intTypePromotion=3
ADSENSE

Hướng dẫn lập trình web với asp

Xem 1-16 trên 16 kết quả Hướng dẫn lập trình web với asp
 • 1.KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: - Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database - Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb

  doc9p xuannguyen81 20-03-2010 1174 447   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xây dựng và quản lý ứng dụng, Web Services.

  pdf175p tienthanhcong7892 02-06-2014 245 82   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xây dựng và quản lý ứng dụng, Web Services.

  pdf175p nhatrangyeuthuong 10-04-2014 158 50   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 200

  pdf11p gianhangweb 23-10-2011 339 120   Download

 • Bình thường, mỗi khi browser gởi 1 yêu cầu lên server thì nó phải reload lại trang web, tức là yêu cầu server gửi lại toàn bộ trang web. Kĩ thuật Ajax (Asynchronous Javascript And Xml) giúp cho browser có thể gửi yêu cầu đến server và nhận response mà không cần reload lại trang web. Ngoài ra, request này có thể được thực hiện 1 cách bất đồng bộ ( trong quá trình thực hiện request, người dùng vẫn có thể tương tác với trang web)...

  doc10p soicon824 19-04-2011 332 77   Download

 • Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: - Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database - Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb

  pdf9p kethathua 11-02-2012 449 351   Download

 • Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1). Trong Project này chúng ta đặt tên là Vi_du_8, ngôn ngữ là Visual C# sau đó bấm “OK”. Hình 1: Tạo Project Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework

  pdf15p gianhangweb 23-10-2011 144 67   Download

 • LẬP TRÌNH WEB ASP VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE - Lê Đình Duy Một số khái niệm căn bản về biểu diễn kí tự bên trong máy tính 1.1. Khái niệm về điểm mã, đơn vị mã, bảng mã Về mặt bản chất, máy tính chỉ làm việc với các con số, do đó để biểu diễn các kí tự trên máy tính cần phải có một qui ước nhất quán giữa các kí tự cần biểu diễn và các con số tương ứng mà máy tính xử lí. Qui ước này được thể hiện qua các bước sau: Chọn tập...

  pdf6p muaythai5 24-08-2011 58 8   Download

 • BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT MVC Model View Controller Mô hình lập trình ba lớp Model, View, Controller được sử dụng trong nhiều framework lập trình web trong đó có ASP.NET MVC, ZEND , J2EE… Giao diện lập trình được sử dụng bởi một ứng dụng qua đó cho phép nó tương tác với ứng dụng khác Thừa nhận một trường xác thực trong gói tin

  pdf122p kemoc5 18-06-2011 401 173   Download

 • BẮT ĐẦU HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI ASP Lê Đình Duy Khoa CNTT – ĐHKHTN Tp.HCM ldduy@fit.hcmuns.edu.vn 07.2002 1. Giới thiệu ASP Microsoft Active Server Pages (ASP) là môi trường lập trình ứng dụng phía server (server side scripting) hỗ trợ mạnh trong việc xây dựng các ứng dụng Web.

  pdf9p phuochau11 16-04-2011 59 12   Download

 • Cuốn sách này đã cung cấp cho tôi thông tin để nhảy ngay vào việc tạo ra các ứng dụng web với Visual Basic. Nó là một hướng dẫn đào tạo tuyệt vời và đồng thời, nó cung cấp các ví dụ thực tế có thể được tái sử dụng trong nhiều dự án và các ứng dụng

  pdf0p kennguyen1 21-10-2011 61 9   Download

 • Nó có nghĩa là đọc cho tất cả mọi người. Và nó làm cho cuốn sách hướng dẫn tham khảo nhanh chóng và dễ dàng sử dụng khi bạn đang thực hiện đào tạoĐã biết làm thế nào để mã trong Visual Basic 2010? Sau đó, tổng thể lập trình web với phiên bản 4. NET của cuốn sách ASP.NET đó là một yêu thích của các nhà phát triển.

  pdf0p kennguyen1 21-10-2011 52 7   Download

 • Quá trình xử lý nhằm tối ưu hóa các trang web để giúp các cỗ máy tìm kiếm có thể nhanh chóng tìm thấy những gì mà website của bạn thể hiện được gọi là Search Engine Optimization (viết tắt là SEO). Hiện nay, với nhiều công cụ thiết kế và lập trình web mới, bạn sẽ dễ dàng có được một website với các ngôn ngữ: ASP.Net, ASP, PHP, Java, hay chỉ là một trang HTML bình thường.

  pdf20p xingau5 14-08-2011 84 27   Download

 • Bài 7: KẾT NỐI DATABASE. 1. ADO là gì? ADO Có thể dung để truy cập DL từ trang web. ADO là công nghệ của Microsoft ADO được viết tắt là ActiveX Data Objects ADO là một thành phần của Active-X ADO tự động cài đặt khi cài IIS ADO là môi trường lập trình giao tiếp với CSDL- database 1. Cách truy xuất database bằng ADO trong ASP. Cách thông thường để truy cập CSDL từ trang web ASP như sau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Create an ADO connection to a database Open the database connection Create an ADO recordset...

  pdf14p tengteng14 20-12-2011 276 17   Download

 • Cuốn sách này đã cung cấp cho tôi thông tin để nhảy ngay vào việc tạo ra các ứng dụng web với Visual Basic. Nó là một hướng dẫn đào tạo tuyệt vời và đồng thời, nó cung cấp các ví dụ thực tế có thể được tái sử dụng trong nhiều dự án và các ứng dụng. (Nhận xét của một nhà phát triển trên phiên bản trước của ASP.NET murach, được đăng trực tuyến)

  pdf0p kennguyen1 21-10-2011 39 6   Download

 • Mục tiêu của Lab này là hướng dẫn sinh viên làm quen với lập trình webste trên công nghệ ASP.Net với các ví dụ thực hiện các phép tính cơ bản. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công NGhệ Thông Tin Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm Môn: Lập trình ASP.Net

  pdf3p abcdef_15 27-07-2011 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn lập trình web với asp
p_strCode=huongdanlaptrinhwebvoiasp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản