intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ học lý thuyết

Xem 1-20 trên 8167 kết quả Bài giảng Cơ học lý thuyết
 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở lý thuyết của tĩnh học như: Các định nghĩa của tĩnh học, các tiên đề của tĩnh học, moment lực, liên kết và phản lực liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p doinhugiobay_10 12-01-2016 311 72   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết trình bày cơ sở của tĩnh học (các định nghĩa của tĩnh học, các tiên đề tĩnh học, monment của lực, liên kết và phản lực liên kết) ; Thu gọn hệ lực và điều kiện cân bằng của hệ lực; động lực học chất điểm; động lực học hệ, cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf469p quocbnguyen 27-05-2018 137 28   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 7 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm chương 10 và 11 được trình bày như sau: Khái niệm cơ bản động lực học, phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, phương trình vi phân chuyển động của hệ chất điểm, các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ, lực quán tính, nguyên lý D’Alembert,...

  pdf23p thuyanlac321 18-06-2018 85 17   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 9 do Nguyễn Duy Khương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 6 bài tập kèm theo bài giải chi tiết giúp các bạn nắm được cách tìm điều kiện của góc nghiêng để vật A trượt được trên mặt nghiêng, xác định gia tốc tải A và B,...

  pdf14p thuyanlac321 18-06-2018 105 17   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết, các khái niệm cơ bản về lực và mômen, các mô hình liên kết và phản lực liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf20p thuyanlac321 18-06-2018 99 16   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 4 trình bày 4 chương 4,5,6,7. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bài toán cân bằng có kể đến ma sát, trọng tâm của vật rắn, trọng tâm của nhiều vật rắn đồng chất, khảo sát động học điểm bằng tọa độ Decartes, khảo sát động học điểm bằng tọa độ tự nhiên, khảo sát động học điểm bằng tọa độ cực,...

  pdf18p thuyanlac321 18-06-2018 112 16   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 10, trình bày các nội dung sau: Các định nghĩa cơ bản, định lý chuyển động khối tâm, định lý biến thiên động lượng, định lý biến thiên về môment động lượng, định lý động năng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p thuyanlac321 18-06-2018 166 16   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 11 cung cấp cho người học các kiến thức: Các định lý tổng quát động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf18p thuyanlac321 18-06-2018 100 16   Download

 • Nội dung bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 12 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Nguyên lý di chuyển khả dĩ, Phương trình tổng quát động lực học và phương trình Lagrange II", cụ thể như: Nguyên lý di chuyển khả dĩ, phương trình tổng quát động lưc học, phương trình Lagrange II. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p thuyanlac321 18-06-2018 74 14   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết Tuần 13 giúp người học hiểu về "Phương trình tổng quát động lực học và phương trình Lagrange II". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phương trình Lagrange II và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p thuyanlac321 18-06-2018 92 14   Download

 • Nội dung Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chuyển động song phẳng của vật rắn", cụ thể như: Khảo sát vật chuyển động song phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p thuyanlac321 18-06-2018 83 13   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 2 trình bày về "Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Định lý tương đương cơ bản, điều kiện cân bằng của hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p thuyanlac321 18-06-2018 57 12   Download

 • Nội dung Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 3 tiếp theo chương 2 và chương 3, 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng, các bài toán đặc biệt, ma sát", cụ thể như: Bài toán giàn, bài toán lật, các lực ma sát và tính chất của chúng, bài toán cân bằng có kể đến ma sát.

  pdf16p thuyanlac321 18-06-2018 73 11   Download

 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết - Tĩnh học - Chương 2: Cân bằng của chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng của chất điểm trong mặt phẳng, sơ đồ vật thể tự do – Free body diagram,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p abcxyz123_08 11-04-2020 23 2   Download

 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết - Tĩnh học - Chương 3: Hợp của hệ lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Mômen lực đối với 1 điểm, mômen lực đối với 1 trục, ngẫu lực, hệ lực tương đương thu gọn hệ lực về 1 điểm/1 lực, tải trọng phân bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p abcxyz123_08 11-04-2020 16 2   Download

 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết - Tĩnh học - Chương 4: Cân bằng của một vật rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều kiện cân bằng của 1 vật rắn, các dạng liên kết và phản lực liên kết trong mặt phẳng cũng như trong không gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf121p abcxyz123_08 11-04-2020 16 2   Download

 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết - Tĩnh học - Chương 5: Hệ kết cấu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải được bài toán giàn tĩnh định bằng phương pháp mặt cắt; biết cách phân tích, tính ẩn số phương trình tối đa trong 1 hệ kết cấu máy móc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf133p abcxyz123_08 11-04-2020 15 2   Download

 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết - Tĩnh học - Chương 6: Ma sát" cung cấp cho người học các kiến thức: Lợi ích của ma sát, định nghĩa, phân loại ma sát, ma sát khô – bản chất, ma sát tĩnh, quá trình ma sát thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p abcxyz123_08 11-04-2020 22 2   Download

 • Bài giảng "Cơ học lý thuyết - Tĩnh học - Chương 7: Tọng tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Trọng tâm vật rắn, tọa độ trọng tâm vật rắn, trọng tâm theo thể tích (vật thể khối), trọng tâm vật phẳng, trọng tâm thanh cong không gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p abcxyz123_08 11-04-2020 27 2   Download

 • Phần 1 Tĩnh học vật rắn thuộc bài giảng Cơ học lý thuyết 1, cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, chương 2 cân bằng của hệ lực không gian, chương 3 trường hợp riêng-hệ lực phẳng, chương 4 ma sát, chương 5 trọng tâm của vật rắn.

  ppt155p ducthang9494 11-09-2014 768 214   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Cơ học lý thuyết
p_strCode=baigiangcohoclythuyet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2