Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
11
lượt xem
1
download

Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 3: Ngôn ngữ và văn hóa" cung cấp cho người học các kiến thức về những ảnh hưởng của máy tính và các thiết bị tự động đến khả năng giao tiếp của con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

Các v n<br /> <br /> xã h i c a CNTT<br /> Lecture 3: Ngôn ng & Văn hóa<br /> TS ào Nam Anh<br /> UTM, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Máy tính và và các thi t b t<br /> ng<br /> ang thay i áng k cách chúng ta<br /> giao ti p và k t n i v i nhau?<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cafe<br /> • Hãy tư ng tư ng m t th gi i mà<br /> b n ch c n i n tho i thông minh<br /> t hàng và tr ti n cho cà phê bu i<br /> sáng<br /> • Không c n ơn t hàng cho, tr ti n<br /> m t và x p hàng ch<br /> i<br /> • Không có s m t c a ngư i khác.<br /> <br /> 3<br /> <br /> • Có v là m t i u t t.<br /> ph i ch<br /> i!<br /> • Nhưng làm th nào giao ti p v i<br /> nhau?<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Th gi i t<br /> ng ang thay i áng<br /> k - cách con ngư i giao ti p?<br /> • Câu tr l i ng n là có. Nó hoàn toàn<br /> thay i cách m i ngư i giao ti p.<br /> • Nhưng không có gì l . Luôn có gi i<br /> thi u công ngh v cách giao ti p<br /> m i trư c khi áp d ng.<br /> • Công ngh thay i cách giao ti p,<br /> thay i c m nh n c a con ngư i v<br /> th gi i.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản