Đề thi thử đại học môn Hóa học lần 2 năm 2013

Chia sẻ: narutokuto

Câu 1. Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại có chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là: A. 21,6 gam. B. 43,2 gam. C. 54,0 gam. D. 75,6 gam. Câu 2. Nguyên nhân nào sau đây gây ra tính bazơ cho amin?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản