intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngân hàng trung ương: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

163
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong chương này giúp người học nắm được lịch sử ra đời, bản chất và vị trí của ngân hàng trung ương (NHTW); nắm được vai trò, chức năng của NHTW trong nền kinh tế; liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng trung ương: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

 1. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG LOG O 1
 2. LOGO I. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG MỤC TIÊU Giúp người học nắm được lịch sử ra đời, bản chất và vị trí của NHTW Nắm được vai trò, chức năng của NHTW trong nền kinh tế. Liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. 2
 3. NỘI DUNG LOGO 1 2 3 Lịch sử ra Mô hình tổ Chức năng đời và khái chức của NHTW niệm của NHTW NHTW 3
 4. LOGO 1. LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ KHÁI NIỆM NHTW Giai đoạn hình thành ngân hàng sơ khai (từ năm 3500 đến 1800 tr.CN) Giai đoạn hình thành ngân hàng thương mại (từ TK V đến TK XVIII) Giai đoạn phân hoá hệ thống NHTM (từ TK XVIII đến TK XX) KHÁI NIỆM NHTW 4
 5. LOGO SỰ RA ĐỜI CỦA NHNN VIỆT NAM Sự ra đời: Thông tin liên quan\Lich su ra doi NHNN VN.jsp.htm Theo Điều 2 - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010: NHNN Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là NHTW của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ , hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của NHTW về phát hành tiền, ngân hàng của các TCTD và cung ứng Trụ sở NHNN Việt Nam dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ 49 Lý Thái Tổ - HN 5
 6. LOGO 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHTW Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ Mô hình Mô hình NHTW độc lập NHTW độc lập Chính Chính phủ phủ 6
 7. LOGO 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHTW Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ Chính phủ Hội đồng Chính sách tiền tệ Chủ tịch Hội đồng chính sách tiền tệ Các thành viên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ngân hàng Trung ương 7
 8. LOGO 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHTW Mô hình NHTW độc lập Chính phủ Quốc hội Ngân hàng Trung ương Chính phủ Chính sách tiền tệ, sử dụng Pháp luật, biện pháp hành các công cụ: chính: - Tái chiết khấu Ngân sách - Hoạt động thị trường mở Khu vực kinh tế công cộng - Dự trữ bắt buộc Trợ cấp, bảo hiểm Mục tiêu: - Duy trì mức giá cả ổn định - Tạo công ăn, việc làm. - Tăng trưởng kinh tế Hà Nội, tháng 8/2009 8
 9. LOGO 3. CHỨC NĂNG CỦA NHTW 3.1. LÀ NGÂN HÀNG PHÁT 3.2. HÀNH 3.4. NGÂN HÀNG CHỨC NĂNG CỦA CÁC QUẢ LÝ NHÀ NGÂN HÀNG NƯỚC 3.3. NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ 9
 10. LOGO 3.1. LÀ NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH 3.1.1. Lý do quyền lực phát hành tiền tập trung vào NHTW 3.1.2. Nguyên tắc phát hành tiền Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng vàng (trữ kim làm đảm bảo) - Nội dung - Ưu, nhược điểm Nguyên tắc phát hành có đảm bảo bằng hàng hoá - Nội dung - Ưu, nhược điểm 10
 11. LOGO 3.1. LÀ NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH 3.1.3. Kênh phát hành tiền Phát hành cho Ngân sách Nhà nước vay Phát hành qua nghiệp vụ thị trường mở Phát hành cho các ngân hàng trung gian Phát hành qua thị trường ngoại hối 11
 12. LOGO 3.2. NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG NHTW cung ứng đầy đủ các dịch vụ của một ngân hàng cho các ngân hàng trung gian: 1 2 3 Mở TK và Làm trung Cấp tín dụng nhận tiền gửi gian thanh cho các của các NH toán cho các ngân hàng trung gian ngân hàng trung gian trung gian 12
 13. LOGO 3.2. NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG 3.2.1. Mở TK và nhận tiền gửi của các NHTG - Tiền gửi dự trữ bắt buộc - Tiền gửi thanh toán 3.2.2. Làm trung tâm thanh toán cho các NHTG Áp dụng 2 phương pháp thanh toán: + Thanh toán từng lần + Thanh toán bù trừ 3.2.3. Cấp tín dụng cho các ngân hàng trung gian 13
 14. LOGO 3.2. NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG Liên hệ Việt Nam Luật NHNN 46/2010/QH12 Điều 11. - Tái cấp vốn là hình thức cấp TD của NHNN nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và PTTT cho TCTD. - Hình thức tái cấp vốn 1. Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá. 2. Chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn khác; 3. Các hình thức tái cấp vốn khác. 14
 15. LOGO 3.3. NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ 3.3.1. Làm thủ quỹ kho bạc Nhà nước 3.3.2. Làm đại lý và tư vấn cho Chính phủ 3.3.3. Cho Chính phủ vay Liên hệ Việt Nam 15
 16. LOGO 3.4. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHTW CÓ TRÁCH THANH TRA GIÁM NHIỆM XÂY DỰNG SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG CSTT QUỐC GIA NGÂN HÀNG 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2