intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về quản lý tổ chuyên môn trong trường Trung học

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

158
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về quản lý tổ chuyên môn trong trường Trung học với mục tiêu nắm được một số khái niệm về lãnh đạo, quản lý, quản lý giáo dục, người quản lý và vai trò của họ; hiểu được một số vấn đề khái quát về nhà trường phổ thông; vị trí vai trò, nhiệm vụ của TCM trong trường THCS và THPT (sau đây gọi là trường trung học);...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về quản lý tổ chuyên môn trong trường Trung học

 1. TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA XIN GiỚI THIỆU QUÍ THẦY CÔ CÁC CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC !
 2. CHUYÊN ĐỀ 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC 
 3. MỤC TIÊU Nắm được một số khái niệm về lãnh đạo, quản lý, quản lý giáo dục, người quản lý và vai trò của họ. Hiểu được một số vấn đề khái quát về nhà trường phổ thông; vị trí vai trò, nhiệm vụ của TCM trong trường THCS và THPT (sau đây gọi là trường trung học). Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của TTCM trường trung học theo quy định hiện hành. Ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của TTCM trong trường trung học, chủ động tích cực học tập để thực hiện tốt vai trò của mình trong điều hành hoạt động TCM đạt hiệu quả.
 4. NỘI DUNG 31 KHÁI QUÁT VỀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, QLGD 2 TRƯỜNG THCS, THPT TRONG HỆ THỐNG GDQD 3 3 TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC (TrH) 4 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TrH TĂNG CƯỜNG CÁC MỐI QUAN HỆ QL CỦA TTCM 5
 5. 1. KHÁI QUÁT VỀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1.1 LÃNH ĐẠO là khả năng gây ảnh hưởng, động viên, chỉ dẫn, chỉ thị người khác hành động nhằm thực hiện mục tiêu mong muốn. Lãnh đạo là quá trình định hướng dài hạn cho chuỗi các tác động của công tác quản lý. 1.2 QUẢN LÝ là quá trình tác động có kế hoạch, có chủ đích, hợp qui luật của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức, đưa tổ chức đạt đến mục tiêu đã xác định.
 6. SO SÁNH LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ Lãnh đạo quan tâm đến  QL quan tâm hơn đến việc quyết định gì và truyền ra quyết định như thế nào và quá trình truyền đạt thông đạt thông điệp gì. tin ra sao. LĐ quan tâm đến chiến  QL quan tâm đến khía cạnh lược hoạt động tác nghiệp Đón nhận và tạo ra sự  Lập kế hoạch hoạt động và thay đổi ngân sách Đề ra hướng đi  Tổ chức công việc cho nhân viên Thúc đẩy mọi người  Kiểm soát và giải quyết vấn đề
 7. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC NGƯỜI QUẢN LÝ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC Tận tâm Tư duy chiến lược Có đạo đức Thiết lập và Có văn hóa phát triển tốt Tuân thủ pháp luật các mối quan hệ Dám nghĩ Thành thạo Dám làm chuyên môn Dám chịu trách nhiệm Công nghệ…
 8. Kế hoạch - Xây dựng mục tiêu. - Quyết định các biện pháp tương ứng để đạt mục tiêu. Kiểm tra Tổ chức Đánh giá kết quả đạt -Xây dựng tổ chức bộ máy được. - Phân công công việc Quyết định các biện pháp - Xác định trách nhiệm. cần thiết để đạt kết quả - Cung ứng nguồn lực. mong muốn. Chỉ đạo - Tác động, ảnh hưởng, tạo ra tầm nhìn chung. - Hướng các nỗ lực của mỗi người vào mục tiêu chung.
 9. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ Tác động dựa trên mối quan hệ thứ bậc PP trong tổ chức, thông qua mệnh lệnh, chỉ Hành chính thị, quyết định…có tính chất bắt buộc mọi người thực hiện Tác động vào tư tưởng, tình cảm của con PP người trong tổ chức để họ tự giác, tích T.lý – xã hội cực thực hiện nhiệm vụ (GD, thuyết phục, động viên, gây áp lực tâm lý...) PP kinh tế Tác động thông qua lợi ích vật chất, tạo động lực cho con người làm việc hướng đến mục tiêu (CĐ lương, thưởng, phạt…)
 10. Điều 16:  “Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học”
