intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web với ASP

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

63
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web với ASP nêu lên những kiến thức cơ sở, ngôn ngữ kịch bản VBScript, lập trình web động với ASP, truy xuất CSDL trong ASP với ADO, giới thiệu ASP .Net và ADO.Net,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web với ASP

LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP<br /> Đào Việt Cường<br /> Khoa CNTT – ĐHSP Hà Nội<br /> <br /> Friday, December 10, 2004<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> § TT Tin học - Ngoại ngữ Trí Đức - Giáo trình<br /> Thiết kế và lập trình web với ASP - NXB<br /> Thống kê – 2003<br /> § Nguyễn Phương Lan - ASP 3.0, ASP.NET NXB Giáo dục – 2001<br /> § ASP Databases<br /> § David Sceppa - Microsoft ADO.Net core<br /> reference - Microsoft Press – 2002<br /> § http://msdn.microsoft.com<br /> Dec-04,16:13. Page 2<br /> Dec-<br /> <br /> 1<br /> <br /> Yêu cầu<br /> § Thiết kế trang web bằng HTML<br /> § Sử dụng được một công cụ thiết kế web<br /> (Front Page, DreamWaver, …)<br /> § Mạng và sử dụng mạng máy tính<br /> § Hệ quản trị CSDL<br /> § Có kiến thức cơ bản về lập trình<br /> <br /> Dec-04,16:13. Page 3<br /> Dec-<br /> <br /> Thời lượng, nội dung<br /> § Thời lượng: 60 tiết<br /> – Lý thuyết: 30<br /> – Thực hành: 30<br /> <br /> § Nội dung<br /> – Chương 1: Những kiến thức cơ sở<br /> – Chương 2: Ngôn ngữ kịch bản VBScript<br /> – Chương 3: Lập trình web động với ASP<br /> – Chương 4: Truy xuất CSDL trong ASP với ADO<br /> – Chương 5: Một số ứng dụng ví dụ<br /> – Chương 6: Giới thiệu ASP.Net và ADO.Net<br /> Dec-04,16:13. Page 4<br /> Dec-<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Chương 1 Những kiến thức cơ sở<br /> Bài 1: Những khái niệm cơ bản<br /> Bài 2: Ngôn ngữ HTML<br /> Bài 3: Mở đầu về tạo web động<br /> <br /> Friday, December 10, 2004<br /> <br /> - Bài 1 –<br /> Những khái niệm cơ bản<br /> <br /> Friday, December 10, 2004<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Nhắc lại một số kiến thức<br /> §<br /> §<br /> §<br /> §<br /> §<br /> §<br /> §<br /> §<br /> <br /> Mạng máy tính<br /> Giao thức<br /> Địa chỉ IP<br /> Tên miền<br /> Client/Server<br /> Cổng dịch vụ<br /> URL<br /> Một số khái niệm<br /> khác<br /> <br /> Dec-04,16:13. Page 7<br /> Dec-<br /> <br /> Mạng máy tính – Computer Network<br /> § Là hệ thống các máy tính được kết nối với<br /> nhau nhằm trao đổi dữ liệu.<br /> § Phân loại mạng theo phạm vi:<br /> – Local Area Network (LAN)<br /> – Wide Area Network (WAN)<br /> – Metropolitan Area Network (MAN)<br /> – Global Area Network (GAN)<br /> – Internet<br /> <br /> § Mạng Internet: Là mạng của các mạng máy<br /> tính, có quy mô trên toàn thế giới<br /> Dec-04,16:13. Page 8<br /> Dec-<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giao thức – Protocol<br /> § Giao thức – Protocol: Là tập hợp các qui<br /> tắc được thống nhất giữa hai máy tính nhằm<br /> thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác.<br /> § Một số giao thức ví dụ:<br /> – Giao thức TCP/IP<br /> – Giao thức HTTP<br /> – Giao thức FTP<br /> –…<br /> <br /> Dec-04,16:13. Page 9<br /> Dec-<br /> <br /> Địa chỉ IP – IP address<br /> § Nhiệm vụ: Phân biệt các máy khác nhau trên<br /> mạng<br /> § Khuôn dạng: Có độ dài 32 bít (4 số 1 byte)<br /> xxx.yyy.zzz.ttt (0 < xxx, yyy, zzz, ttt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2