intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của kinh tế

Xem 1-20 trên 7454 kết quả Vai trò của kinh tế
 • Bài viết Vai trò của kinh tế công nghiệp trong thời kỳ đổi mới nêu lên một số vai trò như nó là ngành có sự ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển lực lượng sản xuất của các ngành, thúc đẩy nhanh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội và một số vai trò khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 87 9   Download

 • Trên cơ sở khái quát về kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển và phân tích thực trạng, môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong thời gian qua, bài viết tập trung đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam. Từ đó tìm ra những tồn tại và rào cản phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta. Cuối cùng, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.

  pdf13p hvdungcdcn12 26-11-2018 40 5   Download

 • Bài viết với các nội dung quan niệm về kinh tế thị trường và đặc trưng của kinh tế thị trường hiện đại; vai trò của kinh tế thị trường đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia.

  pdf8p kequaidan 07-10-2019 19 1   Download

 • Với một nền kinh tế đa thành phần cùng tồn tại và phát triển, không còn dừng lại ở khía cạnh xem xét để xóa bỏ hay ưu tiên thành phần kinh tế nào mà cần nhận thấy mỗi thành phần kinh tế có bản chất riêng, có quy luật kinh tế riêng, dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Bài viết này tác giả chủ yếu phân tích vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của VN trong thời gian vừa qua.

  pdf5p caplock2711 21-02-2019 24 0   Download

 • Bài viết Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tổng quát nhận thức và quan điểm về vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực trạng KTNN trong thời gian qua, chính sách để giúp KTNN phát huy vai trò chủ đạo.

  pdf8p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 72 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ xxi', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf233p nokia_12 09-05-2013 139 54   Download

 • Tham khảo bài viết 'đề tài " vai trò của kinh tế tư nhân nhà nước "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p vuem01 22-02-2013 81 21   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong tài liệu "Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" thông qua việc tìm hiểu những nội dung về tính tất yếu khách quan và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thời kỳ quá độ, một số kiến nghị về tổ chức quản lý nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf10p dienham63 09-12-2015 68 9   Download

 • Bài viết Nhận thức về vai trò Nhà nước và nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam nêu lên kết quả thực hiện công nghiệp hóa, nội hàm và vai trò của kinh tế NN, từ đổi mới nhận thức đến đổi mới thể chế.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 46 8   Download

 • Bài viết Kinh tế tư nhân: Một số quan điểm phát triển và giải pháp cơ bản cho giai đoạn 2011 - 2020 trình bày quan điểm phân định các khu vực kinh tế và vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2011 - 2020; và đưa ra một số giải pháp cơ bản cho vấn đề này.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 51 7   Download

 • Tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách và thiết thực của sự phát triển. Bài viết phân tích nguyên nhân phải tái cơ cấu nền kinh tế. Sự tái cơ cấu đó cần đi theo hướng phát triển bền vững, dựa trên cơ sở xây dựng nền kinh tế xanh. Bài viết cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức cùng những giải pháp lâu dài và trước mắt mà Việt Nam phải thực hiện trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền KTX.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 53 5   Download

 • Bài viết Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội tìm hiểu bản chất, vai trò của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 47 4   Download

 • Kinh tế học hành vi; vai trò của kinh tế học dòng chính; trục trặc của kinh tế học dòng chính; kinh tế học dòng chính và kinh tế học hành vi: Cách nhìn nhận hiện nay là những nội dung chính mà "Bài giảng Bài 18: Kinh tế học dòng chính so với Kinh tế học hành vi (Học kỳ Thu 2014)" hướng đến trình bày.

  pdf27p hera_01 06-04-2016 35 2   Download

 • Trong những năm gần đây, kinh tế vườn đã chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là các tỉnh ở phía nam, kinh tế vườn đã mang lại hiệu quả rất lớn đối với người nông dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p thiendiadaodien_5 08-01-2019 5 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng do Nguyễn Hữu Xuân biên soạn có kết cấu nội dung gồm 6 chương, trình bày tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt87p danghuytru 31-10-2010 585 254   Download

 • Trước tình hình đó Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển dịch sang kinh tế thị trường đinh hướng XHCN. Lý luận trong quá trình đi lên CNXH có thay đổi căn bản: sự thừa nhận tồn tại của 5 thành phần kinh tế, kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo và lúc này vai trò của kinh tế nhà nước cũng có nhiều đổi mới. Đến các đại hội Đảng khác thì chúng ta vẫn tiếp tục...

  pdf31p truongan 19-11-2009 304 110   Download

 • Báo cáo "Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" điểm lại quan điểm của Đảng CSVN và sự thay đổi quan niệm đó trong thời gian qua đã có những thay đổi quan trọng về quan niệm và khu vực kinh tế nhà nước đã có sự dịch chuyển theo hướng cải thiện. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf15p minhnguyen 17-06-2009 796 52   Download

 • Đề tài: Giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển trong thời kỳ hội nhập được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng, mức độ bền vững của kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Xác định nguyên nhân và đề xuất những kiến nghị và giải pháp.

  doc116p hoahoabui 02-07-2016 122 52   Download

 • Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, và một cách khách quan nó thúc đẩy lực...

  doc29p kelly_27_12 08-05-2011 123 27   Download

 • Bài thuyết trình gồm các nội dung trình bày: Vai trò của kinh tế đối với phát triển giáo dục, vai trò của giáo dục với kinh tế và một số quan điểm, phương pháp phân tích quan hệ giáo dục và kinh tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt29p hvq_doan 27-03-2017 335 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của kinh tế
p_strCode=vaitrocuakinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2