intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
45
lượt xem
2
download

Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Phương pháp lập trình<br /> Các thành phần cơ bản<br /> TS. Ngô Hữu Dũng<br /> <br /> Nội dung<br /> Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trình biên dịch/thông dịch<br /> Cấu trúc chương trình<br /> Định dạng trong C<br /> Biến, kiểu dữ liệu<br /> Hằng số, từ khóa, toán tử<br /> <br /> Thư viện<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> stdio.h, stdlib.h, math.h, string.h, ctype.h, time.h<br /> <br /> Nhập xuất căn bản<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhập: scanf, cin, gets<br /> Xuất: printf, cout, puts<br /> Phương pháp lập trình - Cơ bản<br /> <br /> Ngôn ngữ lập trình C<br /> <br /> <br /> Được phát triển bởi Dennis<br /> Ritchie tại phòng thí nghiệm<br /> AT&T Bell vào đầu thập niên<br /> 1970<br /> <br /> <br /> <br /> C được dùng trong hệ điều<br /> hành UNIX và phát triển cùng<br /> với hệ điều hành này<br /> <br /> <br /> <br /> C đã lan rộng ra nhiều hệ điều<br /> hành khác và trở thành ngôn<br /> ngữ phổ dụng nhất<br /> 3<br /> <br /> Phương pháp lập trình - Cơ bản<br /> <br /> Trình biên dịch/Trình thông dịch<br /> Mã nguồn<br /> Source code<br /> <br /> Trình<br /> biên dịch<br /> Compiler<br /> <br /> Mã máy<br /> Machine<br /> Code<br /> <br /> Source<br /> Code<br /> Trình<br /> thông dịch<br /> <br /> Interpreter<br /> Input<br /> <br /> Executable<br /> Program<br /> <br /> Output<br /> <br /> Trình biên dịch: Phân tích chương<br /> trình và biên dịch thành mã máy.<br /> Chương trình có thể thực thi: Có thể<br /> chạy độc lập với trình biên dịch =><br /> Thực thi nhanh chóng<br /> 4<br /> <br /> Input<br /> <br /> Output<br /> <br /> Trình thông dịch: Phân tích và<br /> thực thi chương trình cùng lúc.<br /> Việc thực thi chậm nhưng dễ sửa<br /> lỗi chương trình.<br /> <br /> Phương pháp lập trình - Cơ bản<br /> <br /> Biên dịch và chạy chương trình<br /> <br /> <br /> IDE – Integrated<br /> Development Environment<br /> <br /> <br /> Compiler<br /> Object code<br /> file.obj<br /> <br /> Phân tích và biên dịch mã nguồn<br /> thành mã đối tượng<br /> <br /> Trình liên kết<br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> Biên soạn mã nguồn<br /> <br /> Trình biên dịch<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Source code<br /> file.c<br /> <br /> Trình soạn thảo<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Editor<br /> <br /> Kết hợp các mã<br /> đối tượng và thư<br /> viện thành mã<br /> thực thi<br /> <br /> Libraries<br /> <br /> Linker<br /> IDE<br /> (Integrated<br /> Development<br /> Environment)<br /> <br /> Phương pháp lập trình - Cơ bản<br /> <br /> Executable code<br /> file.exe<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2