Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

Chia sẻ: Vũ Huyền Nhi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:27

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chọn chế độ hàn (dqh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu hàn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

 1. ĐỂ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN MÃ MÔ ĐUN MĐ11 BÀI 1: BÀI 5: HÀN  BÀI 2: BÀI 3: BÀI 4: HÀN GIÁP  BÀI 6: BÀI 7: BÀI 8: BÀI 9: ĐƯỜNG  HÀN GIÁP  HÀN GIÁP  HÀN GỂC  MỐI  HÀN GẤP  HÀN GIÁP  HÀN GIÁP  HÀN GỂC  THẲNG  MỐI  MỐI CỂ  KHỄNG  KHÔNG  MẪP KIM  MỐI  MỐI CỂ  KHỄNG  TRẤN MẶT KHỄNG BÀI 2: VÁT MẪP  VÁT MẪP  VÁT MÉP  LOẠI  KHỄNG  VÁT MẪP  VÁT MẪP  PHẲNG Ở  HÀN GIÁP M VÁT MẪP ỐI  Ở Ở VỊ Ở VỊ TRÍ  MỎNG VÁT Ở Ở VỊ VỊ TRÍ  KH Ễ NG VÁT M Ở VỊ TRÍ  Ẫ P VỊ TRÍ  TRÍ  HÀN  Ở VỊ TRÍ  MẪP Ở VỊ  VỊ TRÍ  TRÍ ĐỨNG BẰNG ỞB VỊ ẰNG TRÍ B Ằ NG BẰNG BẰNG. BẰNG HÀN  TRÍ ĐỨNG HÀN  BẰNG. ĐỨNG BÀI 10: BÀI 11: BÀI12: BÀI 13: BÀI 14: HÀN GÓC HÀN GIÁP HÀN GIÁP HÀN GÓC HÀN GÓC CÓ VÁT MỐI MỐI CÓ KHÔNG CÓ VÁT MÉP Ở VỊ KHÔNG VÁT MÉP VÁT MÉP MÉP Ở VỊ TRÍ VÁT Ở Ở TRÍ ĐỨNG MÉP Ở VỊ VỊ TRÍ VỊ TRÍ NGANG TRÍ HÀN NGANG NGANG NGANG 2.4.  2.1.  2.2.  2.3.  Chọn chế  5.5.  2.6.  2.7.  Các thông số  Chuẩn bị  Kỹ thuật gá  độ hàn. K2.5.  ỹ thuật  Kiểm tra  An toàn lao  kỹ thuật của  phôi hàn,  đính phôi  Kỹ thuhàn giáp  ật ở Hàn  chất lượng  động và vệ  Hàn đường  thiết bị  hàn đườmng th ẳng  ối không  mối hàn. sinh  thẳng trờn  dụng cụ  trvát mép  ờn mặở t  vị  xưưởng  mặt hàn. phẳng v trí hàn  ị trí hàn  hàn. phẳng bằng. bằng.
 2. MỐI HÀN GIÁP MỐI Ở VỊ TRÍ BẰNG
 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC * Học xong bài này người học có khả  năng: - Nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng. - Trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng. - Chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Chọn chế độ hàn (dqh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu hàn. - Gá lắp phôi hàn chắc chắn, đúng khe hở, đảm bảo các vị trí tương quan của chi tiết. - Hàn được mối hàn giáp mối không vát mép đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, đúng kích thước bản vẽ. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn
 4. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Chuẩn bị phôi, thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn 1.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn ­ Bản vẽ
 5. ­ Bản vẽ ­ Thiết bị, dụng cụ, vật liệu, hiện trường ­ Bảng trình tự, bảng các dạng sai hỏng,  nguyên nhân, biện pháp phòng tránh
 6. 200 A A a = 1±0.5 80 80 b=6±1 h=1±0.5 3 MẶT CẮT  A­A * GHI CHÚ: BẢN VẼ:  TRƯỞNG TCXD      ­ Phôi hàn: Thép CT3,  S = 3 mm KẾT CẤU HÀN GIÁP MỐI KHÔNG  KHOA ĐTN CƠ KHÍ      ­ Que hàn thép KT ­ 421 có d =  2,5 mm VÁT MÉP Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG NGƯỜI VẼ Nguyễn Văn A TỈ LỆ: 1/1      ­ b = 6 ± 1;    h = 1 ± 0,5;     a= 1 ± 0,5 GIÁO VIÊN HD Hoàng Văn B BẢN VẼ KCH 01
 7. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Chuẩn bị phôi, thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn 1.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn ­ Bản vẽ
 8. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Chuẩn bị phôi, thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn 1.2. Chuẩn bị phôi hàn 3 40 200
