intTypePromotion=1

Bài giảng Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
12
lượt xem
0
download

Bài giảng Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày các bước để chuẩn bị cho hồ sơ khởi kiện đó là tiếp xúc, làm việc với khách hàng; chuẩn bị hồ sơ khảo kiện cho nguyên đơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện" để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

 1. Phiếu kỹ thuật bài giảng CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN 1
 2. CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN Chuẩn bị hồ Tiếp xúc, làm sơ khảo việc với kiện cho khách nguyên hàng đơn 2
 3. 1. TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG Giúp khách Trao đổi với hàng quyết Giúp các khách hàng về định khởi vấn đề về nội dung vụ kiện hay thủ tục tranh chấp không khởi kiện 3
 4. 1.1. TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ NỘI DUNG VỤ ÁN Yêu cầu khách hàng trình bày rõ ràng về vụ tranh chấp Hỏi lại những điểm chưa rõ hoặc có mâu thuẫn Có thể đặt lại những câu hỏi cho káhch hàng 4
 5. 1.2. GIÚP KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH CÓ KHỞI KIỆN HAY KHÔNG Trao đổi về lợi ích của việc Phân tích về khởi kiện hay quyền khởi không khởi kiện của khách kiện. hàng 5
 6. 1.2. GIÚP KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH CÓ KHỞI KIỆN HAY KHÔNG Khách hàng không có quyền khởi kiện Khách hàng mất quyền khởi kiện Không thoả mãn các điều kiện khởi kiện 6
 7. 1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN (Điều 36 Pháp lệnh TTGQCVADS) Có quyết Quyền Chưa định được giải Khởi Thẩm Thời Toà án quyết kiện quyền Hiệu Giải của quyết cơ quan khác 7
 8. 1.2.1. THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN Thẩm Thẩm quyền Thẩm quyền quyền các cấp lãnh thổ chung (Đ11) (Đ13) (Đ10) Xác Lưu ý địnhđúng Lưu ý Điều những án yếu tố nước 48 BLDS mới ngoài 8
 9. 1.3. HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG VỀ CÁC THỦ TỤC Làm đơn xin Thu thập, bảo miễn giảm quản và xuất tạm ứng án trình chứng cứ phí, án phí 9
 10. 1.3.1. LÀM ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM TẠM ỨNG ÁN PHÍ, ÁN PHÍ Một số quy Đơn xin miễn, định về án giảm tạm ứng phí án phí, án phí 10
 11. 1.3.1.1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ÁN PHÍ 3.1. Mức tạm ứng án phí. 3.2. Xác định những trường hợp không phải nộp tạm ứng án phí; miễn hoặc giảm tiền tạm ứng án phí (Đ32 PLTTGQCVADS) 3.3. Soản thảo đơn xin miễn, giảm tiền tạm ứng án phí. 11
 12. 1.3.1.1. MỨC TẠM ỨNG ÁN PHÍ 3.1.1. Đối với vụ án không có giá ngạch hoặc giá ngạch từ 1 triệu trở xuống: 50.000 đồng. 3.1.2. Đối với vụ án có giá ngạch từ 1 triệu trở lên: 50% mức án phí của vụ án. (xem nghị định số 70/cp ngày 12-6-1997 của chính phủ về án phí, lệ phí toà án) 12
 13. 1.3.1.1. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ Người được miễn án phí theo Người yêu cầu cấp dưỡng, xin khoản 1 xác định cha, mẹ cho người Điều 32 con chưa thành niên ngoài Pháp lệnh giá thú thủ tuc giải quyết các Người lao động đòi tiền công vụ án dân lao động sự 13
 14. 1.3.1.1. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ Người được miễn án phí theo khoản Người đòi bồi thường 1 Điều 32 thiệt hại về tính mạng, Pháp lệnh sức khoẻ thủ tuc giải quyết các vụ Người khiếu nại về danh án dân sự sách cử tri 14
 15. 1.3.1.1. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ Người có khó khăn về kinh tế được uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức xã hội chứng nhận thì có thể được toà án cho miễn nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền về tạm ứng án phí và có thể được toà án cho miễn nộp một phần hoặc toàn bộ án phí 15
 16. 2. CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN Kỹ năng Khái niệm hồ chuẩn bị hồ sơ sơ khởi kiện khởi kiện 16
 17. 2.1. KHÁI NIỆM HỒ SƠ KHỞI KIỆN Là những tài liệu mà nguyên đơn nộp cho toà án khi khởi kiện vụ án Hồ sơ khởi kiện thông thường gồm có: - Đơn khởi kiện; - Các tài liệu làm cơ sở cho yêu cầu của nguyên đơn; - Các tài liệu xác định tư cách chủ thể của nguyên đơn 17
 18. 2.2. CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN Viết đơn khởi kiện Chuẩn bị các tài liệu làm cơ sở cho yêu cầu của nguyên đơn 18
 19. 2.2.1. VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN Xác định nội dung, tóm tắt diễn biến và sự kiện chính Nêu các yêu cầu và đề nghị cụ thể 19
 20. 2.2.1. VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN - Xác định toà án cơ thẩm quyền thụ lý - Viết rõ họ tên, địa chỉ của nguyên đơn - Viết rõ họ tên, địa chỉ của bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nếu không có địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng thì phải nói rõ trong đơn để có hướng đề xuất yêu cầu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2