intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế tự chủ

Xem 1-20 trên 10396 kết quả Kinh tế tự chủ
 • Bài viết tập trung khai thác các cơ hội và thách thức đối với kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam từ năm 2020 đến nay. Đây sẽ là cơ sở để đưa ra các giải pháp phát huy nguồn lực, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển trong tương lai.

  pdf7p vijaychest 16-05-2024 2 0   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về quản trị xuất nhập khẩu; Chương 2: INCOTERMS (International commercial terms - các điều kiện thương mại quốc tế); Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Chương 4 : Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Chương 5: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Chương 6: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 7: Nghiệp vụ hải quan; Chương 8: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Tài liệu "Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình kinh tế cả nước sau năm 1975; "Không gian" của tư duy kinh tế; Những hướng tư duy sau ngày giải phóng miền Nam; Sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và ba cuộc cách mạng; Chế độ kế hoạch hóa tập trung; Kinh tế hiện vật và vai trò của giá trị sử dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p vibloomberg 06-05-2024 0 0   Download

 • Tài liệu "Trung Quốc những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hồ Chí Minh với Trung Quốc: Tư tưởng và văn hóa ứng xử; Đánh giá tổng hợp về sự phát triển của Trung Quốc trong thế kỷ XXI; Triển vọng phát triển kinh tế Trung Quốc từ nay đến năm 2020; Kinh tế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Thực trạng và triển vọng phát triển đến năm 2020;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf428p vibloomberg 06-05-2024 1 0   Download

 • Trong ngành vận tải đường biển, nghiệp vụ thuê mướn tàu biển, thực hiện các hợp đồng vận tải và giao nhận ngoại thương là một loại hoạt động kinh tế có đặc điểm và tính chuyên sâu riêng biệt, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của chủ tàu và cả người thuê tàu là thương nhân xuất nhập khẩu. Xuất phát từ nhận thức ấy, Cuốn "thuật ngữ thuê tàu và hàng hải" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của những người có lợi ích liên quan đến loại hình hoạt động kinh tế này. Phần 1 gồm các thuật ngữ từ chữ A đến chữ H. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p vibloomberg 06-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về lý thuyết thương mại; Vai trò của chính phủ trong thương mại quốc tế; Chủ nghĩa trọng thương; Học thuyết về vòng đời sản phẩm; Biện pháp thực thi chính sách thương mại của chính phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò số hóa các giao dịch trong ứng dụng công nghệ tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam" sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu bảng được thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2021 nhằm xác định mối quan hệ giữa năng lực ứng dụng nền tảng số trong công nghệ tài chính (Fintech) với hiệu quả kinh doanh của các NHTM.

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 219/NQ-CP thông qua báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng, cung cấp cho người học những kiến thức như Tăng trưởng kinh tế; Hàm sản xuất và đặc trưng của hàm sản xuất; Năng suất và các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất; Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận thức được sự cần thiết của đo lường và phân tích được 1 các yêu cầu của đo lường; Giải thích được các cơ sở của đo lường; Vận dụng đo lường đối tượng kế toán trong quá trình ghi nhận 5 các giao dịch kinh tế chủ yếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1664/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số đang là một vấn đề tối quan trọng được nhiều quốc gia đặc biệt chú trọng. Tùy theo điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội mà mỗi quốc gia lựa chọn những chiến lược khác nhau, nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nhóm nhân lực tinh hoa này để phục vụ phát triển nền kinh tế số, xã hội số... Bài viết tập trung vào những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số ở một số quốc gia, khu vực trên thế giới, từ đó rút ra một vài khuyến nghị cho Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho thấy FDI từ du lịch có vai trò quan trọng với việc phát triển kinh kế của Lào; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như việc tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên một thực tế cho thấy, các hình thức thu hút đầu tư FDI vào du lịch tại Lào hiện nay vẫn chưa đa dạng, phù hợp và còn những bất cập.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết Phật giáo tỉnh Hưng Yên với công tác giảm nghèo trình bày các nội dung: Chủ trương giảm nghèo (đảm bảo an sinh xã hội) của tỉnh Hưng Yên hiện nay; Kết quả giảm nghèo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên thời gian tới.

  pdf9p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 7 3   Download

 • Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu tác động của các nhân tố: Quy mô, hệ số sinh lời cận biên, hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và thu nhập, hệ số chi trả cổ tức, tuổi của các ngân hàng thương mại niêm yết Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát đến tăng trưởng của các NHTM niêm yết tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022. Dựa trên mẫu nghiên cứu 27 NHTM, tác giả đã đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững của các NHTM niêm yết tại Việt Nam thời gian tới.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế" Chương 8 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới và trường phái chính hiện đại, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới; học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; Nền kinh tế thị trường xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ - Phái trọng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2530 06-05-2024 6 1   Download

 • Bài viết này, nhóm tác giả chủ yếu nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự của một số quốc gia trên thế giới về biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi. Từ đó, rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam về xây dựng hoàn thiện các biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

  pdf13p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Để phát triển nguồn nhân lực kế toán đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đổi mới đòi hỏi các trường đại học đào tạo chuyên ngành kế toán cần phải thay đổi một cách toàn diện chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nội dung bài viết phản ánh đánh giá từ các khách thể liên quan và đề xuất một số giải pháp nâng cao nguồn nhân lực kế toán đào tạo từ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

  pdf18p viellison 06-05-2024 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2