intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Nguyễn Thế Hùng

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

443
lượt xem
129
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh nội dung trình bày về khái niệm đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh, các kiểu đám phán trong kinh doanh, các hình thức đám phán trong kinh doanh, tiến trình đám phán trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài học để nắm rõ chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Nguyễn Thế Hùng

 1. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN THẾ HÙNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
 2. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
 3. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 1.KHÁI NIỆM: Đàm phán là hành vi và quá trình mà người ta muốn điều hoà quan hệ giữa các bên, thoả mãn nhu cầu của mỗi bên, thông qua hiệp thương mà đi đến ý kiến thống nhất. (Trương Tường-Trung Quốc)
 4. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 1.KHÁI NIỆM: Đàm phán trong kinh doanh là hành động:  Hội đàm với một hoặc nhiều bên để đi đến các thỏa thuận  Dàn xếp phương thức trao đổi thông qua hợp đồng
 5. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH  Chuyển giao quyền sở hữu theo luật định cho một hoặc nhiều bên khác để đổi lấy các giá trị sẽ nhận được  Hoàn thiện và giải quyết thành công các tồn tại của quá trình thực hiện hợp đồng
 6. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán trong kinh doanh không đơn thuần là quá trình theo đuổi nhu cầu lợi ích riêng lẻ của một bên, mà là quá trình đôi bên thông qua việc không ngừng điều chỉnh nhu cầu của mình mà tiếp cận với nhau, cuối cùng đạt được ý kiến thống nhất
 7. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán trong kinh doanh không phải là sự lựa chọn đơn nhất giữa hợp tác hay xung đột, mà là sự thống nhất giữa hai mặt mâu thuẫn hợp tác và xung đột
 8. CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán trong kinh doanh không phải là thoả mãn lợi ích của một bên một cách không hạn chế, mà là có giới hạn lợi ích nhất định
 9. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán trong kinh doanh thành công hay thất bại không phải là lấy việc thực hiện mục tiêu dự định của một bên nào đó làm tiêu chuẩn duy nhất, mà phải sử dụng một loạt các tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp
 10. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán trong kinh doanh là khoa học đồng thời là nghệ thuật
 11. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  Mục tiêu đàm phán  Môi trường đàm phán  Vị thế trên thương trường của các bên  Thành phần đàm phán, năng lực đoàn đàm phán  Thông tin cho đàm phán
 12. CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  Địa điểm đàm phán  Thời gian đàm phán  Văn hoá đàm phán  Đối tượng của cuộc đàm phán.  Yếu tố khác
 13. CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
 14. CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 1.Các kiểu tiếp cận vấn đề:  Kiểu cộng tác (WIN –WIN)  Đòi hỏi hai bên cùng có lợi  Đòi hỏi ø sự sáng tạo của nhà đàm phán  Trường hợp áp dụng?
 15. CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 1.Các kiểu tiếp cận vấn đề:  Kiểu thoả hiệp(LITTLE WIN-LITTLE LOSE)  Nhằm vào quan điểm bao gồm một phần nhỏ thắng lợi và một phần nhỏ thua thiệt  Lùi một bước để tiến ba bước  Trường hợp áp dụng?
 16. CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH  1.Các kiểu tiếp cận vấn đề:  Kiểu dàn xếp/hòa giải (LOSE-WIN)  Chịu thua lợi ích, cho phép phía bên kia thắng  Cần phải duy trì mối quan hệ cá nhân bằng bất cứ giá nào  Trường hợp áp dụng?
 17. CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH  1.Các kiểu tiếp cận vấn đề:  Kiểu kiểm soát(WIN-LOSE)  Đảm bảo mục đích cá nhân được thỏa mãn cho dù tiêu phí mối quan hệ  Giải quyết vấn đề dựa vào sức mạnh  Trường hợp áp dụng?
 18. CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH  1.Các kiểu tiếp cận vấn đề:  Kiểu tránh né(LOSE-LOSE)  Tránh xa xung đột bằng mọi giá  Tạo ra kết quả làm hoàn toàn thất vọng cho các bên liên quan  Trường hợp áp dụng?
 19.  1.Đàm phán với đối tác để thành lập công ty liên doanh KIỂU HỢP TÁC  2.Đàm phán mua căn hộ kế bên để mở rộng mặt bằng kinh doanh KIỂU THỎA HIỆP  3.Đàm phán để giảm tiếng ồn từ máy móc sản xuất ảnh hưởng các hộ dân KIỂU DÀN XẾP  4.Đàm phán để thoả thuận vấn đề tăng lương cho công nhân KIỂU THỎA HIỆP  5.Đàm phán để đền bù thiệt hại cho khách hàng KIỂU DÀN XẾP
 20.  6.Thương lượng để bán hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng KIỂU HỢP TÁC  7.Thương lượng để xin vay vốn ngân hàng KIỂU HỢP TÁC  8.Thương lượng khi sản phẩm khách hàng khiếu nại không dùng được KIỂU DÀN XẾP  9.Thương lượng về các vấn đề vượt quá thẩm quyền của mình KIỂU TRÁNH NÉ  10.Đàm phán để ký hợp đồng cung cấp cho các đơn hàng đặc biệt, cần giao hàng gấp KIỂU ĐIỀU KHIỂN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2