intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn xuôi Việt Nam

Xem 1-20 trên 795 kết quả Văn xuôi Việt Nam
 • Luận án Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn "Diễn ngôn về người phụ nữ trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (Khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu)" có mục đích làm sáng tỏ cơ chế tạo lập diễn ngôn về người phụ nữ và diễn giải mô hình nữ tính mới trong sáng tác của các tác giả nói trên. Chỉ ra tính đặc thù của hình tượng người phụ nữ trong mối quan hệ với diễn ngôn dân tộc, diễn ngôn cá nhân và diễn ngôn về mặt trái của hiện đại hoá/Âu hoá.

  pdf171p caphe205 03-01-2023 19 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay từ cách đọc chấn thương" có mục đích khẳng định vị trí, vai trò của lí thuyết chấn thương trong bối cảnh nghiên cứu khoa học nhân văn hiện đại của thế giới, tính khả dụng của lí thuyết chấn thương trong nghiên cứu văn học. Khẳng định những ưu thế của cách đọc chấn thương đối với bộ phận văn xuôi Việt Nam sau 1975, đồng thời từ góc nhìn của lí thuyết chấn thương, khám phá đặc sắc về nội dung tư tưởng cũng như hình thức biểu đạt của một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ 1975 đến nay.

  pdf164p caphe205 03-01-2023 14 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn "Thân thể trong thơ trữ tình Việt Nam sau 1986" có mục đích xác lập một hệ thống lí thuyết về thân thể trong văn học, bao gồm khái niệm, biểu hiện, đặc trưng của thân thể trong văn học, bước đầu chỉ ra sự khác biệt giữa thân thể trong thơ ca và thân thể trong văn xuôi, chỉ ra đặc điểm của thân thể trong thơ ca Việt Nam, từ đó xác lập phương pháp luận nghiên cứu thân thể trong văn học nói chung và thơ ca nói riêng.

  pdf181p caphe205 03-01-2023 7 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay từ cách đọc chấn thương" có mục đích khẳng định vị trí, vai trò của lí thuyết chấn thương trong bối cảnh nghiên cứu khoa học nhân văn hiện đại của thế giới, tính khả dụng của lí thuyết chấn thương trong nghiên cứu văn học. Khẳng định những ưu thế của cách đọc chấn thương đối với bộ phận văn xuôi Việt Nam sau 1975, đồng thời từ góc nhìn của lí thuyết chấn thương, khám phá đặc sắc về nội dung tư tưởng cũng như hình thức biểu đạt của một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ 1975 đến nay.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 8 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn "Thân thể trong thơ trữ tình Việt Nam sau 1986" có mục đích xác lập một hệ thống lí thuyết về thân thể trong văn học, bao gồm khái niệm, biểu hiện, đặc trưng của thân thể trong văn học, bước đầu chỉ ra sự khác biệt giữa thân thể trong thơ ca và thân thể trong văn xuôi, chỉ ra đặc điểm của thân thể trong thơ ca Việt Nam, từ đó xác lập phương pháp luận nghiên cứu thân thể trong văn học nói chung và thơ ca nói riêng.

  pdf25p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Tóm tắt "Luận án Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn: Diễn ngôn về người phụ nữ trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (Khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu)" có mục đích làm sáng tỏ cơ chế tạo lập diễn ngôn về người phụ nữ và diễn giải mô hình nữ tính mới trong sáng tác của các tác giả nói trên. Chỉ ra tính đặc thù của hình tượng người phụ nữ trong mối quan hệ với diễn ngôn dân tộc, diễn ngôn cá nhân và diễn ngôn về mặt trái của hiện đại hoá/Âu hoá.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn học Xô Viết" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hồi ký về A.A. Fađêep; Ngọn đuốc không tắt; Chất thơ trong văn xuôi; Nhà nghệ sĩ bậc thầy; Thơ ca của chiến công; Aliôsa nhớ chăng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf143p viharry 14-12-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Chu Văn toàn tập (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cô lái đò sông Ninh; Ánh sáng bên hàng xóm; Hương cau - hoa lim;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf413p viharry 14-12-2022 4 1   Download

