Bài giảng Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Bài 0 - ThS.BS. Nguyễn Thị Hiền

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
150
lượt xem
36
download

Bài giảng Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Bài 0 - ThS.BS. Nguyễn Thị Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Bài 0 của ThS.BS. Nguyễn Thị Hiền giới thiệu tới các bạn những thông tin tổng quan về môn học như thời gian, cơ cấu bài học, tên bài học, mục tiêu học tập, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy và đánh giá,... Mời các bạn tham khảo.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Bài 0 - ThS.BS. Nguyễn Thị Hiền

 1. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Buổi 1 – Giới thiệu Ths.Bs Nguyễn Thị Hiền BM DINH DƯỠNG KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG
 2. NHÂN SỰ Họ tên: Phạm Thị Tâm Họ tên: Trương Thành Nam Học hàm: Phó giáo sư Học vị: Bác sĩ Đa khoa – Thạc sĩ Y tế công cộng Học vị: Tiến sĩ Y tế công cộng Chức vụ: Giảng viên – Giáo vụ Khoa Chức vụ: Giảng viên chính ­ Trưởng Bộ môn Email: ttnam@ctump.edu.vn Email: pttam@ctump.edu.vn   truong_thnam@yahoo.com.vn Họ tên: Nguyễn Thị Hiền Học vị: Bác sĩ Đa khoa – Thạc sĩ y tế công cộng Họ tên: Phan Kim Huệ Chức vụ: Giảng viên ­ Giáo vụ Bộ môn Học vị: Bác sĩ đa khoa Email: nthien@ctump.edu.vn Chức vụ: Giảng viên nguyenhien.yct@gmail.com   Email: huephan0204@yahoo.com Họ tên: Lê Thế Thự Học hàm: Giáo sư Học vị: Tiến sĩ Chức vụ: Giảng viên
 3. Buổi học hôm nay bao gồm: • Tổng quan về môn học;  ▫Thời khóa biểu ▫Nội dung học tập ▫Phương pháp lượng giá • Bài 1. Dinh dưỡng và sức khỏe (2 tiết); 
 4. Tổng quan về môn học • ĐVHT: 02 LT: 01 TH: 01 • Số tiết: 48 LT: 18 TH: 30 • Thời gian: Thứ 6, tiết 3­4            Địa điểm: GĐ 01.YT • 9 bài LT với 3 cấu phần: • Dinh dưỡng cơ bản  •  Các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng  đồng •  An toàn vệ sinh thực phẩm
 5. TT TÊN BÀI  Tiết GV   Phần I ­ Dinh dưỡ ng cơ ban  ̉     1 Dinh dưỡng và sức khỏe 2 Ths  Hiền 2 Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng  2 Ths  Hiền 3 Dinh dưỡng hợp lý cho các nhóm tuổi  2 Ths  Hiền 4 Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm 2 Ths Nam   Phần II ­ Các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa SKCĐ  5 Các phương pháp đánh giá tình trang dinh d ̣ ưỡng 2 Ths  Hiền 6 ̣ Các bênh thi ếu dinh dưỡng có ý nghĩa SKCĐ 2 Bs Huệ 7 Dinh dưỡng trong phòng ngừa các bệnh mạn tính 2 Bs Huệ   Phần III ­ An toà n vê sinh th ̣ ực phâm  ̉    
 6. THỰC HÀNH Bài Tên bài thực hành Tiế GV t 1 Thực hành đánh giá dinh dưỡng bằng chỉ số  5 Bs Huệ nhân trắc 2 Thực hành xây dựng khẩu phần ăn  5 Ths Hiền 3 Thực hành kỹ năng tư vấn dinh dưỡng 5 Ths Hiền 4 Thực hành giáo dục dinh dưỡng nhóm và tổ  5 Ths Nam chức nói chuyện về dinh dưỡng 5 Xác định mối nguy trong thực phẩm 5 Ths Nam 6 Sử dụng mẫu phiếu điều tra và báo cáo   5 Ths Nam NĐTP Tổng 30  
 7. Mục tiêu học tập • Kiến thức khoa học cơ bản về dinh dưỡng và thực  phẩm • Các vấn đề sức khoe hiên tai cua công đô ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ng liên  quan đến dinh dưỡng và ATVSTP ở VN • Phương pháp nhân trắc đánh giá dinh dưỡng  • Kỹ năng về giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng
 8. Tài liệu học tập và thi: • Sách do Bộ môn Dinh Dưỡng biên soạn Tài liệu tham khảo: • Nguyễn Công Khẩn (2008). Dinh dưỡng cộng đồng và  ATVSTP (Sách đào tạo CNYTCC). NXB Giáo dục, 2008;  • Trường ĐHYHN (2008). Dinh dưỡng và VSATTP. NXB Y  học, Hà Nội;  • Trường ĐHYHN (2000). Hướng dẫn thực hành Dinh dưỡng  cộng đồng. NXB Y học, 2000
 9. Phương pháp giảng dạy • Thuyết trình trên giảng đường  • Case study: bài tập tình huống theo nhóm • Chia nhóm: 8 – 10 SV/nhóm và trình bày  powerpoint
 10. Phương pháp đánh giá • Điểm chuyên cần: 10% • Kiểm tra giữa kỳ: 20% (bài tập nhóm  + trình bày trên lớp) • Thi cuối học phần:  ▫Chạy trạm với MCQ • Điểm TB môn = Điểm chuyên cần + 0.2 x Kiểm tra giữa kỳ +  0.7 x Thi cuối học phần
 11. Thắc mắc?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản