Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm giai thừa bằng đệ qui - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm giai thừa bằng đệ qui - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm giai thừa bằng đệ qui" cung cấp cho người học các bước thực hiện bài toán tìm giai thừa bằng đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm giai thừa bằng đệ qui - TS. Đào Nam Anh

DATA STRUCTURE AND ALGORITHM<br /> Recursive Factorial<br /> CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT<br /> Tìm giai thừa bằng đệ qui<br /> Dr. Dao Nam Anh<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Resource - Reference<br /> Slides adapted from Robert Sedgewick, and Kevin<br /> Wayne, edit by Dao Nam Anh.<br /> Major Reference:<br /> <br /> •<br /> <br /> Robert Sedgewick, and Kevin Wayne, “Algorithms”<br /> Princeton University, 2011, Addison Wesley<br /> <br /> •<br /> <br /> Algorithm in C (Parts 1-5 Bundle)- Third Edition by<br /> Robert Sedgewick, Addison-Wesley<br /> <br /> •<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Đinh Mạnh Tường.<br /> <br /> •<br /> <br /> Giải thuật và lập trình, Lê Minh Hoàng, Đại Học<br /> Sư Phạm, 2002<br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 2<br /> <br /> Recursive Factorial<br /> Tính giai thừa, dùng đệ qui<br /> pubic class Factorial {<br /> public static int fact(int n) {<br /> if (n == 0) return 1;<br /> else return n * fact(n-1);<br /> }<br /> public static void main(String[] args) {<br /> System.out.println(fact(3));<br /> }<br /> }<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 3<br /> <br /> n=3<br /> environment<br /> <br /> fact(3)<br /> static int fact(int n) {<br /> if (n == 0) return 1;<br /> else return n * fact(n-1);<br /> }<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 4<br /> <br /> n=3<br /> environment<br /> <br /> fact(3)<br /> static int fact(int n) {<br /> if (n == 0) return 1;<br /> else return n * fact(n-1);<br /> }<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản