intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình mạng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Lập trình mạng
 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Python" cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập trình căn bản; các kiểu dữ liệu phức; lập trình hướng đối tượng; vào/ra, ngoại lệ; lập trình mạng; lập trình Web; Python-MySQL; giao diện GUI; vẽ đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p vuhuyennhi 05-08-2022 2 2   Download

 • Các môn lý luận chính trị (LLCT) góp phần hình thành thế giới quan khoa học, trang bị phương pháp luận, ý thức hệ cho sinh viên, hình thành tư duy độc lập và vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Bài viết Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 trình bày yêu cầu đối với việc giảng dạy Lý luận chính trị.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Quản trị logistics kinh doanh (Business logistics management) - Chương 2: Mạng lưới tài sản và hệ thống thông tin logistics tại doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mạng lưới tài sản logistics tại doanh nghiệp; hệ thống thông tin logistics tại doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị logistics;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p hidetoshidekisugi 16-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình giới thiệu tới người đọc 20 bài học lý thuyết lẫn thực hành, cụ thể: ngôn ngữ lập trình C/CC+, bài thực hành môi trường lập trình và các lệnh vào/ra, điều khiển chọn, điều khiển lặp, mảng và con trỏ, cấu trúc chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf200p thanhthanh191 20-06-2022 45 3   Download

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về mảng; Khai báo và sử dụng mảng; Mảng một chiều; Mảng hai chiều; Sắp xếp mảng một chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p tomjerry010 14-06-2022 14 1   Download

 • Bài giảng chung “Điện công trình” nhằm giúp cho giảng viên thống nhất nội dung, kiến thức giảng dạy bên cạnh đó chủ yếu nhằm làm tư liệu học tập cho học sinh, do thời lượng học tập trên lớp hạn chế, hy vọng với sự sáng tạo và tư duy độc lập của học sinh bài giảng chung này có thể củng cố thêm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p tomjerry010 14-06-2022 18 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 11: Mảng. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm; khai báo mảng; khởi động trị của mảng; mảng là đối số của hàm, mảng là biến toàn cục; các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p haoasakura 30-05-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 12: Pointer. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm; thao tác trên pointer; pointer và mảng; đối số của hàm là pointer - truyền đối số theo số dạng tham số biến; hàm trả về pointer và mảng; chuỗi ký tự; pointer và việc định vị bộ nhớ động; mảng các pointer;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p haoasakura 30-05-2022 23 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng việc không quan tâm đúng mức đến các vấn đề tương tác như vậy có thể cản trở giá trị gia tăng mà các dự án hợp tác giáo dực quốc tế có thể mang lại và cần phải chú ý nhiều hơn đến bản thân quá trình hợp tác để tối đa hóa lợi ích giữa các cơ sở giáo dục. Bài viết trình bày một số giải pháp và khuyến nghị cho nhân sự, giảng viên tham gia nghiên cứu, lập kế hoạch hoặc tham gia vào các chương trình hợp tác giáo dục quốc tế.

  pdf14p vithales 20-04-2022 18 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật sơn Cardboline: Công tác thi công sơn có nội dung trình bày về mục đích của công tác thi công sơn; lập kế hoạch cho công tác thi công sơn; phương pháp thi công sơn; tiêu chuẩn độ dày màng sơn ướt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt19p chuyennhathep 21-04-2022 11 1   Download

 • “Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Tân Túc” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn học. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf16p wanglinkai_2005 30-03-2022 15 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa duy vật lịch sử; sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp;...

  pdf34p chenlinong_0310 23-02-2022 24 3   Download

 • "Bài giảng Mạng cảm biến: Phần 1" có nội dung trình bày giới thiệu về mạng cảm biến không dây; các mục tiêu tối ưu cho mạng cảm biến không dây; quy tắc thiết kế cho WSN; giao diện dịch vụ của WSN; kiến trúc nút đơn; năng lượng tiêu thụ của các nút cảm biến; mô hình lập trình và các giao diện lập trình ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p chenlinong_0310 23-02-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập lịch thực hiện dự án; bốn loại phụ thuộc giữa các công việc; các loại phương pháp khác không sử dụng sơ đồ mạng; quản lý rủi ro và những thay đổi; quá trình kiểm soát những thay đổi; quản lý tài nguyên con người; kiểm soát dự án; quản lý chất lượng và kết thúc dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p chenlinong_0310 23-02-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Các kĩ thuật lập trình được hình thành trên cơ sở các kinh nghiệm đã được đúc rút từ bài giảng của môn học Kỹ thuật lập trình cho sinh viên các ngành nói trên trong những năm học vừa qua với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới môn học này. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về lập trình cấu trúc; Con trỏ và mảng; Duyệt và đệ qui;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p chenlinong_0310 23-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về khác phương pháp lập trình; Con trỏ và mảng; Kiểu dữ liệu có cấu trúc; Vào ra trên tệp; Lớp đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p chenlinong_0310 23-02-2022 31 10   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Những vấn đề cơ bản của lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản về mạng máy tính; Mô hình truyền thông; Các mô hình tham chiếu; Tổng quan về lập trình mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p hoathachthao090 25-02-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 Lập trình Socket hướng kết nối, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình socket hướng kết nối; Một chương trình Client đơn giản; Xử lý một số vấn đề trong lập trình hướng kết nối; Sử dụng C# stream với TCP. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hoathachthao090 25-02-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Lập trình Socket không hướng kết nối, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình socket không hướng kết nối; Một chương trình UDP đơn gian; Phân biệt các thông điệp UDP; Xử lý một số vấn đề trong lập trình không hướng kết nối; Một ứng dụng UDP hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p hoathachthao090 25-02-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 Sử dụng các lớp trợ giúp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Lớp TcpClient; Lớp TcpListener; Lớp UdpClient. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hoathachthao090 25-02-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Lập trình mạng
p_strCode=baigianglaptrinhmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2