Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

Xem 1-20 trên 1986 kết quả Bài giảng Cấu trúc dữ liệu
 • Bài giảng Tin học lớp 11 bài 1 "Khái niệm lập trình & ngôn ngữ lập trình" được biên soạn với mục đích giúp các em học sinh nắm được các bước tổng quát để giải bài toán trong tin học; Trình bày được khái niệm lập trình, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng.

  pdf13p phuongthanh205 18-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 4.1, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật căn bản; khái niệm về đệ qui; các loại đệ qui; mô tả đệ qui các cấu trúc dữ liệu; mô tả đệ qui các giải thuật; các dạng đệ qui đơn giản thường gặp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt74p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 4.2, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật căn bản; các khái niệm cơ bản trong cấu trúc dữ liệu; cấu trúc dữ liệu mảng, danh sách, cây, bảng băm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt127p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 7, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hiệu năng của chương trình và code tuning; các phương pháp code tuning; cải thiện hiệu năng thông qua cải thiện mã nguồn; các kỹ thuật tinh chỉnh mã nguồn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt50p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7.1: Cấu trúc dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: dữ liệu, kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu; các kiểu dữ liệu; mảng; danh sách; ngăn xếp; hàng đợi; cây;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf118p duonghoanglacnhi 07-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Tổng kết môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan kỹ thuật lập trình; quản lý bộ nhớ; hàm; kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả; phong cách lập trình; kỹ thuật đệ quy và khử đệ quy; kỹ thuật sử dụng cấu trúc dữ liệu cơ bản; kỹ thuật lập trình phòng ngừa; kỹ thuật gỡ rối, kiểm thử và tinh chỉnh mã nguồn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf67p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu: Chương 8, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân lớp; mạng nơron nhân tạo (Artificial neural network); các ứng dụng điển hình của mạng nơron nhân tạo; cấu trúc và hoạt động của một nơ-ron; kiến trúc mạng nơron nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf69p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu - Chương 1.2: Giới thiệu về Học máy và khai phá dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguồn dữ liệu; khai phá dữ liệu; phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu; dữ liệu – thông tin – tri thức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu - Chương 10: Mạng nơron (Neural networks). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mạng nơ-ron nhân tạo; cấu trúc và hoạt động của một nơ-ron; kiến trúc mạng ANN; hàm đánh giá lỗi (Loss function); giải thuật học lan truyền ngược;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf71p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng - Chương 1: Tư duy thuật toán và cấu trúc dữ liệu - Kỹ năng lập trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên thực hành giải quyết những vấn đề cho một bài toán lập trình; chỉ ra những ứng dụng của các thuật toán và cấu trúc dữ liệu bạn biết từ khóa học cơ bản về các thuật toán và khóa học cơ bản về cấu trúc dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf46p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng - Chương 2: Cấu trúc dữ liệu và Thư viện. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các kiểu dữ liệu cơ bản; số nguyên lớn; thư viện cấu trúc dữ liệu, thuật toán Dequeue, thuật toán sắp xếp và tìm kiếm; biểu diễn tập hợp bằng Bitmask; một số ứng dụng của cấu trúc dữ liệu; cấu trúc dữ liệu mở; biểu diễn đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf45p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: danh sách tuyến tính; tập hợp; ánh xạ; ngăn xếp; hàng đợi; sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf15p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tarjan DFS algorithm for finding bridges and articulation points. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: duyệt theo chiều sâu; cây DFS; cấu trúc dữ liệu duy trì;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf21p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu diễn Cấu trúc CSDL quan niệm ở dạng đồ thị; Đồ thị con đường truy xuất thô; Đồ thị quan hệ; Biến đổi một đồ thị quan hệ sang một đồ thị con đường truy xuất thô, và ngược lại; Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p matroinho0804 17-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Thư viện số: Mô hình hình thức cho thư viện số Digital Libraries. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở toán học; dòng; cấu trúc; không gian; kịch bản; cộng đồng; định nghĩa hình thức thư viện số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt11p duonghoanglacnhi 07-11-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Thư viện số: Các chuẩn sử dụng trong Digital Libraries. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: chuẩn trình bày ASCII, Unicode, SGML, HTML, XML, GIF, JPG, TIF, PNP; chuẩn biên mục tự động; chuẩn mô tả siêu dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt133p duonghoanglacnhi 07-11-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Thư viện số: Thực hành Hệ phần mềm thư viện số Greenstone (Greenstone Digital Library Software). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu Greenstone; cài đặt Greenstone; xây dựng cơ sở dữ liệu (bộ sưu tập); ghi cơ sở dữ liệu trên CD/DVD;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt100p duonghoanglacnhi 07-11-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 3: Trực quan hóa dữ liệu. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: biểu đồ tĩnh; trực quan hóa theo điểm ảnh; trực quan hóa trên không gian véc-tơ; cây siêu cầu; SOM;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản gồm có 12 bài như sau: Bài 1 ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình, bài 2 làm quen lập trình C qua các ví dụ đơn giản, bài 3 các thành phần trong ngôn ngữ C, bài 4 nhập/xuất dữ liệu, bài 5 cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện (cấu trúc chọn), bài 6 cấu trúc vòng lặp, bài 7 hàm, bài 8 mảng, bài 9 chuỗi, bài 10 con trỏ, bài 11 các kiểu dữ liệu tự tạo, bài 12 tập tin (file). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf219p runthenight02 08-11-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4 - Bài 1: Giới thiệu với mục tiêu giúp các bạn nắm các khái niệm chính trong lập trình và thuật toán; Các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p dongcoxanh2510 29-10-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Cấu trúc dữ liệu
p_strCode=baigiangcautrucdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2