intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giáo dục học đại cương

Chia sẻ: Trần Võ Tiến Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

8.574
lượt xem
1.600
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con người tiến hành nhận thức thế giới xung quanh, dần dần tích luỹ được một kho tàng kinh nghiệm phong phú bao gồm các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cùng những giá trị văn hóa xã hội như các chuẩn mực về đạo đức, niềm tin, các dạng hoạt động giao lưu của con người trong xã hội… Để duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội lòai người, con người có nhu cầu trao đổi và truyền thụ lại những kinh nghiệm đã tích lũy ấy cho nhau. Sự truyền thụ và tiếp thu hệ thống kinh nghiệm đó chính là hiện tựơng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu hơn về ngành giáo dục học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục học đại cương

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP.HCM TS.HỒ VĂN LIÊN BÀI GIẢNG GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƢƠNG TP.HCM, 2009 1
  2. Chƣơng 1 GIÁO DỤC HỌC LÀ M T HO HỌC I. GIÁO DỤC LÀ M T HI N TƢ NG H I Đ C BI T 1. Gi nh n i h iển h i i ngƣ i N ồ ế T ố ế ế d t u ồ ồ truyền t ụ S ế ố ồ L t t ố ồ V t ụ ế t uy n t: ế N ọat ộng truyền t ụ v n ộ n ng s – ộ t t tr t sau n u n t sau t a g a a ộng s n u t v s ng ộ M ế t tr truyền cho t sau ế ế ố ồ T ế n ộ t a N ế n n N ẽ ồ ử N é ý ố ố uy n g a ế ế ố ế truyền ộ – t n s n ộ: ế truyền t n ộ ế ế - ồ ế V ố ồ ố ế ế ế ử T ế ế ử– 2
  3. ế n ng trọng y u ag ụ v ộ n t n v t tr n n n n ng V ý ế ồ 2. C nh h ơ n gi 2.1. Tính phổ biến và vĩnh hằng ế ử ế T ế ử ụ ag ụ ẫ ý ế ế ố V ồ ồ 2.2. Tính nhân văn ố ồ ố ố – é ố ố ế ố phát h ế ố 2.3. Tính h i- hs T ố ồ ố ố ế– L ử ế- K ế ồ ế é ế - ố ế- ế ẳ ử 5 5 5 ỷ ế ế N ử M V T ế ; é N ế ế 2.4. Tính gi i p T – T 3
  4. T T ố ế T ố ố ố ố ố ế ố N ố ẳ õ ế . N V N Nhà ồ ỡ ; t 3. C h n ng h i ơ n gi T ồ ố ế ố ố - 3.1. h năng inh tế – s n u t ố ồ ế ử - xã ế ố ố ế N ế t. ế- t n n t ra s a ộng i é é ế ế– t s n u ts a ộng ế ý ồ ố ồ K ế N ế ẽ ẽ 4
  5. ế S ẽ ế ế ẳ Trong ế nguồn n n nguồn v n n n ồ ố ồ ố ồ ố – v t ột n n t t ng tr ởng n t T ồ ố ố ẽ ồ ố ố ồ ố ế ử ồ ố T ế ế P ố ế ố :n n v ns n u t t nguy n a ọ – ông ng ử T ế ý ý ế ố ỏ ế ồ V ế P ý ế ố ỷ ồ N ế- ế ế- K ế ế ố 3.2. h năng hính tr – h i n ng n tr - ộ G ế ố ế ế ố ế ế ố ế – ồ ế ố ồ ử– ế ế- ế ế ố T ế ỏ é c ẳ õ N ẳ ế ố ẳ ỏ N V N ẳ N ế : ng u n n ộ ông ng n v n n 3.3. h năng t t ng – văn hó 5
  6. ế ố ế ý N V N M –L Hồ M 3 I L 2005 N V N ố ý V N ử– ế ế M ố ố ế ế – N ồ ỡ ử ế ế ồ ồ T ế T ý ế , “G ụ ông ỉ s n n n t uần ợng n t v ộ ang ọat ộng tr ng ột ộ N òn ột ng t n quan trọng ut n ợng n t - ộ v v n a v quy t n ều ng t tr n a ợng n y Đ n ợt n ộng a ợng n y t ộng n ặ ag ụ D vậy ột quan vòng tròn tr ng quan qua g ữa g ụ v ột ọat n nt ộ v n ng ” (Raja R y Singh). T ế ẽ ế ế- SVN ẳ ố II. Đ I TƢ NG NHI M VỤ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN C U C GIÁO DỤC HỌC T ố ố ố 1. Đ i ƣ ng nghi n Gi họ 1.1. ài n t v s r i và ph t tri n i h N õ ố ế ế ế ố ử : 6
  7. -T ế N : ế -T ế N ế ố ế 469 – 399 T N 460 – 370 T N ố 384 – 322 T N K ử 55 – 479 T N - ế ố ế ỷ IV ế ỷ V ố P H T ế P ế ố ỏ T ế ế ỷ VII T ế J. A. Cômenxki 592– 670 – S a : g ng y v ” -Tế ử ế :J L 632 – 70 – ế ; P : JJR 7 2 – 778 7 3- 784 T J P 746- 827 790- 866 N K U 824- 870 ế ế ỷ I ế M –L N ử : T ế ế ; ế ố ý ; ế M 4 tiêu chí: - ố -N -P -H ố ý ế ế 1.2. i t ng nghi n u i h i. Nó có t ợng ng n u n t qu uật a ọat ộng g ụ n ng ụ ụ t u g ụ nộ ung ng ng t n v n t t g ụ n ng ột u qu n ng y u ầu ộ tr ng n ững g a n s n t n V ế ế ố Ở ế H H – ố ồ ý ặ tr ng ung : ế ế 7
  8. ố T có n ặ tr ng y u r ng t -H là ế ý ử -H ố ẽ ố Mố H ố – -H ố n t ộng g a u ẫ -H ồ -H ố ẽ H ố ồ ố ỏ ọat ộng g ụ ộ ận: N ố ố ế ồ ố H n ng trội ồ ố H n ng trộ ế H ẽ : ế S ồ : Họ đ ng gi ổng hể (nghĩ r ng) Họ đ ng gi Họ đ ng y họ (nghĩ hẹp) GD tr tu GD ; GD t ; GD t t; GD 8 lao ộng
  9. H ố n n t sau: -C t g ụ N -K t g ụ N ố - Mụ n vụ g ụ M ẫ ố ố : ố nhau. - Nộ ung g ụ N ố ố - ng ng t n n t t g ụ P - K t qu g ụ Kế ế -T ều ng ụ n ng KT – H KH – N n ững ều n n tr ng N ố H quan ố ồ ố ố ế K ố ẽ é ố M N Nhà giáo d c Sơ đ ề h nh HĐGD: Môi Môi tr ng tr ng N áo PP, PT, 9 HTTCGD KH - CN KT-XH
  10. 2. Nhi nghi n Gi họ -N ố - N -N ố H T H ỏ V ế : - Nghiên -N ế ẫ ế -N ý - ố ố ý 3. Phƣơng h ận hƣơng h nghi n Gi họ 3.1. Ph ơng ph p uận nghi n u i h P ý ế c. P ý ế N ế ố ế N ẫ T : - Quan t ng - u trú Q ỏ é ố ố ố - Quan s - lôgic 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2