intTypePromotion=1
ADSENSE

21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013

Chia sẻ: Bi Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về nhóm pháp về huy động vốn và phát triển thị trường tài chính, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng, tập trung đầu mối. Đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA theo các hiệp định đã ký kết, các khoản vay về cho vay lại. Các tập đoàn, tổng công ty phải có lộ trình thực hiện các dự án vay vốn trong nước và vốn nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ phù hợp với năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013

  1. 21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013 Về nhóm pháp về huy động vốn và phát triển thị trường tài chính, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng, tập trung đầu mối. Đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA theo các hiệp định đã ký kết, các khoản vay về cho vay lại. Các tập đoàn, tổng công ty phải có lộ trình thực hiện các dự án vay vốn trong nước và vốn nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ phù hợp với năng lực tài chính để đảm bảo bố trí đủ vốn theo tiến độ dự án và khả năng trả nợ đúng hạn. Về nhóm giải pháp điều hành giá, kiên trì mục tiêu điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nhất là đối với một số mặt hàng, dịch vụ mà nhà nước còn định giá hoặc kiểm soát giá như điện, than cho sản xuất điện, nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục. Minh bạch trong điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo sự rõ ràng và chủ động cho các doanh nghiệp, đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời có các giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với những ngành sản xuất gặp khó khăn, người nghèo, người có thu nhập thấp. Bộ cũng sẽ khẩn trương sửa đổi Nghị định 84/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo việc kinh doanh xăng dầu theo cơ chế giá thị trường. Đối với nhóm giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu, bước vào năm 2013 cần triển khai quyết liệt, có kết quả Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà
  2. nước giai đoạn 2011-2015”, thúc đẩy các doanh nghiệp sắp xếp lại cơ cấu hợp lý, đưa ra lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thu hồi vốn để đầu tư đúng ngành nghề kinh doanh chính, thực hiện thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty mà nhà nước không cần nắm giữ, để thu hồi vốn đầu tư phát triển nhà nước. Hoàn thiện mô hình hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC) nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho quá trình xử lý nợ tồn đọng và cổ phần hoá DNNN. Sử dụng nguồn tiền thu từ cổ phần hóa để bổ sung năng lực cho DATC để chủ động tham gia quá trình tái cơ cấu tài chính các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và nợ đọng của các ngân hàng thương mại. Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, những giải pháp về chính sách thuế dự kiến sẽ hỗ trợ thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp và thị trường trên cơ sở gia hạn thời gian nộp thuế TNDN, thuế GTGT và tiền sử dụng đất khoảng 31 nghìn tỷ đồng; giảm thuế, giảm tiền thuê đất... khoảng 3.000 tỷ đồng. Giải pháp giảm thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở và giảm mức thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sở hữu nhà ở, mặt khác góp phần giải quyết hàng tồn kho vật liệu xây dựng và một số ngành hàng liên quan đến nhà ở. Với việc thực hiện các giải pháp giảm, giãn thuế,... ước sẽ giảm thu ngân sách năm 2013 khoảng 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách dự kiến sẽ phải tăng chi trả nợ, tăng chi cấp bù chênh lệch lãi suất; đồng thời, do việc mở rộng vốn vay được Chính phủ bảo lãnh nên cũng làm tăng dư nợ công, tuy
  3. mức độ không lớn. Ngược lại, việc thực hiện các giải pháp trên sẽ góp phần giảm hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường, tăng vòng quay vốn và khuyến khích hình thành doanh nghiệp mới, thu hút vốn FDI, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần giải quyết nợ xấu trong nền kinh tế, từ đó có thể tăng thu ngân sách.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2