 11. Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của trường THCS, THPT Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các hoạt động giáo dục và dạy học. Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý mà Hiệu trưởng dựa vào đó để quản lý nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động sư phạm của GV. TCM là nơi tập hợp, đoàn kết các GV trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ GV trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ
 12. NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TrH 7 THEO ĐIỀU 16, 6 KHOẢN 2 5 Họp tổ 4 3 2 lần/ Tham Giới Đề xuất tháng. 2 Tổ gia thiệu khen 1 chức thưởng Hướng đánh tổ Xây dựng kỷ luật dẫn xây bồi giá, trưởng, đối với và triển dưỡng xếp loại tổ phó. giáo khai thực dựng và chuyên các viên. hiện kế quản lý môn và thành hoạch kế hoạch viên hoạt cá nhân nghiệp của tổ động của tổ vụ cho chung GV viên của tổ
 13. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TCM a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học. b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác c) Hàng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công
 14. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ TCM  4.1 Người tổ trưởng chuyên môn  Vị trí và vai trò của TTCM  Tổ trưởng CM do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học. Nhiệm kỳ của TTCM là 1 năm, hết một năm học có thể bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới tùy theo điều kiện và yêu cầu của từng trường.  TTCM là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giảng dạy và lao động sư phạm của GV trong phạm vi các môn học của TCM được phân công đảm trách.  Tổ trưởng CM là một CBQL, được hưởng phụ cấp chức vụ theo các văn bản qui định hiện hành.
 15. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ TCM 4.1.2.Tiêu chuẩn tổ trưởng chuyên môn  Tổ trưởng CM là một GV nên phải đảm bảo các qui định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của nhà giáo qui định trong chuẩn nghề nghiệp GV (ban hành theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT);  Tổ trưởng CM có nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm…qui định tại điều 30,31, 32 và 33 của Điều lệ trường trung học.  Tổ trưởng CM phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật GV thuộc tổ mình quản lý.
 16. TIÊU CHUẨN VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC TỔ TRƯỞNG CM PHẨM CHẤT NĂNG LỰC Tư tưởng, Đạt trình độ Có năng lực Tận tâm chính trị vững vàng chuẩn về CM lãnh đạo, quản lý Đạo đức tốt Dám nghĩ, Có năng lực Có năng lực Lối sống dám làm, Có uy tín lành mạnh, dám chịu chuyên môn, tố chức các trung thực trách nhiệm nghiệp vụ hoạt động CM Có năng lực Có năng lực kiểm tra, tư vấn đánh giá chuyên môn
 17. NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Quản lý tổ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ qui định tại điều 16, điều lệ trường TrH Trọng tâm:  Quản lý GV và hoạt động dạy của GV  Quản lý việc học của HS  Quản lý tài chính, tài sản của TCM  Thực hiện các nhiệm vụ khác do HTr giao
 18. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ TCM  Quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn  Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ  Quyền quyết định các nội dung sinh hoạt tổ trên cơ sở các kế hoạch.  Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên và kiểm tra thực hiện  Quyền được tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn  Quyền được ưu tiên bồi dưỡng về chuyên môn  Quyền được hưởng các chế độ chính sách theo qui định.  Quyền tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề về chuyên môn.  Quyền tham gia vào hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường, là một trong những thành viên chính thức của hội đồng.
 19. QUYỀN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC LOẠI QUYỀN LỰC Quyền lực Quyền lực uy tín pháp lý cá nhân Năng lực Phẩm chất Sự hấp dẫn
 20. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ TCM Các nguyên tắc QL Các hoạt động quản lý TCM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2