intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
94
lượt xem
9
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Ứng dụng Web thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: công nghệ quản lý thông tin, hệ thống thu thập thông tin, thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG WEB Chương 3. Ứng dụng web 3 - 1/21
 2. Chương 3: Ứng dụng web 3.1 Công nghệ quản lý thông tin 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.3 Thương mại điện tử Chương 3. Ứng dụng web 3 - 2/21
 3. Chương 3: Ứng dụng web  MỤC TIÊU - Trình bày được: + Công nghệ hỗ trợ quản lý thông tin + Hệ thống thu thập thông tin các loại dữ liệu + Ứng dụng thương mại điện tử Chương 3. Ứng dụng web 3 - 3/21
 4. 3.1 Công nghệ quản lý thông tin 3.1.1 Cộng tác và quản lý dữ liệu cho phép nhiều người, các nhóm riêng lẻ và các tổ chức làm việc cùng nhau Một số công nghệ hỗ trợ:  hệ thống đa phương tiện  trí tuệ nhân tạo  mạng và xử lý phân tán Chương 3. Ứng dụng web 3 - 4/21
 5. 3.1 Công nghệ quản lý thông tin 3.1.1 Cộng tác và quản lý dữ liệu Chương 3. Ứng dụng web 3 - 5/21
 6. 3.1 Công nghệ quản lý thông tin 3.1.1 Cộng tác và quản lý dữ liệu Để có thể truyền thông được trong suốt:  hỗ trợ quản lý và chia sẻ dữ liệu là cần thiết  hệ quản trị dữ liệu phải cung cấp tính năng truy cập đồng thời  toàn vẹn dữ liệu Chương 3. Ứng dụng web 3 - 6/21
 7. 3.1 Công nghệ quản lý thông tin 3.1.2 Quản lý dữ liệu đa phương tiện (đọc giáo trình) 3.1.3 Quản lý tri thức và hỗ trợ quyết định Quản lý tri thức là quá trình sử dụng tri thức như một tài nguyên để quản lý một tổ chức.  quản lý dữ liệu  quản lý thông tin Chương 3. Ứng dụng web 3 - 7/21
 8. 3.1 Công nghệ quản lý thông tin 3.1.2 Quản lý dữ liệu đa phương tiện (đọc giáo trình) 3.1.3 Quản lý tri thức và hỗ trợ quyết định hệ hỗ trợ quyết định là công nghệ chồng gối với khai phá dữ liệu, kho dữ liệu, quản lý tri thức, máy học ...  loại bỏ kết quả không cần thiết  thu thập kết quả thu được từ việc khai phá dữ liệu  cung cấp gợi ý giúp đưa ra các quyết định Chương 3. Ứng dụng web 3 - 8/21
 9. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.1 Thu thập dữ liệu văn bản là hệ thống thu nhận, xử lý, trích rút mẫu và kết hợp những mẫu chưa biết trước đó từ cơ sở dữ liệu văn bản lớn  cần một mô hình dữ liệu tốt để trình bày tài liệu  thu thập tài liệu bằng cách chỉ rõ các thuộc tính và từ khóa  thu thập các mối liên hệ giữa các tài liệu Chương 3. Ứng dụng web 3 - 9/21
 10. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.1 Thu thập dữ liệu văn bản Một số hướng giải quyết trong việc khai phá dữ liệu không có cấu trúc như sau:  Dữ liệu và siêu dữ liệu được trích rút bằng kỹ thuật gán thẻ; lưu trữ vào csdl có cấu trúc và áp dụng các công cụ khai phá dữ liệu trên csdl có cấu trúc  Các kỹ thuật khai phá dữ liệu được tích hợp với công cụ thu thập thông tin  Phát triển các công cụ khai phá dữ liệu để thao tác trực tiếp trên csdl không có cấu trúc Chương 3. Ứng dụng web 3 - 10/21
 11. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.1 Thu thập dữ liệu văn bản Hệ thống khai phá văn bản thực sự Trích rút dữ liệu có cấu trúc từ văn bản Thu thập văn bản với khai phá đơn giản Lược đồ thu thập văn bản Hệ thống hiểu văn bản Hệ thống thu thập văn bản Phân lớp khai mỏ dữ liệu văn bản Chương 3. Ứng dụng web 3 - 11/21
 12. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh hệ thống thu nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh Dữ liệu hình ảnh có thể là:  tia X-quang,  hình ảnh,  ảnh vệ tinh  các loại hình ảnh khác Chương 3. Ứng dụng web 3 - 12/21
 13. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh cần có mô hình dữ liệu tốt để biểu diễn dữ liệu hình ảnh Image Object Left part Center Right part of image part of image of image Mô hình dữ liệu hình ảnh Chương 3. Ứng dụng web 3 - 13/21
 14. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh Thu thập dữ liệu hình ảnh có thể thực hiện:  trích rút văn bản từ hình ảnh và sau đó truy vấn trên văn bản đó.  gán thẻ hình ảnh và truy vấn thẻ.  thu thập hình ảnh bằng cách sử dụng mẫu. Chương 3. Ứng dụng web 3 - 14/21
 15. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh Ứng dụng của xử lý hình ảnh:  y học (X-quang, phát hiện bệnh ung thư)  xử lý hình ảnh vệ tinh cho các ứng dụng trong không gian  xử lý hình ảnh quang phổ  phát hiện dị thường trong các sản phẩm Chương 3. Ứng dụng web 3 - 15/21
 16. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.2 Thu thập dữ liệu hình ảnh Hệ thống khai phá hình ảnh thực sự Trích rút dữ liệu có cấu trúc từ hình ảnh Thu thập hình ảnh khai phá đơn giản Lược đồ thu thập hình ảnh Hệ thống hiểu hình ảnh Hệ thống thu thập hình ảnh Phân lớp khai mỏ dữ liệu hình ảnh Chương 3. Ứng dụng web 3 - 16/21
 17. 3.2 Hệ thống thu thập thông tin 3.2.3 Thu thập dữ liệu video 3.2.4 Thu thập dữ liệu đa phương tiện 3.2.5 Quan hệ với XML (Đọc giáo trình) Chương 3. Ứng dụng web 3 - 17/21
 18. 3.3 Thương mại điện tử Thương mại điện tử (e-commerce) là tất cả những giao dịch thương mại được thực hiện trên web Kinh doanh điện tử (e-business) quản lý tất cả các hoạt động thương mại trên web Người mua đến cửa hàng Chọn sản phẩm cần mua Thanh toán bằng tiền/ thẻ Người mua nhận hàng Người bán kiểm tra tiền/ thẻ Thương mại thông thường Chương 3. Ứng dụng web 3 - 18/21
 19. 3.3 Thương mại điện tử Người mua tìm Chọn website Người bán kiểm Tìm sản phẩm website thương mại tra thông tin thẻ đã được đặt Chọn sản phẩm Liên lạc với người mua Website xác Cung cấp thông Người mua Giao hàng cho nhận thông tin tin thẻ nhận hàng người mua Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Hình 3.18 Hoạt động e-commerce Chương 3. Ứng dụng web 3 - 19/21
 20. 3.3 Thương mại điện tử - Quản lý dữ liệu và thông tin đóng vai trò then chốt trong thương mại điện tử - Ngoài ra thương mại điện tử phải bao gồm phương diện phi công nghệ như sự tác động của chính sách, pháp luật, xã hội, tâm lý - cần chuyển đổi phương thức giao dịch Chương 3. Ứng dụng web 3 - 20/21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2