intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Windows Form với C#: Chương 1 - Lê Thị Ngọc Hạnh

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

246
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 giới thiệu về lập trình trong Windows. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Windows và DOS, các thành phần giao diện đồ họa – GUI, các dạng control chuẩn trong Windows, tổng quan về .Net framework và môi trường lập trình Visual studio,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Windows Form với C#: Chương 1 - Lê Thị Ngọc Hạnh

 1. LẬP TRÌNH TRONG WINDOWS GV: LÊ THỊ NGỌC HẠNH 1 8/18/2015 Windows Programming
 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC Mục tiêu  Cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong môi trường Windows cơ bản & nâng cao.  Cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản MS.NET.  Giúp sinh viên làm quen với môi trường phát triển tích hợp hiện đại & mạnh mẽ của MS là Visual Studio .NET 2005, 2008, 2010 8/18/2015 Windows Programming 2
 3. NỘI DUNG Ba nhóm kiến thức chính • Trang bị kiến thức - Nền tảng về .NET Framework - Cơ bản về ngôn ngữ C# • Kiến thức về lập trình ứng dụng trong môi trường - Windows với C#. - Xây dựng ứng dụng dựa trên Form (Windows Form Application) • Cung cấp các kiến thức nâng cao về lập trình cơ sở dữ liệu trong C#: ADO.NET 8/18/2015 Windows Programming 3
 4. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Phần 1: C# cơ bản – hướng đối tượng  Môi trường .NET Framework  Ngôn ngữ C#: kiểu dữ liệu, biến, phạm vi hoạt động, toán tử, câu lệnh, điều khiển • Namspace, lớp thưviện • Lớp, phương thức, thừa kế… • Mảng, struct, enum • Giao diện, thuộc tính, indexer • Nhóm đối tượng (Array list, collection) • Delegate & event 8/18/2015 Windows Programming 4
 5. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Phần 2: Lập trình ứng dụng trong môi trường Windows  Xây dựng ứng dụng Windows Form (WinForm)  Windows Controls  Menu, context-sensitive menu, tool strip, status strip.  Xây dựng ứng dụng SDI, MDI  Dialog, common dialog  GDI+ (option)  User Control 8/18/2015 Windows Programming 5
 6. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Phần 3: Lập trình CSDL với ADO.NET  Tổng quan vềADO.NET Cơ chế Disconnected…  Kết nối CSDL MS SQL Server, MS Access Chuỗi kết nối, đối tượng thực thi truy vấn dữ liệu  Sử dụng DataSet để lưu trữ dữ liệu tách rời với data source  Sử dụng chức năng Data Configuration Wizard để kết nối dữ liệu nhanh chóng  Cơ chế data binding giữa control với data source 8/18/2015 Windows Programming 6
 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Microsoft Visual C# 2010 Step by Step 2. Programming Entity Framework, Oreilly, 2010 3. LINQ to SQL Tutorial, 2009 4. Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly, First Edition, 2001 5. C# bible, Jeff Ferguson et al, Wiley Publishing, 2002 6. Thinking in C#, Larry O’Brien, Bruce Eckel, Prentice Hall. 7. Presenting C#, Sams Publishing, 2002 8. C# Language Reference, Anders Hejlsberg and Scott Wiltamuth, Microsoft Corp. 8/18/2015 Windows Programming 7
 8. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Thang điểm 10 theo tỉ lệ: Chuyên cần : Giữa kỳ : Cuối kỳ (1 : 3 : 6)  Giữa kỳ: bài tập thực hành (cá nhân)  Cuối kỳ: đồ án báo cáo và code demo (nhóm) 8/18/2015 Windows Programming 8
 9. WINDOWS VÀ DOS 8/18/2015 Windows Programming 9
 10. CÁC THÀNH PHẦN GIAO DIỆN ĐỒ HỌA - GUI  GUI : Graphics User Interface  Các dạng GUI cơ bản 8/18/2015 Windows Programming 10
 11. CÁC THÀNH PHẦN GIAO DIỆN ĐỒ HỌA - GUI  Định nghĩa: • Là 1 vùng chữ nhật trên màn hình, dùng để hiển thị kết quả output, và nhận các input từ người dùng =>Công việc đầu tiên của 1 ứng dụng GUI là tạo 1 cửa sổ làm việc  Nguyên tắc quản lý: • Mô hình phân cấp: mỗi cửa sổ đều có 1 cửa sổ cha (parent window), ngoại trừ cửa sổ nền Desktop • Tại mỗi thời điểm, chỉ có 1 cửa sổ nhận input từ user (Active/Focused window) 8/18/2015 Windows Programming 11
 12. 8/18/2015 Windows Programming 12
 13. CÁC DẠNG CONTROL CHUẨN TRONG WINDOWS 8/18/2015 Windows Programming 13
 14. CÁC DẠNG CONTROL CHUẨN TRONG WINDOWS 8/18/2015 Windows Programming 14
 15. TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK VÀ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH VISUAL STUDIO 8/18/2015 Windows Programming 15
 16. NỘI DUNG  Giới thiệu .NET Framework  Tổng quan ngôn ngữ C#  Môi trường lập trình Visual Studio 8/18/2015 Windows Programming 16
 17. .NET FRAMEWORK  Chương trình nền tảng cho công nghệ.NET  Cung cấp tập hợp class library thường dùng.  Quản lý sự thực thi của các chương trình .NET 8/18/2015 Windows Programming 17
 18. .NET FRAMEWORK  Bộ khung phát triển ứng dụng;  Bốn ngôn ngữ chính: C#, VB.NET, C++.NET, Jscript.NET  Common Language Runtime – CLR (.NET Runtime): tương tự máy ảo Java  Bộ thư viện Framework Class Library - FCL 8/18/2015 Windows Programming 18
 19. THỰC THI MỘT CHƯƠNG TRÌNH .NET 8/18/2015 Windows Programming 19
 20. COMMON LANGUAGE RUNTIME - COMPILATION 8/18/2015 Windows Programming 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2