intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tiểu luận Kinh tế vi mô

Tham khảo và download 23 Tiểu luận Kinh tế vi mô chọn lọc sau:
 • Trong quá trình học Tư tưởng Hồ Chí Minh, các bạn phải hoàn thành bài tiểu luận cho môn học này. Để hoàn thành bài tiểu luận môn Tư tưởng, các bạn phải chọn một đề tài tiểu luận phù hợp với các yêu cầu về hình thức, nội dung, phương pháp luận để nghiên cứu. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ hơn về việc trình bày một bài tiểu luận đúng quy cách và xác định phương pháp nghiên cứu, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh tập hợp những mẫu bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn của các bạn sinh viên với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn và giúp các sinh viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  109 tài liệu 600 lượt tải   Download

 • Để hoàn thành bài tiểu luận môn Triết học cũng như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lênin các bạn phải chọn một đề tài nghiên cứu tiểu luận phù hợp với yêu cầu về hình thức, nội dung, phương pháp luận. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ về quy cách trình bày một bài tiểu luận và xác định phương pháp nghiên cứu, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu Luận Triết Học tập hợp những mẫu bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn của các bạn sinh viên với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hy vọng với bộ tài liệu này sẽ giải quyết những khó khăn và giúp các học viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  207 tài liệu 1400 lượt tải   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tiểu luận lần này là làm rõ diễn biến thị trường vàng thế giới hiện tại, các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng rồi từ đó có những dự báo cho xu hướng vận động của.

  pdf20p 0868975319 26-09-2020 359 45   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vi mô: Phân tích thị trường sản phẩm sữa tại Việt Nam những năm gần đây" trình bày các nội dung như: Khái quát chung về tình hình thị trường sản phẩm sữa những năm gần đây, cầu về sữa tại thị trường Việt Nam những năm gần đây, cung về sữa tại thị trường Việt Nam những năm gần đây,....

  doc21p hetian 19-06-2019 1582 91   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vi mô 2 "Chính sách phân biệt giá cấp 1" được nghiên cứu với 2 nội dung chính: Cơ sở lý thuyết và ví dụ thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

  doc14p kunnojayson191 25-08-2016 516 74   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam trình bày về một số lý luận chung, chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời gian qua và một số giải pháp.

  doc40p vnzoomvn 17-06-2011 1324 409   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Thâm hụt ngân sách ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trình bày về khái niệm về thâm hụt ngân sách, nguyên nhân gây thâm hụt ngân sách, ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách nhà nước đối với nền kinh tế,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc23p khanhhuy92 03-11-2011 2942 479   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Thực trạng tăng trưởng KTVN trong những năm gần đây (2003 - 2008) nhằm nghiên cứu chi tiêt về thực trạng tình hình tăng trưởng, để từ đó có thể đưa ra được các giải pháp phát huy tối đa những nguồn lực.

  doc20p phuongnb91 22-02-2011 2091 602   Download

 • Bài tiểu luận trình bày nội dung đề tài "Phân tích và lấy vị dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định" của môn học kinh tế vi mô. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt22p spring_0990 25-09-2010 2314 565   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng nền kinh tế ở Việt Nam trình bày những quan điểm về chính sách phát triển nguồn nhân lực, vai trò đào tạo giáo viên kĩ thuật trong chính sách phát triển nguồn nhân lực,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc20p greenwind007 17-09-2012 902 237   Download

 • Tiểu luận môn Kinh tế vĩ mô: Kích cầu trình bày khái quát về khái niệm, quan điểm của Keynes về kích cầu, biện pháp kích cầu, thực trạng của việc kích cầu, những “tác dụng phụ” của việc kích cầu,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc9p tanlam020591 26-06-2010 1868 409   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Việc sử dụng vốn FDI ở Việt Nam trình bày vai trò của FDI đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam, hạn chế của việc sử dụng vốn FDI, thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI, nguyên nhân sử dụng vốn FDI không hiệu quả và giải pháp.

  doc16p redket 10-10-2010 1573 730   Download

 • Đề tài: Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế quốc dân trình bày về định nghĩa lạm phát, cách đo lường lạm phát, nguyên nhân của lạm phát và giải pháp của chúng ta hiện nay.

  doc18p lethanhhai_hubd 24-09-2010 1327 515   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Bộ 3 bất khả thi nhằm nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, giải pháp điều hành vĩ mô nền kinh tế Việt Nam góc nhìn từ bộ 3 bất khả thi.

  pdf73p orange_12 04-06-2014 563 102   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế của Robert Solow, hàm tiêu dùng trong mô hình Solow, thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam các năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP.

  pdf36p orange_12 04-06-2014 2808 515   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Thất nghiệp ở Việt Nam thực trạng nguyên nhân và giải pháp trình bày lý thuyết về thất nghiệp, hình thức thất nghiệp, lý do thất nghiệp, nguyên nhân thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, thực trạng và nguyên nhân xảy ra thất nghiệp tại Việt Nam, các giải pháp tạo điều kiện việc làm cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p orange_12 04-06-2014 6179 1457   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trình bày về cơ sở lý thuyết chính sách tiền tệ, thực trạng việc áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ và nhận định tổng quát về chính sách tiền tệ Việt Nam.

  pdf20p orange_12 04-06-2014 2870 694   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Lạm phát nhằm trình tổng quan về lạm phát, thực trạng và nguyên nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam, các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát cho nền kinh tế Việt Nam, xu hướng lạm phát năm 2013 và so sánh lạm phát ở Việt Nam với một số nước trên thế giới.

  pdf49p orange_12 04-06-2014 2583 383   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tỷ giá hối đoái và tấn công đầu cơ nhằm trình bày về tổng quan tỷ giá hối đoái, tấn công tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái và tấn công đầu cơ ở Việt Nam.

  pdf49p orange_12 04-06-2014 338 68   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Khủng hoảng tài chính nhằm trình bày về tổng quan khủng hoảng tài chính, nguyên nhân của khủng hoảng tài chính, sự bổ trợ chiến lược và lời tiên tri tự phát sinh trên thị trường tài chính, một số trường phái kinh tế về khủng hoảng chính tài chính.

  pdf46p orange_12 04-06-2014 659 86   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam trình bày tổng quan về lý thuyết nợ công, khủng hoảng nợ công châu Âu, thực trạng nợ công tại Việt Nam, nợ công châu Âu ảnh hưởng đến Việt Nam, các nguy cơ nợ công tại Việt Nam.

  pdf17p orange_12 04-06-2014 793 223   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Khủng hoảng nợ công trình bày về khái quát chung về nợ công, thực trạng khủng hoảng nợ công, tác động, thực trạng nợ công ở Việt Nam, nhìn nhận và đánh giá lại hiệu quả đầu tư các dự án để tăng cường kiểm soát và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ nợ công.

  pdf50p orange_12 04-06-2014 738 177   Download

ADSENSE

strTagCode=tieu-luan-kinh-te-vi-mo

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2