Tiểu luận: Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Ngô Thủy Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

1
1.893
lượt xem
541
download

Tiểu luận: Kinh tế vi mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tiểu luận trình bày nội dung đề tài "Phân tích và lấy vị dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định" của môn học kinh tế vi mô. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Kinh tế vi mô

 1. Bàit ảol ận  nh ếvimô  h  u ki t    • Gi   ê hướngdẫn: ạm  i U y n áovin    Ph M nh  ê • Nhó SV hựchin: m5­ m  t   ệ nhó K44B • Tê t n hành  ê vin: 1. Ng ễ Th  uy n  ị Thúy ( m r ng nhó tưở ) 2. M ait ị Thư  h  (hư  ) t kí 3. Tạ h r t ị tang 4. Ng ễ Th  uy n  ị Vân 5. Phạm  ọ   Ng cThanh 6. Tr n  ị Thắm ầ Th  7. Ng ễ M ạnh  ệ uy n  Vit 8. Ng ễ Th  uy n  ị Tâm 9. Ng   ị Xuân ôTh 
 2. • Đềt :  ài –Phân íh  lyv  ụ  nh  ọ vềs  ựa  tc và ấ   ị d mi h a   ự l c ọ đầu   ố  u   ố hi u  a hi h n  vàot iư để t it ể hó c   phívớimộ   ứcs n ượngnhấtđịnh      tm  ả l     ho ct iđ hó s n ượngvớimộ   ức ặ  ố a  a ả l     tm   c    ốđịnh. hiphíc  
 3. ĐƯỜNG  NG  ƯỢNG ĐỒ L • Là  ng ồ t p  ợp ấtc  ácđểm  ểu h ác đườ g m ậ h t  ả c  i bi t ị c   c h  ế   ợp ácđầu    ố và aođộ khácnhau  ác k th c   vàov n  l   ng    để ạo a ùngmộ   ứcs n ượngging  t r c   tm  ả l   ố nhau. • Đườngđồ  ượngl đườngdố   ố   ềphí   ngl  à    cxu ngv   a  phảic độdố    ó    câm.
 4. Tỷ ệt t ếkỹ huậtc n  ê M RTS l hay h   t  ậ bin  • Tỷ ệt  hếkỹ huậtc n  ê g ữa  và  l g á r  l hayt   t  ậ bin i K  L à i tị t ệ   ic a    ố  ủa  ngđồ  ượng uy tđố ủ độd cc đườ   ngl . • Gi tị M RTS hobits  ượngK ần hitphảit ng á r  c   ế  ốl   c t ế    ă   t m   ản  ấtr mứcs n ượngQ0   a i m i hê để s xu  a   ả l   khit gả đ   mộ   n  ị L. tđơ v  • M RTS=
 5. ĐỒ  Ị   TH ĐƯỜNG  NG  ƯỢNG ĐỒ L (K) 4 A Q3=16 Q2=8 B 1 Q1=4 0 1 4 (L)
 6. ĐƯỜNG  NG  ĐỒ PHÍ • Là  ngg m ập  ợp ấtc  ácđểm h ử  ụng đườ  ồ t h t  ả c  i t ị s d   c   ộ   ứcc       c   ứcđầu      ùngm tm  hiphíđể mua ácm   vàokhác nhau,i c a  u    c  ế t     ngđổi g á ủ đầ vàovà ácy u ốkháckhô   . • Đườngđồ    à  ngdố   ố   ềphí phảivà    ngphíl đườ   cxu ngv   a    c    ố   óđộd câm. • Độdố  ủa  ngđồ    à:­w/ )   cc đườ   ngphíl  ( r.
 7. ĐỒ  Ị   TH ĐƯỜNG  NG  ĐỒ PHÍ K • Độdố   ngđồ       cđườ   ngphí l  ( r à:­w/ ) C/r C0 Slope=-w/r 0 C/w L
