intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình mạng - Chương 5: Lập trình Web - CGI

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Lập trình mạng - Chương 5: Lập trình Web - CGI" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình web, HTMLs và FORMs, lập trình web ở Client, DHTML, phương pháp lập trình web với CGI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình mạng - Chương 5: Lập trình Web - CGI

 1. CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH WEB – CGI 5.1 Giới thiệu về lập trình web 5.2 HTMLs và FORMs 5.3 Lập trình web ở Client 5.4 DHTML 5.5 Phương pháp lập trình web với CGI Lập trình mạng – Chương 5 1
 2. 5.1 Giới thiệu về lập trình web • Hệ thống WWW tĩnh: – Tập hợp các trang HTML – Không tương tác được với user – Khó khăn trong việc cập nhật thông tin thường xuyên. • Ứng dụng web: – Có thể tương tác với user. – Có thể tương tác với các ứng dụng khác. Lập trình mạng – Chương 5 2
 3. 5.1 Giới thiệu về lập trình web • Các đặc điểm của ứng dụng web: – Không phải là một ứng dụng độc lập, là ứng dụng chạy trên nền web-server. – Người lập trình có thể thực hiện các thao tác trên ứng dụng web như với một ứng dụng độc lập. – Có thể lấy thông tin từ user. Lập trình mạng – Chương 5 3
 4. 5.2 HTMLs và FORMs • HTML(HyperText Markup Language): – Là ngôn ngữ dùng để biểu diễn trang web thông qua các tags. – Thông qua các tags có thể định dạng cách hiển thị trang web. – Một trang HTML có thể chèn các hình ảnh, âm thanh trong nó, có thể liên kết đến các trang HTML khác. Lập trình mạng – Chương 5 4
 5. 5.2 HTMLs và FORMs • Các tags HTML cơ bản: – Khung của một file HTML: Tiêu đề của trang web Lập trình mạng – Chương 5 5
 6. 5.2 HTMLs và FORMs • Các tags HTML cơ bản: – Tiêu đề: • … (n: 1=>6) – Phân đoạn: • … – Kiểu chữ: • In đậm: … • In nghiêng: … • Gạch dưới: … Lập trình mạng – Chương 5 6
 7. 5.2 HTMLs và FORMs • Các tags HTML cơ bản: – Danh sách: • Đánh thứ tự: []+ • Không đánh thứ tự: []+ – Bảng: [ [ … ]+ ]+ Trộn các ô:
 8. 5.2 HTMLs và FORMs • Các tags HTML cơ bản: – Chèn hình ảnh: • – Tạo điểm đánh dấu (bookmark): – Liên kết đến bookmark: • … – Liên kết đến một trang web khác: • … – Liên kết đến địa chỉ e-mail: • … Lập trình mạng – Chương 5 8
 9. 5.2 HTMLs và FORMs • Các tags HTML cơ bản: – Giữ định dạng đoạn khi soạn thảo: • … – Các ký tự đặc biệt: • Khoảng trắng: &nbsp; • © : &copy; • ® : &reg; • < : &lt; • > : &gt; • & : &amp; Lập trình mạng – Chương 5 9
 10. 5.2 HTMLs và FORMs • Các tags HTML cơ bản: – Số mũ: • Superscript: … • Subscript: … – Định dạng font chữ: • … – Đường ngăn cách: • – Xuống dòng trong một đoạn: • Lập trình mạng – Chương 5 10
 11. 5.2 HTMLs và FORMs • Tạo các frame: – Khái niệm frame trong HTML cho phép hiển thị nhiều trang HTML đồng thời. – Minh họa: Lập trình mạng – Chương 5 11
 12. 5.2 HTMLs và FORMs • Cú pháp tạo frame: []+ [ Your browser doesn't support them. ] Lập trình mạng – Chương 5 12
 13. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs – Là các thành phần của HTML cho phép user có thể nhập thông tin vào. – Tương tự như giao diện của một ứng dụng bao gồm: textbox, listbox, checkbox, … – Dữ liệu được do user nhập được truyền giữa web-client và web-server thông qua FORMs – Dùng các tags để thiết kế. Lập trình mạng – Chương 5 13
 14. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs – Cấu trúc cơ bản của một form:
 15. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs(tt) – Các loại (type) INPUT: • SUBMIT: truyền dữ liệu form đến ứng dụng web – Cú pháp: • RESET:đưa nội dung của form trở về giá trị ban đầu – Cú pháp:
 16. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs(tt) – Các loại (type) INPUT: • RATIO: chọn lựa một trong nhiều – Cú pháp: Option 1 Option 2 Option 3 Lập trình mạng – Chương 5 16
 17. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs(tt) – Các loại (type) INPUT: • CHECKBOX: lựa chọn một hoặc nhiều – Cú pháp: – Ví dụ:
 18. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs(tt) – Các loại (type) INPUT: • HIDDEN: dữ liệu không hiển thị – Cú pháp: – Nhập vùng văn bản: TEXTAREA • default text Lập trình mạng – Chương 5 18
 19. 5.2 HTMLs và FORMs • FORMs(tt) – Lựa chọn listbox: SELECT • [
 20. 5.3 Lập trình web ở Client • Các trang HTML web có thể được lập trình để thực hiện các thao tác thực thi trên web client. • Các phương pháp phổ biến để lập trình hiện nay: – Script (Javascript, Vbscript) – Java Applet – ActiveX Control Lập trình mạng – Chương 5 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2