intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 13: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
93
lượt xem
14
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 13: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 13 trình bày về kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung chính như: Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp, mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp, thực hành trên phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 13: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP • Quản lý và rà soát các nhiệm vụ kinh tế phát sinh • Kiểm tra việc thực hiện kế toán chi tiết • Tổng hợp doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh và kết chuyển lãi, lỗ • Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế và báo cáo tài chính quý, năm… 3
 4. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP 4
 5. 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm 3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp 3.3. Xác định thuế TNDN và kết quả kinh doanh 3.4. Một số chức năng bổ sung khác 3.5. Xem báo cáo tài chính 5
 6. 3.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 6
 7. 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TỔNG HỢP 7
 8. 3.3.XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 8
 9. 3.3.1. XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN PHẢI NỘP 9
 10. 3.3.2. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 10
 11. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN KẾT CHUYỂN 11
 12. KẾT CHUYỂN LÃI LỖ 12
 13. 3.4. MỘT SỐ CHỨC NĂNG BỔ SUNG KHÁC
 14. 3.4.1. TÍNH TỶ GIÁ XUẤT QUỸ • Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 còn cho phép NSD thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ cho từng loại ngoại tệ theo phương pháp bình quân cuối kỳ. Khi đó, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý để hạch toán số tiền chênh lệch lãi (lỗ) khi có chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập liệu trên chứng từ.. 14
 15. 3.4.1. TÍNH TỶ GIÁ XUẤT QUỸ 15
 16. 3.4.1. TÍNH TỶ GIÁ XUẤT QUỸ 16
 17. 3.4.2. ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ • Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 còn cho phép NSD thực hiện đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối năm tài chính 17
 18. 3.4.2. ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ 18
 19. 3.4.2. ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ 19
 20. 3.4.3. LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ • Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 cho phép NSD thực hiện lập chứng từ ghi sổ trong trường hợp doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. • Với mỗi loại chứng từ (VD: Phiếu thu, Phiếu chi,...), NSD phải lập một Chứng từ ghi sổ tương ứng. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2