intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 5 - Hồ Viết Việt

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
69
lượt xem
5
download

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 5 - Hồ Viết Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 5 trình bày kiến thức cơ bản về thiết kế các cổng I/O. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: I/O được phân vùng nhớ và I/O tách biệt, các chip MSI dùng làm cổng I/O, chip 8255. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý: Chương 5 - Hồ Viết Việt

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý<br /> Ngành Điện tử-Viễn thông<br /> Đại học Bách khoa Đà Nẵng<br /> của Hồ Viết Việt, Khoa ĐTVT<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997<br /> [2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho hệ vi xử<br /> lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001<br /> <br /> Chương 5<br /> Thiết kế các cổng I/O<br /> 5.1 I/O được phân vùng nhớ và I/O tách biệt<br /> - I/O được phân vùng nhớ (Memory Mapped I/O)<br /> - I/O tách biệt (Isolated I/O)<br /> <br /> 5.2 Các chip MSI dùng làm cổng I/O<br /> - Cổng ra<br /> - Cổng vào<br /> <br /> 5.3 Chip 8255<br /> - Sơ đồ chân, Sơ đồ khối chức năng<br /> - Các mode hoạt động<br /> - Giải mã địa chỉ<br /> - Lập trình cho 8255<br /> <br /> 5.1 Cần phân biệt 2 kiểu thiết kế<br /> • I/O được phân vùng nhớ (Memory mapped I/O):<br /> - 1 cổng được xem như một ô nhớ<br /> - 1 cổng có địa chỉ 20-bit<br /> - được truy cập khi IO/M = 0<br /> - không cần mạch giải mã địa chỉ riêng<br /> • I/O tách biệt (isolated I/O)<br /> - 1 cổng được xem đúng là 1 cổng<br /> - 1 cổng có địa chỉ 16-bit, 12-bit, 8-bit<br /> - được truy cập khi IO/M = 1<br /> - cần mạch giải mã địa chỉ I/O riêng<br /> <br /> 5.2 Các chip MSI thường dùng làm cổng I/O<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 74LS373<br /> 74LS374<br /> 74LS244<br /> 74LS245<br /> Khi số lượng cổng ít và cố định<br /> Cách mắc mạch sẽ quyết định cho chip là<br /> cổng ra hay cổng vào và địa chỉ của nó<br /> <br /> Sử dụng 74LS245 làm cổng ra<br /> A19<br /> A18<br /> :<br /> A0<br /> <br /> 8088<br /> Minimum<br /> Mode<br /> <br /> D7<br /> D6<br /> D5<br /> D4<br /> D3<br /> D2<br /> D1<br /> D0<br /> <br /> A0<br /> B0<br /> A1<br /> B1<br /> A2<br /> B2<br /> A3<br /> B3<br /> A4<br /> B4<br /> 74LS245 B5<br /> A5<br /> A6<br /> B6<br /> A7<br /> B7<br /> E<br /> <br /> IOR<br /> IOW<br /> <br /> A A A A A A A A A A A A A A A A IOW<br /> 1111119876543210<br /> 543210<br /> <br /> DIR<br /> <br /> 5V<br /> <br /> :<br /> mov al, 55<br /> mov dx, F000<br /> out dx, al<br /> :<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2