 9. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Chuẩn bị phôi, thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn 1.3. Gá đính phôi hàn 40 3 40 200
 10. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Chuẩn bị phôi, thiết bị, dụng cụ, vật liệu hàn 1.4. Tính toán độ hàn giáp mối  ­ Đường kính que hàn:  dqh = S/2 + 1  → dqh = 3/2 + 1 = 2,5 mm    Chọn que hàn 2.5mm  Trong đó: (S Chiều dày vật liệu).    ­ Cường độ dòng điện hàn    Ih = (β  + α  . dqh). dqh = (A)   Trong đó: β, α là hệ số thực nghiệm β = 20; α = 6   →  Ih = (20 + 6 x 2,5) x 2,5 = 87,5 (A) VD: Hãy tính cường độ dòng điện hàn khi biết S = 4mm dqh = 4/2 + 1  → dqh = 4/2 + 1 = 3,0mm (Chọn que hàn 3,2mm ) Ih = (β + α . dqh). dqh = (A)  → Ih = (20 + 6 x 3,2) x 3,2 = 125 (A)
 11. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.2. Hướng hàn Vật hàn Vật hàn
 12. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.2. Góc độ que hàn 1  = 900 2  = 900     = 650­ 850 Vật hàn Vật hàn Góc β Góc α
 13. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.2. Góc độ que hàn       850     = 650­850 Vật hàn Chú ý Góc độ   
 14. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.2. Góc độ que hàn          1 2          1 1  = 900 2 2  = 900 1  = 900 2  = 900 Vật hàn Vật hàn Chú ý Góc độ β 
 15. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.3. Phương pháp dao động que hàn 1 2 3 3
 16. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.3. Phương pháp dao động que hàn DAO ĐỘNG THEO HÌNH  RĂNG CƯA DAO ĐỘNG THEO HÌNH  BÁN NGUYỆT DAO ĐỘNG THEO HÌNH TRÒN Vị trí gây hồ quang 650-850 900 Vật hàn
 17. NỘI DUNG BÀI HỌC 2. Kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng 2.4. Khởi đầu ­ Nối liền ­ Kết thúc mối hàn
 18. BẢNG TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN T NỘI DUNG DỤNG CỤ PHƯƠNG PHÁP  YÊU CẦU KỸ THUẬT CHÚ Ý T  THIẾT BỊ THAO TÁC Công tác  - Bản vẽ chi tiết - Đọc bản vẽ - Đọc được bản vẽ - Xiết  1 chuẩn bị và  - Phôi hàn - Kiểm tra phôi,  - Phôi hàn đảm bảo yêu cầu  chặt các   an toàn - Máy hàn AC: 300 que hàn kỹ thuật, sạch sẽ. đầu cốt ­ Que hàn Ф2,5 ­ Kiểm tra máy  ­ Que hàn đảm bảo chất  ­ Que hàn  ­ Các dụng cụ nghề  hàn và các dụng  lượng, chủng loại, máy hàn  được xấy  hàn. cụ nghề hàn hoạt động tốt. khô.  
 19. BẢNG TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN T NỘI DUNG DỤNG CỤ PHƯƠNG PHÁP  YÊU CẦU KỸ THUẬT CHÚ Ý T  THIẾT BỊ THAO TÁC Công tác  - Bản vẽ chi tiết - Đọc bản vẽ - Đọc được bản vẽ - Xiết  1 chuẩn bị và  - Phôi hàn - Kiểm tra phôi,  - Phôi hàn đảm bảo yêu cầu  chặt các   an toàn - Máy hàn AC: 300 que hàn kỹ thuật, sạch sẽ. đầu cốt ­ Que hàn Ф2,5 ­ Kiểm tra máy hàn  ­ Que hàn đảm bảo chất  ­ Que hàn  ­ Các dụng cụ nghề  và các dụng cụ  lượng, chủng loại, máy hàn  được xấy  hàn. nghề hàn hoạt động tốt. khô.  ­ Phụi hàn - Chọn cường độ  - Ih đảm bảo ­ Luụn giữ  - Mỏy hàn AC: 300 dòng  điện - Thực hiện đúng trình tự  hồ quang    Que hàn Ф2,5 Khởi đầu mối hàn thao tác ở chế độ  Tiến hành  - - 2 hàn ­ Cỏc dụng cụ  - Nối liền mối hàn ­ Mối hàn đảm bảo yêu cầu  ngắn nghề hàn. ­ Kết thúc mối hàn kỹ thuật
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2