Vai trò của kinh tế

Xem 1-20 trên 6590 kết quả Vai trò của kinh tế
 • Bài viết Vai trò của kinh tế công nghiệp trong thời kỳ đổi mới nêu lên một số vai trò như nó là ngành có sự ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển lực lượng sản xuất của các ngành, thúc đẩy nhanh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội và một số vai trò khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 20 2   Download

 • Bài viết Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tổng quát nhận thức và quan điểm về vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực trạng KTNN trong thời gian qua, chính sách để giúp KTNN phát huy vai trò chủ đạo.

  pdf8p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 20 4   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ xxi', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf233p nokia_12 09-05-2013 120 54   Download

 • Tham khảo bài viết 'đề tài " vai trò của kinh tế tư nhân nhà nước "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p vuem01 22-02-2013 65 19   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong tài liệu "Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" thông qua việc tìm hiểu những nội dung về tính tất yếu khách quan và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thời kỳ quá độ, một số kiến nghị về tổ chức quản lý nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf10p dienham63 09-12-2015 27 6   Download

 • Bài viết Kinh tế tư nhân: Một số quan điểm phát triển và giải pháp cơ bản cho giai đoạn 2011 - 2020 trình bày quan điểm phân định các khu vực kinh tế và vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2011 - 2020; và đưa ra một số giải pháp cơ bản cho vấn đề này.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 15 3   Download

 • Bài viết Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội tìm hiểu bản chất, vai trò của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 16 3   Download

 • Bài viết Nhận thức về vai trò Nhà nước và nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam nêu lên kết quả thực hiện công nghiệp hóa, nội hàm và vai trò của kinh tế NN, từ đổi mới nhận thức đến đổi mới thể chế.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 14 2   Download

 • Tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách và thiết thực của sự phát triển. Bài viết phân tích nguyên nhân phải tái cơ cấu nền kinh tế. Sự tái cơ cấu đó cần đi theo hướng phát triển bền vững, dựa trên cơ sở xây dựng nền kinh tế xanh. Bài viết cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức cùng những giải pháp lâu dài và trước mắt mà Việt Nam phải thực hiện trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền KTX.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 9 2   Download

 • Kinh tế học hành vi; vai trò của kinh tế học dòng chính; trục trặc của kinh tế học dòng chính; kinh tế học dòng chính và kinh tế học hành vi: Cách nhìn nhận hiện nay là những nội dung chính mà "Bài giảng Bài 18: Kinh tế học dòng chính so với Kinh tế học hành vi (Học kỳ Thu 2014)" hướng đến trình bày.

  pdf27p hera_01 06-04-2016 11 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng do Nguyễn Hữu Xuân biên soạn có kết cấu nội dung gồm 6 chương, trình bày tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt87p danghuytru 31-10-2010 520 254   Download

 • Trước tình hình đó Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển dịch sang kinh tế thị trường đinh hướng XHCN. Lý luận trong quá trình đi lên CNXH có thay đổi căn bản: sự thừa nhận tồn tại của 5 thành phần kinh tế, kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo và lúc này vai trò của kinh tế nhà nước cũng có nhiều đổi mới. Đến các đại hội Đảng khác thì chúng ta vẫn tiếp tục...

  pdf31p truongan 19-11-2009 276 110   Download

 • Báo cáo "Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" điểm lại quan điểm của Đảng CSVN và sự thay đổi quan niệm đó trong thời gian qua đã có những thay đổi quan trọng về quan niệm và khu vực kinh tế nhà nước đã có sự dịch chuyển theo hướng cải thiện. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf15p minhnguyen 17-06-2009 772 51   Download

 • Đề tài: Giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển trong thời kỳ hội nhập được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng, mức độ bền vững của kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Xác định nguyên nhân và đề xuất những kiến nghị và giải pháp.

  doc116p hoahoabui 02-07-2016 59 29   Download

 • Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, và một cách khách quan nó thúc đẩy lực...

  doc29p kelly_27_12 08-05-2011 96 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'vai trò của kinh doanh tín dụng trong ngân hàng, rủi ro và hạn chế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p ttcao8 27-08-2011 62 16   Download

 • Bài thuyết trình gồm các nội dung trình bày: Vai trò của kinh tế đối với phát triển giáo dục, vai trò của giáo dục với kinh tế và một số quan điểm, phương pháp phân tích quan hệ giáo dục và kinh tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt29p hvq_doan 27-03-2017 37 9   Download

 • Ở Việt Nam kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đó là một nội dung mới trong nhận thức hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam so với thời kỳ trước đổi mới. Nhưng hiện nay nhiều người chưa nhận thức đúng về bản chất và vai trò của kinh tế tư nhân. Tham khảo bài viết "Đổi mới nhận thức về kinh tế tư nhân" để biết thêm chi tiết.

  pdf7p nhanmotchut_2 04-10-2016 13 6   Download

 • Bài viết Nhìn lại 20 năm cải cách thể chế kinh tế nhà nước ở Việt Nam nêu lên những cải cách thể chế kinh tế nhà nước; phân tích những kết quả hoạt động của thành phần kinh tế nhà nước; vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; vấn đề quản trị mô hình kinh tế nhà nước.

  pdf12p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 26 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 1 trình bày về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế lượng; hàm tiêu dùng Keynes; tác dụng môn học đối với các mục đích kiểm soát hay chính sách. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt17p thuytrang_8 21-09-2015 21 2   Download

Đồng bộ tài khoản