 8. Cácyê c u ủa  ệ  ựa họ   u ầ c vicl c n  ácđầ vào c   u  . • Đi m ựa họ c   u  t iưu  ảinằm  ể l c n ácđầ vào ố  ph   tê đườngđồ l ng r n    ng ượ . • Doanh  ệ s   ụnghế  hiphí nghip ử d   tc   . • Doanh  ệ s ựa họ c   u   ố  u    nghip ẽl c n ácđầ vàot iư để t it ểu  a hiphíhoặct iđ hó s n ượng ố  hi hó c      ố  a  a ả l   t iđểm  ng  ngphítế xúcvớiđường ạ  i đườ đồ    ip        đồ l ng ng ượ .
 9. Đồt ị vềs  ựa họ c   u  t iưu     h   ự l c n ácđầ vào ố   để t it ểu  c    ản  ấtmộ   ứcs n  ố  hi hóa hiphís xu   tm  ả l ng  ấtđịnh ượ nh   K C3/r C2/r C1/r K* E Q0 0 L* C1/w C2/w C3/w L
 10. Điu  ệ c n  đủ   ố hi u  a hi ề kin ầ và  để t it ể hó c   phí . • Tạiđểm ip   i a  ngđồ phívà   i tế xúcg ữ đườ   ng    đườngđồ  ượng hìđộdố  ủa    ng   ngl t     cc haiđườ   bằng  nhau. • Điu  ệ c n  đủ: ề kin ầ và  MPl/w=MPk/r Q0= f(L,K)
 11. Đồt ị mi họ s  ựa họ mứcs n ượngt iđ với  h  nh  a ự l c n   ả l  ố a    mộ   ứcc     ấtđịnh. tm  hiphính   K C/r A E K* Q2 Q1 Q0 0 L L* C/w
 12. Điu  ệ c n  đủ   ố a  a ản  ề kin ầ và  để t iđ hó s ượ . l ng MPL/w= MPK/r C=rK+wL
 13. Vídụ ụ hể   c t • Xe   ộ   ệ s n  ấtbánh  ọ  hựchin  ạtđộ   nh  anh  ới tm thiu ả xu   ng tt   ệ ho   ngki do v   gá huêl   ng L)l w=18. 000đ/ đơn  ị l   ng nhân  ê i t  aođộ (  à  000. 1  v aođộ ( vin  bán  ,nhân  ê s n  ất  ườiq ản ý.;gá ủa  đơn  ị vố hàng  vin ả xu ,ng  u l.) i c 1  v  n  r 9. 000đ/ đơn  ị vố (huêmặtbằng  xưởng  ng ê =  000. 1  v  n t     ,nhà  ,mua  uy n  vậtlệ     c )  ệ bánh  cl ngđượchàm ản  ấtc a   iu,máymó … .Hiu  ướ  ượ     s xu  ủ mi l Q=3KL. nh à: •   ớic    à  V  hiphíl TC=540. 000đđạtđượcs n ượngl n  ất  000.      ả l  ớ nh . •   ớimứcs n ượngc   nh à  V    ả l  ốđị l Q=1350  ệ bánh ẽl a họ đầu  hiu  s ự c n  vàonhư hếnàođể ố hi u  a hiphí   t     t it ể hó c   .
 14.    ự ựa họ đầu      Cács l c n  vàokhácnhau K 50 30 30 L 5 15 40 Q 750 1350 3600
 15. Lònướngbánh    
 16. M áytộ bộ  rn  t
 17. Đồ hị:m i họa  ự ựa  ọn  ức  ản  t   nh  s l ch m s l ng ốiđa  ớim ức      ượ t   v   chiphí TC =540. 000. 000đ K 60 B 50 D A Q3=3600 30 20 Q2=1350 C 10 Q1=750 0 5 15 25 30 40 L
 18. Sản ượngc   nh l  ốđị K 30 30 18 L 10 15 25 Q 900 1350 1350 TC 450. 000đ 000. 540. 000đ 000. 612. 000đ 000.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản