intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Chia sẻ: Y Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

25
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, môi trường lập trình C, cấu trúc cơ bản của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

 1. Chương 1 Tổng quan về ngôn ngữ C Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 2. Chương 1. Tổng quan về ngôn ngữ C  Giới thiệu về ngôn ngữ C  Môi trường lập trình C  Cấu trúc cơ bản của chương trình C Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 3. Giới thiệu về ngôn ngữ C  Tác giả: Dennis Ritchie, Bell Lab., 1972  Nằm trong họ ALGOL  Phát triển dựa trên các ngôn ngữ lập trình: ALGOL 60, CPL, BCPL, B  Sử dụng:  Dùng để viết các chương trình hệ thống  Viết hệ điều hành UNIX  Nhiều chương trình ứng dụng … Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 4. Giới thiệu về ngôn ngữ C  Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất mềm dẻo.  Có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được tạo sẵn.  Ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có nhiều công thức phức tạp.  Ngôn ngữ C cũng cho phép người lập trình tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 5. Môi trường biên dịch  Notepad + C compiler  Turbo C  Dev-C++  Microsoft Visual Studio  … Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 6. Môi trường biên dịch  Dev-C++  Môi trường phát triển tích hợp (IDE)  Mã nguồn mở Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 7. Cấu trúc chương trình C  Chương trình in ra màn hình dòng chữ “Xin chao cac ban sinh vien” 0 Program 1.1: 1 //Chuong trinh 1.1 2 #include 3 main() 4 { 5 printf(“Xin chao cac ban sinh vien"); 6 } Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 8. Cấu trúc của chương trình C  Khai báo file tiêu đề thư viện:  Cú pháp: #include #include “Tên_file_tiêu_đề”  Một số file tiêu đề thư viện C hỗ trợ:  stdio.h: các hàm hỗ trợ vào/ ra  stdlib.h: các hàm cơ bản như ép kiểu dữ liệu  math.h: các hàm toán học  string.h: các hàm xử lý chuỗi  … Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 9. Cấu trúc của chương trình C  Hàm: là tập hợp một khối lệnh nhằm thực hiện 1 nhiệm vụ nào đó  Hàm main() là hàm bắt buộc của chương trình  Một chương trình có thể có thêm 1 hoặc nhiều hàm  Cú pháp hàm: Tên_hàm() { /*Nội dung của hàm*/ } Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 10. Cấu trúc của chương trình C  Lệnh: những yêu cầu người lập trình muốn máy tính thực hiện được diễn tả dưới hình thái lệnh.  Phân chia:  Lệnh khai báo (khai báo biến, hằng,..)  Lệnh điều khiển (if … else, for,..)  Lệnh gán  Dấu ; là dấu hiệu kết thúc câu lệnh Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 11. Cấu trúc của chương trình C  Dòng chú thích  Sử dụng để chương trình rõ ràng hơn  Có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong chương trình  Được đặt giữa 2 dấu /* và */ hoặc sau dấu // đến hết dòng Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
 12. Cấu trúc của chương trình C  Một số quy tắc cần nhớ khi viết chương trình:  Qui tắc 1: Mỗi câu lệnh có thể viết trên một hay nhiều dòng nhưng phải kết thúc bằng dấu ;  Qui tắc 2: Các lời giải thích cần được đặt giữa các dấu /* và */ hoặc sau // và có thể được viết trên một dòng, trên nhiều dòng hoặc trên phần còn lại của dòng.  Qui tắc 3: Trong chương trình, khi cần sử dụng các hàm chuẩn chúng ta phải gọi các files chứa các hàm chuẩn đó vào chương trình bằng lệnh #include.  Qui tắc 4: Một chương trình có thể chỉ có một hàm chính ( hàm main() ) và có thể có thêm vài hàm khác. Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2