 • Nhật ký là một thể loại văn học đặc biệt, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nói chung, văn học nói riêng. Bài viết Về thể loại nhật ký văn học trình bày khái quát về sự định hình thể loại nhật ký trong lịch sử văn học và lịch sử xã hội.

  pdf11p vifred 22-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Truyện Đổng Thiên Vương trong Lĩnh Nam chích quái từ góc nhìn tự sự học" sẽ góp phần làm rõ những nét độc đáo, những nét mới về cách tự sự của văn xuôi tự sự trong Truyện Đổng Thiên Vương nói riêng và của Lĩnh Nam chích quái nói chung trong giai đoạn này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết Hiện tượng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp trong văn học thời kỳ Đổi mới: 35 năm nhìn lại trình bày vài nét về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021); Nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp.

  pdf7p viwmotors 13-12-2022 12 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Rèn kỹ năng cảm thụ văn xuôi Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 12" được thực hiện với mục đích đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng cảm thụ tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại. Bồi dưỡng cách nghĩ, cách cảm nhận trong sáng cho học sinh thông qua các tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại. Qua đó nhằm giúp các em khơi dạy niềm đam mê, hứng thú với môn Ngữ văn từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn trong trường THPT.

  doc27p camtucau205 05-12-2022 28 5   Download

 • Luận văn "Quan niệm về con người trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Thụy Vũ" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Thụy Vũ nhằm giúp người đọc hôm nay có sự nhìn nhận những quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn của nhà văn. Trên cơ sở đó, đề tài khẳng định vị trí của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ trong giai đoạn văn xuôi miền Nam 1954 - 1975.

  pdf122p matroinho2510 08-11-2022 8 2   Download

 • Luận văn "Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Dương Thụy" được hoàn thành với mục tiêu nhằm giúp người đọc có thể tiếp cận tương đối đầy đủ đường văn Dương Thụy và dấu ấn của cô trong nền văn xuôi Việt Nam đầu thế kỉ XXI. Và hơn hết, là cách xây dựng nhân vật mang dấu ấn hậu hiện đại trong sáng tác của nữ nhà văn này.

  pdf164p matroinho2510 08-11-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Tản văn của Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn phê bình sinh thái" trình bày khái lược từ lý thuyết PBST đến tản văn Nguyễn Ngọc Tư; Sinh thái trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư nhìn từ nội dung phản ánh; Sinh thái trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư từ nghệ thuật thể hiện.

  pdf136p matroinho2510 08-11-2022 16 1   Download

 • Nghiên cứu đề tài "Dấu ấn văn hóa Nam Bộ trong một số tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng" nhằm làm rõ hơn thành công và những cống hiến của ông cho văn xuôi Nam Bộ nói riêng và nền văn học Việt Nam nói chung.

  pdf96p dongcoxanh2510 25-10-2022 7 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Con người hiện sinh trong truyện ngắn của Nguyễn Danh Lam" với mục đích làm rõ một khía cạnh tiêu biểu về mặt nội dung và những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc trong các sáng tác ở thể loại truyện ngắn của ông. Qua đó, đề tài cũng góp phần làm rõ tài năng và sự đóng góp của một nhà văn trẻ với nền văn học nước nhà.

  pdf123p dongcoxanh2510 25-10-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954; Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954; Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1965 – 1975. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p dongcoxanh2510 21-10-2022 6 2   Download

 • Cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Thi pháp học năm 2019-2020 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf2p dongcoxanh0804 19-10-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Văn xuôi nữ miền Nam đương đại từ góc nhìn phê bình sinh thái" là công trình tổng thuật những nghiên cứu về văn chương cũng như phê bình sinh thái, không chỉ trên cơ sở các tác phẩm của các nhà văn phái nữ được đề cập đến mà còn bước đầu khái quát về văn chương của các cây viết nữ miền Nam dưới góc nhìn sinh thái.

  pdf76p unforgottennight06 13-10-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn xuôi Việt Nam
p_strCode=vanxuoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2