intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến (2016)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
5
download

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Mô hình số hóa độ cao" cung cấp cho người học các kiến thức: DEM là gì, phương pháp tạo DEM, vai trò của DEM, xây dựng bản đồ hướng dốc, xây dựng bản đồ độ dốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến (2016)

8/24/16<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)<br /> (CH4 – MÔ HÌNH SỐ HOÁ ĐỘ CAO)<br /> Phan Trọng Tiến<br /> Bộ môn Công nghệ phần mềm– Khoa CNTT<br /> Học Viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> Website: http://timoday.edu.vn<br /> Email: phantien84@gmail.com!<br /> <br /> Giới thiệu chung<br /> q DEM (Digital Elevation Model) là một cách số<br /> <br /> hóa miêu tả bề mặt thực địa.<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> Nội dung chính<br /> q DEM là gì?<br /> q Phương pháp tạo DEM<br /> q Vai trò của DEM<br /> q Xây dựng bản đồ độ dốc<br /> q Xây dựng bản đồ hướng dốc<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 3<br /> <br /> DEM là gì?<br /> q Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện<br /> <br /> bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong<br /> không gian đều.<br /> q Ex:<br /> <br /> q Độ cao của các điểm trên bề mặt quả đất, độ cao của<br /> <br /> các tầng đất, hoặc của mực nước ngầm.<br /> <br /> q DEM được lưu trữ khác nhau tuỳ thuộc vào<br /> <br /> kiểu số liệu là Raster hay Vector.<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> Phương pháp tạo DEM<br /> q Phương pháp toán học<br /> q Toàn vùng<br /> q Dãy Fourier<br /> q Đa thức bộ bậc 4<br /> <br /> q Chi tiết<br /> q Chia vùng đồng đều<br /> q Chia vùng không đồng đều<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 5<br /> <br /> Phương pháp tạo DEM<br /> q Phương pháp vật thể bản đồ<br /> q Đường đồng mức hay đường bình độ<br /> q Đường mặc cắt dọc<br /> q Raster: mạng lưới đều (regular rectangular grid,<br /> <br /> GRID)<br /> q Vector: mạng lưới tam giác không đều (triagular<br /> irregular network, TIN)<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> Phương pháp toán học<br /> q Biểu thị mặt cong địa hình chủ yếu dựa vào<br /> <br /> các hàm số toán học ba chiều<br /> q Có độ mịn cao với các mặt địa hình phức tạp<br /> q Cần sử dụng phương pháp cục bộ chia vùng mô<br /> <br /> phỏng thành các phần nhỏ để ước lượng độ cao các<br /> điểm đã quan chắc<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phương pháp vật thể bản đồ<br /> q PP sử dụng đường bình độ hay đường đồng<br /> <br /> mức: mọi điểm nằm trên cùng đường bình độ<br /> sẽ có cùng độ cao<br /> q PP mặt cắt dọc để biểu diễn độ cao: thuận tiện<br /> cho phân tích độ dốc vùng nghiên cứu<br /> => Nhưng không thuận tiện phân tích dữ liệu<br /> trong GIS<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> Phương pháp vật thể bản đồ<br /> q DEM có thể được biểu diễn bằng:<br /> q Raster - một lưới các ô vuông<br /> q Vector - Lưới các tam giác không đều (TIN)<br /> q DEM thường được xây dựng bằng cách sử<br /> <br /> dụng công nghệ viễn thám (RS) hơn là việc đi<br /> thu thập dữ liệu trực tiếp.<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 9<br /> <br /> Biểu diễn bằng Raster<br /> q  Trong mô hình Raster<br /> <br /> DEM (GRID) nhìn giống<br /> như một ma trận các ô<br /> vuông và chia thành các<br /> hàng và cột.<br /> <br /> 500<br /> <br /> 300<br /> <br /> q  Mỗi một ô (cell) chứa giá<br /> <br /> trị độ cao của điểm trung<br /> tâm của ô<br /> Độ cao<br /> <br /> Mô hình số hoá độ cao<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2