intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Chia sẻ: Dũng Ba | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
26
lượt xem
0
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Chương 4 trình bày: Làm rõ bản chất và sự cần thiết của hoạt động kiểm soát nói chung và kiểm soát kế toán nói riêng; nhận diện các rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống thông tin của doanh nghiệp cũng như những rủi ro riêng đối với hệ thống thông tin kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ------------------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> <br /> TS. HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƢƠNG 4<br /> <br /> Kiểm soát<br /> Hệ thống thông tin kế toán<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> Làm rõ bản chất và sự cần thiết của hoạt động kiểm soát nói<br /> chung và kiểm soát kế toán nói riêng.<br /> Nhận diện các rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống thông tin<br /> của doanh nghiệp cũng như những rủi ro riêng đối với hệ thống<br /> thông tin kế toán.<br /> Nắm được những đặc thù, những yêu cầu và những thủ tục<br /> kiểm soát đối với hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện áp<br /> dụng máy tính.<br /> <br /> NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG<br /> <br /> 1. Giới thiệu hệ thống kiểm soát doanh nghiệp<br /> 2. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán<br /> <br /> 3. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học<br /> hóa<br /> <br /> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Trạng<br /> thái<br /> Giới hạn<br /> trên<br /> <br /> X<br /> <br /> Trạng thái<br /> mục tiêu<br /> <br /> Giới hạn<br /> dưới<br /> <br /> X<br /> Trạng thái<br /> Hiện tại<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> Mục tiêu của hoạt động kiểm soát<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2