intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Văn học: Dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
188
lượt xem
53
download

Luận án Tiến sĩ Văn học: Dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu tìm hiểu và nhận diện dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại, trên cơ sở đó ghi nhận những nỗ lực cách tân của nhà văn trong ngữ cảnh đổi mới và hội nhập văn hóa, văn học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn học: Dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THÁI HOÀNG<br /> <br /> DẤU ẤN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH<br /> TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THÁI HOÀNG<br /> <br /> DẤU ẤN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH<br /> TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI<br /> <br /> Chuyên ngành: Văn học Việt Nam<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 22 01 21<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. NGUYỄN BÍCH THU<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,<br /> các số liệu nêu trong luận án là trung thực, những kết luận khoa<br /> học của luận án chưa từng được công bố trong bất kì công trình<br /> nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Thái Hoàng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .........................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................3<br /> 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .....................................................4<br /> 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án .................................................................5<br /> 6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án .................................................................5<br /> 7. Cơ cấu của luận án ..................................................................................................5<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................6<br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh trong văn học đô thị miền Nam<br /> Việt Nam trước 1975 ..................................................................................................6<br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại...10<br /> CHƯƠNG 2. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC HIỆN SINH VÀ VĂN HỌC<br /> HIỆN SINH ..................................................................................................................20<br /> 2.1. Khái lược về triết học hiện sinh .........................................................................20<br /> 2.2. Khái lược về văn học hiện sinh .........................................................................35<br /> CHƯƠNG 3. NHÂN VẬT MANG TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG VĂN<br /> XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI ...............................................................................57<br /> 3.1. Nhân vật vong thân và bóng dáng tha nhân ......................................................57<br /> 3.2. Nhân vật cô đơn .................................................................................................65<br /> 3.3. Nhân vật dấn thân ..............................................................................................72<br /> 3.4. Nhân vật bản năng .............................................................................................77<br /> 3.5. Nhân vật mang ám ảnh về cái chết ....................................................................95<br /> CHƯƠNG 4. PHƯƠNG THỨC HUYỀN THOẠI HÓA KHÔNG GIAN, THỜI<br /> GIAN THỂ HIỆN TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM<br /> ĐƯƠNG ĐẠI ..............................................................................................................101<br /> 4.1. Phương thức huyền thoại và văn học hiện sinh ..................................................101<br /> 4.2. Phương thức huyền thoại hóa không gian, thời gian .......................................104<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................148<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .............................................................................................151<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO - PHỤ LỤC ...................................................................152<br /> iv<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> 1. Đầu thế kỉ XX, triết học nhân sinh xuất hiện và nhanh chóng chiếm ưu thế<br /> khi triết học tự nhiên bị đả phá. Chủ nghĩa hiện sinh ra đời trực tiếp từ trào lưu tiêu<br /> biểu của triết học nhân sinh là hiện tượng học của Edmund Husserl, chính nó đã<br /> “cung cấp cho chủ nghĩa hiện sinh một lí thuyết để trở thành triết học” [32, tr.55].<br /> Tồn tại cùng các trào lưu triết học nhân bản phi duy lí khác, chủ nghĩa hiện sinh trở<br /> thành trào lưu văn hóa lớn của phương Tây và nhân loại thế kỷ XX, có tác động sâu<br /> rộng trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều quốc gia. Xuất hiện trong bối cảnh khủng hoảng<br /> và đổ vỡ, những quan điểm có ý nghĩa nhân văn của chủ nghĩa hiện sinh đã gây chấn<br /> động cả nhân loại vốn thường trực nỗi âu lo. Bắt đầu với triết học hiện sinh, đối<br /> tượng chung về thân phận con người đã dẫn trào lưu triết học này đi thẳng vào văn<br /> học hình thành nên trào lưu văn học hiện sinh ở Châu Âu (trước hết ở Pháp) và<br /> nhanh chóng lan rộng đến nhiều nước trên thế giới với đội ngũ các triết gia đồng thời<br /> là các nhà văn hiện sinh. Dù giai đoạn thịnh vượng đã trôi qua từ những năm 50, 60<br /> của thế kỷ XX nhưng đến nay những tư tưởng chủ yếu của triết học hiện sinh, văn<br /> học hiện sinh vẫn tiếp tục âm vang trong khoa học nhân văn, triết học, khoa học xã<br /> hội nhiều nước.<br /> Từ năm 1968, Giáo sư Trần Thái Đỉnh đã mở đầu cuốn sách bàn về chủ nghĩa<br /> hiện sinh của mình với nỗi băn khoăn: “Tôi sợ đó là câu truyện quá nhàm” [42, tr.9],<br /> tuy nhiên cho đến nay, với tầm quan trọng, sự ảnh hưởng và sức hấp dẫn lớn lao<br /> không chỉ giới hạn ở tầng lớp trí thức, chủ nghĩa hiện sinh vẫn xứng đáng được quan<br /> tâm trong thời đại mà vấn đề con người, thân phận, sự sống và cái chết của con<br /> người vẫn là nỗi day dứt, ám ảnh mang tính toàn cầu.<br /> 2. Ở Việt Nam, cùng với cuộc xâm lăng ồ ạt của văn hoá phương Tây (đặc biệt<br /> là văn hoá Mỹ), văn học đô thị miền Nam 1954 - 1975 chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của<br /> chủ nghĩa hiện sinh trên nhiều mặt, từ lí luận phê bình đến sáng tác tạo nên một đời<br /> sống văn học phức tạp, hấp dẫn và sôi động.<br /> Sau một thời gian đứt quãng, từ những năm 80, đặc biệt từ sau năm 1986, trong<br /> văn xuôi Việt Nam xuất hiện nhiều khuynh hướng, trong đó có chủ nghĩa hiện sinh.<br /> Dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh được tìm thấy trong sáng tác của nhiều nhà văn như<br /> Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt Hà, Tạ Duy<br /> Anh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Danh Lam, Thuận, Đoàn Minh Phượng… Những ám ảnh,<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2