intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
54
lượt xem
7
download

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về ngắt và xử lý ngắt. Những nội dung chính của chương này gồm có: Giới thiệu về ngắt, đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt, các thủ tục ngắt của người sử dụng, xử lý ưu tiên ngắt, mạch điều khiển ngắt ưu tiên 8259A, ngắt trong máy tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

 1. © DHBK 2005 1/Chapter Nội dung môn học 1. Giới thiệu chung về hệ vi xử lý 2. Bộ vi xử lý Intel 8088/8086 3. Lập trình hợp ngữ cho 8086 4. Tổ chức vào ra dữ liệu 5. Ngắt và xử lý ngắt 6. Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA 7. Các bộ vi xử lý trên thực tế
 2. © DHBK 2005 2/Chapter Chương 5: Ngắt và xử lý ngắt • Giới thiệu về ngắt • Đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt • Các thủ tục ngắt của người sử dụng • Xử lý ưu tiên ngắt • Mạch điều khiển ngắt ưu tiên 8259A • Ngắt trong máy tính IBM PC
 3. © DHBK 2005 3/Chapter Giới thiệu về ngắt • 2 loai ngắt:  Ngắt cứng: tín hiệu yêu cầu ngắt từ  NMI (ngắt không che được)  Lỗi chẵn lẻ và các lỗi hệ thống nghiêm trọng khác (ví dụ: mất nguồn) và INTR (ngắt che được)  Ngắt mềm: CPU thực hiện các lệnh ngắt INT N, 0=< N
 4. © DHBK 2005 4/Chapter Giới thiệu về ngắt
 5. © DHBK 2005 5/Chapter Giới thiệu về ngắt
 6. © DHBK 2005 6/Chapter Đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt • Bảng vector ngắt: 1 Kbytes 00000H đến 003FF H  256 vector ngắt  1 vector 4 bytes, chứa IP và CS của CTCPVN  32 vector đầu dành riêng cho Intel  224 vector sau dành cho người dùng
 7. © DHBK 2005 7/Chapter Đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt Chương trình chính CTCPVN lệnh cất các CPU: thanh ghi •Cất thanh ghi cờ F •Xoá IF và TF •Cất CS và IP •lấy địa chỉ CTCPVN CPU: •Lấy lại IP và CS lệnh lấy các •Lấy lại thanh ghi cờ F thanh ghi IRET
 8. © DHBK 2005 8/Chapter Các thủ tục ngắt của người sử dụng • Thiết lập vector ngắt:  Cất vector ngắt hiện tại: Dùng hàm 35H của ngắt 21H của DOS  Vào: AH=35h, AL= số hiệu ngắt  Ra: ES:BX = địa chỉ đoạn : địa chỉ offset của CTCPVN Cất ES và BX vào thanh ghi hoặc ô nhớ  Đưa vector của thủ tục ngắt của người sử dụng vào bảng vector ngắt: Dùng hàm 25H của ngắt 21H  Vào: AH=25H, AL= số hiệu ngắt, DS:DX= địa chỉ đoạn: địa chỉ offset cảu CTCPVN của người sử dụng  Khôi phục lại vector cũ trước khi kết thúc CTCPVN của người sử dụng
 9. © DHBK 2005 9/Chapter Các thủ tục ngắt của người sử dụng .Model Small .Stack 100 .Data OLD_IP DW ? OLD_CS DW ? .Code Main Proc ;Lấy vector cũ của ngắt 40H MOV AH, 35H MOV AL, 40H INT 21H MOV OLD_IP, BX MOV OLD_CS, ES ;Thiết lập vector ngắt 40H mới MOV DX, offset New40 MOV AX, CS PUSH DS MOV DS, AX MOV AH, 25H INT 21H POP DS Main Endp New40 Proc ;các lệnh của CTCPVN New40 Endp End Main
 10. © DHBK 2005 10 Xử lý ưu tiên ngắt /Chapter5 • Ngắt có mức ưu tiên cao nhất sẽ được phục vụ trước • Các mức ưu tiên:  Ngắt nội bộ: INT 0, INT 1  Ngắt không che được: NMI  Ngắt che được INTR  Ngắt mềm INT N • CPU sẽ xử lý thế nào nếu CPU đang thực hiện phép chia và số chia bằng 0 đồng thời có yêu cầu ngắt từ chân INTR?
 11. © DHBK 2005 11 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 12. © DHBK 2005 12 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 13. © DHBK 2005 13 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 14. © DHBK 2005 14 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 15. © DHBK 2005 15 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 16. © DHBK 2005 16 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 17. © DHBK 2005 17 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 18. © DHBK 2005 18 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 19. © DHBK 2005 19 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
 20. © DHBK 2005 20 Mạch điều khiển ngắt 8259A /Chapter5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2