công thức tính được chu vi, diện tích của một số hình vào thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 6: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân; so sánh được hai số thập phân cho trước; thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với số thập phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 6: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được làm tròn số thập phân đến hàng quy tròn theo yêu cầu; thực hiện được ước lượng kết quả của các phép tính trên các số thập phân; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả của các phép tính trên số thập phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố cách đọc, viết, xếp thứ tự các số trong phạm vi 1000; ôn tập về ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục; ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 gồm các dạng cơ bản về tinh nhẩm, tính viết; vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p gianghavan18 18-08-2022 13 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn lại quy tắc thêm vào (hoặc bớt đi) một số đơn vị vào một số, gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số lần và giải bài toán bằng một phép tính nhân; ước lượng cân nặng của một số vật; củng cố kĩ năng thực hành nhân, chia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc23p gianghavan18 18-08-2022 1 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 18 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên các hình đã học, kiểm tra góc vuông, góc không vuông; ôn tập về tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông; có biểu tượng và nhận biết được đơn vị ml, ước lượng được số đo của một số đồ vật có đơn vị là ml;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc27p gianghavan18 18-08-2022 4 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết tên gọi của các thành phần trong phép chia; tìm được số bị chia, số chia; dựa vào quan hệ nhân chia, các bảng nhân chia, quy tắc để tìm số bị chia, số chia; biết giá trị chữ số theo hàng, cấu tạo số, làm tròn, ước lượng, số liền trước, số liền sau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 18-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 18: Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập các kiến thức trọng tâm mới học; đo được một số khoảng cách bằng bước chân để biết được các số đo này khoảng bao nhiêu mét;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể; xác định kích thước mẫu đối với ước lượng tỷ lệ; tính độ tin cậy đối với ước lượng tỷ lệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p gianghavan18 18-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Xác suất và thống kê trong y dược - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; khoảng ước lượng của giá trị trung bình; xác định kích thước mẫu tối thiểu đối với ước lượng trung bình; tính độ tin cậy đối với ước lượng trung bình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm cơ bản ước lượng; ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; ước lượng khoảng cho giá trị trung bình; ước lượng khoảng cho tỉ lệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 14 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết phân tích, so sánh các độ dài ước lượng vào thực tế; thực hiện được các phép tính với các số đo; biết cách sử dụng công cụ đo; vận dụng giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến các đơn vị đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Đánh giá xu thế biến đổi của lượng mưa năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1980-2016 bằng kiểm định phi tham số Mann-Kendallđánh giá xu thế biến đổi của lượng mưa năm tại các trạm đo mưa ở Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 1980-2016 sử dụng phương pháp kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall và ước lượng xu thế Sen.

  pdf6p viaudi 04-08-2022 3 0   Download

 • Bài viết Điều khiển ổn định địa phương cho hệ mờ có tham số thay đổi dựa trên quá trình Markov đưa ra được một điều kiện đủ để thành lập một bộ điều khiển phản hồi trạng thái làm cho hệ MJFS ổn định đia phương. Thông qua kĩ thuật LMIs miền ổn định của hệ thống được ước lượng trước. Trong tương lai gần, tác giả áp dụng thuật toán được đề xuất cho một số hệ thống thực tế.

  pdf3p vimaryamnawaz 04-08-2022 2 1   Download

 • Bài viết Sự phát triển của phương pháp bán tham số ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp và ứng dụng nghiên cứu thực nghiệm sử dụng dữ liệu của ngành chế tác của Việt Nam từ năm 2000-2016 để ước lượng TFP theo một số thuật toán. Kết quả đã chỉ ra các độ đo TFP theo các phương pháp khác nhau có tương quan rất cao.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ước lượng tham số
p_strCode=uocluongthamso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2