intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 1 - Nguyễn Duy Khương

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
123
lượt xem
17
download

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 1 - Nguyễn Duy Khương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết, các khái niệm cơ bản về lực và mômen, các mô hình liên kết và phản lực liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 1 - Nguyễn Duy Khương

Bài giảng Cơ Học - Tuần 1<br /> <br /> 28/02/2011<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT<br /> <br /> Giảng viên: Nguyễn Duy Khương<br /> Email: khuongndk@gmail.com<br /> 106B4, Bộ môn Cơ Kỹ Thuật, ĐHBK TP.HCM<br /> <br /> Lĩnh vực ứng dụng của Cơ học<br /> vibrations, stability and<br /> strength of structures and<br /> machines<br /> <br /> robotics<br /> rocket and<br /> spacecraft design<br /> <br /> automatic control<br /> <br /> engine<br /> performance<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> fluid flow<br /> <br /> molecular, atomic and<br /> sub atomic behavior<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 1<br /> <br /> 28/02/2011<br /> <br /> Lịch sử ngành Cơ học<br /> Archimedes<br /> (287 B.C. 212 B.C.)<br /> “Nguyên lý đòn<br /> bẩy” và “nguyên<br /> lý lực nổi”<br /> <br /> Stevinus<br /> (1548-1620)<br /> “Công thức định<br /> luật cộng vector<br /> lực” và “hầu hết<br /> các công thức<br /> của tĩnh học”<br /> <br /> Galileo<br /> (1564-1642)<br /> “Phát minh ra bài<br /> toán động lực<br /> học với thí<br /> nghiệm hòn đá<br /> rơi tự do”<br /> <br /> Newton<br /> (1643-1727)<br /> “Định luật chuyển<br /> động” và “Định<br /> luật vạn vật hấp<br /> dẫn”<br /> <br /> “Give me a place to<br /> stand on, and I will<br /> move the Earth”<br /> <br /> Da Vinci, Varignon, Euler, D’Alembert, Lagrange, Laplace and …<br /> <br /> Chương trình môn học<br /> Môn học Cơ Học Lý Thuyết<br /> <br /> Phần 1<br /> TĨNH HỌC<br /> <br /> Phần 2<br /> ĐỘNG HỌC<br /> <br /> Phần 3<br /> ĐỘNG LỰC HỌC<br /> <br /> Kiểm tra giữa học kỳ (20%)<br /> Thi cuối học kỳ (80%)<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 1<br /> <br /> 28/02/2011<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Phần 1<br /> TĨNH HỌC<br /> Lực<br /> <br /> <br /> Môment<br /> <br /> Hợp lực và đưa các lực tác dụng lên vật rắn về dạng tối giản<br /> <br /> <br /> M RO<br /> <br /> <br /> FR<br /> <br /> F3<br /> <br /> F1<br /> <br /> <br /> F4<br /> F2<br /> Xác định điều kiện cân bằng của các hệ lực tác dụng lên vật rắn<br /> <br /> F1<br /> F6 ?<br /> F2<br /> <br /> F5 ?<br /> <br /> Dữ kiện<br /> <br /> F3<br /> <br /> Hệ lực và<br /> môment<br /> <br /> Kết quả<br /> Điều kiện<br /> cân bằng hệ lực<br /> <br /> Phản lực<br /> liên kết<br /> <br /> F4<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> <br /> Các mô hình ví dụ cho bài toán tĩnh học<br /> <br /> Xác định lực căng dây<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> Tính phản lực tại A, B, D<br /> <br /> Tác động của vật lên khớp tay<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 1<br /> <br /> 28/02/2011<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Phần 2<br /> ĐỘNG HỌC<br /> Vận tốc<br /> <br /> <br /> Gia tốc<br /> <br /> Xác định tất cả các đại lượng động học (quỹ đạo, vận<br /> tốc, gia tốc) đặc trưng cho chuyển động của vật mà<br /> không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động.<br /> Dữ kiện<br /> <br /> Kết quả<br /> Quan<br /> hệ<br /> động<br /> học<br /> Vận tốc, gia tốc<br /> Vận tốc, gia tốc<br /> vật 1<br /> vật 2<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> <br /> Các mô hình ví dụ cho bài toán động học<br /> <br /> Độ cao và độ xa bao nhiêu?<br /> <br /> Quan hệ vận tốc của động cơ<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> Xác định vị trí tên lửa sau<br /> khoảng thời gian phóng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 1<br /> <br /> 28/02/2011<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Phần 3<br /> ĐỘNG LỰC HỌC<br /> Lực<br /> Môment<br /> <br /> <br /> Vận tốc<br /> Gia tốc<br /> <br /> Khảo sát các quy luật chuyển động của vật thể dưới tác<br /> dụng của lực.<br /> Dữ kiện<br /> Lực<br /> Moment<br /> <br /> Kết quả<br /> Phương trình tổng quát<br /> động lực học<br /> <br /> Vận tốc<br /> Gia tốc<br /> Phản lực liên kết<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> <br /> Các mô hình ví dụ bài toán động lực học<br /> <br /> Tính toán quạt gió<br /> <br /> Vận tốc của trái banh bằng bao<br /> nhiêu khi ta đá 1 trái banh<br /> <br /> Tính gia tốc khởi động tên lửa<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2