intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tiểu luận Luật Kinh tế

Tham khảo và download 9 Tiểu luận Luật Kinh tế chọn lọc sau:
 • Tranh chấp kinh doanh , thương mại là gì ? Tranh chấp kinh doanh, thương mại là những bất đồng , xung đột chủ yếu về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể có liên quan đến lĩnh vực hợp đồng thương mại hoặc các hoạt động kinh tế khác được pháp luật quuy định là tranh chấp kinh tế , thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tài phán kinh tế .

  pdf28p 7sac_cauvong 24-06-2010 2380 566   Download

 • ĐỀ TÀI: LOGISTICS- CÓ HAY KHÔNG NHỮNG THÁCH THỨC VÀ RÀO CẢN

  doc8p kingalone 26-05-2010 616 227   Download

 • Như ta đã biết, nhận thức- quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ cá hoạt động kinh tế trong đó nhận thức giữ vị tríđặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệm vụ cần đạt tới trong tương lai. Như vậy nếu nhận thức đúng, người ta sẽ có các quyết định đúng và tổ chức thực hiện kịp thời các quyết định đóđương nhiên sẽthuđược những kết quả như mong muốn. Ngược lại, nếu nhận thức sai sẽ...

  pdf13p cugiai1311 01-11-2012 609 42   Download

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này taị Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khong được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoaì hồ sơ...

  doc13p dinhthao00 14-06-2011 1265 101   Download

 • Trong phạm vi nghiên cứu của bài tiểu luận này, nhóm chúng em xin đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về Luật đầu tư 2005 (từ Chương I đến Chương IV) nhằm tìm hiểu và làm rõ những nội dung được qui định trong phần đầu của Luật này.

  pdf18p top_12 21-04-2014 686 58   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng áp dụng luật đầu tư hiện nay tại Việt Nam nêu ảnh hưởng của luật đầu tư 2005 đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp , khu chế xuất (trong phần này có nêu kinh nghiệm thực hiện luật đầu tư tại một số nước)

  pdf7p blue_12 09-05-2014 652 72   Download

 • Tiểu luận: Ảnh hưởng của luật đầu tư 2005 đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam nhằm tìm hiểu bối cảnh ra đời và khái quát về luật đầu tư. Ảnh hưởng của luật đầu tư 2005 đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam. Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

  pdf41p blue_12 09-05-2014 280 39   Download

 • Tiểu luận: Ảnh hưởng của luật đầu tư 2005 đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (trong phần này có nêu kinh nghiệm thực hiện luật đầu tư tại một số nước) nêu vài nét khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam.

  pdf9p blue_12 09-05-2014 159 16   Download

 • Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa nêu giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, việc thu hút vốn đầu tư phát triển nền kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia. Tuy nhiên, nội dung quy định của các Bộ Luật ngày càng bộc lộ một số điểm lạc hầu không còn phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của nước ta và điều kiện phát triển kinh tế thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa như hiện nay.

  pdf7p blue_12 09-05-2014 232 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=tieu-luan-luat-kinh-te

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2