intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP

Chia sẻ: Nguyễn Ngàn Xuân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

2
1.176
lượt xem
447
download

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: - Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database - Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP

  1. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP CHO CSDL MẪU COSODULIEUQUANLYHSSV.MDB 1.KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: - Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database - Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb 'THU MUC CHUA CSDL CUA BAN strDBFolder = Server.MapPath("database") 'TEN CO SO DU LIEU CUA BAN strDBFileName = "/cosodulieuquanlyhssv.mdb"
  2. 2. TẠO MỘT TRANG WEB LẤY THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web xuất thông tin trong bảng danh bạ lưu lại với tên xuat_ds_dienthoai.asp DANH BẠ ĐIỆN THOẠI THÊM SỐ ĐT MỚI
  3. Tạo liên kết truyền giá trị suadienthoai theo mã là STT đến trang sua_ds_dienthoai.asp
  4. 3. TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ THÊM THÔNG TIN VÀO CSDL Ví dụ: Tạo trang web thêm thông tin vào danh bạ lưu lại với tên them_ds_dienthoai.asp THÊM SỐ ĐIỆN THỌAI MỚI VÀO DANH BẠ Số TT Tên ĐT Di Động ĐT Cơ Quan ĐT Nhà Riêng FAX Ghi Chú
  5. 4.TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ XÓA THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web xoá thông tin được chọn trên danh sách danh bạ lưu lại với tên xoa_ds_dienthoai.asp Lấy thông tin cần xóa từ trang xuat_ds_dienthoai.asp • Xem lại trang xuất danh sách điện thoại ở trên CỘT CHỨC NĂNG response.Write" Xoá |"
  6. 5.TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ SỬA THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web sửa thông tin được chọn trên danh sách danh bạ lưu lại với tên sua_ds_dienthoai.asp SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI
  7. VAL: Sử dụng cho các trường kiểu Number Số TT Tên Di động Cơ quan Nhà riêng FAX Ghi chú
  8. 6.THÊM BỘ CÔNG CỤ SOẠN THẢO FCKEDITOR VÀO TRANG NHẬP LIỆU Bộ công cụ gồm 2 phần 1. Tập tin chucnangsoanthao.asp 2. Thư mục FCKeditor Bạn có thể thay đổi lại cấu hình FCKEDITOR bằng cách theo đường dẫn vào thư mục sau FCKeditor\editor\filemanager\connectors\asp Chọn file config.asp ‘Chọn true nếu bạn cho phép gửi tập tin lên thư mục website của bạn Dim ConfigIsEnabled ConfigIsEnabled = true ‘Thư mục chứa tập tin gửi lên, ví dụ uploadfile Dim ConfigUserFilesPath ConfigUserFilesPath = "/uploadfile/" Ví dụ: Tạo trang web thêm thông tin vào danh bạ như ví dụ ở phần 3 lưu lại với tên them_ds_dienthoai.asp, Kết hợp bộ soạn thảo tại them_ghichu Gọi tập tin chucnangsoanthao.asp THÊM SỐ ĐIỆN THỌAI MỚI VÀO DANH BẠ Số TT Tên ĐT Di Động ĐT Cơ Quan ĐT Nhà Riêng FAX GHI CHÚ phần dưới giữ nguyên…
  9. 7. CHẠY ỨNG DỤNG Chuyển thư mục web của bạn lên webserver Chú ý các tập tin web của anh chị phải được lưu vào 1 thư mục nhất định  Bước 1: chuột phải vào thư mục chọn  Bước 2: Chọn Web Sharing … Share this folder…  Bước 3: sử dụng địa chỉ cục bộ chạy web site của bạn http://127.0.0.1/thư mục web bạn vừa share hoặc http://localhost/thư mục web bạn vừa share
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2