intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về lao động - Chương 1: Tổng quan về quản lý nhà nước về lao động

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

8
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý nhà nước về lao động - Chương 1: Tổng quan về quản lý nhà nước về lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vai trò, chức năng và mục tiêu quản lý nhà nước về lao động; nội dung quản lý nhà nước về lao động; các công cụ quản lý nhà nước về lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về lao động - Chương 1: Tổng quan về quản lý nhà nước về lao động

 1. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LAO ĐỘNG Chuẩn đầu ra của chương - CLO1: Nắm bắt, vấn dụng sáng tạo kiến thức về quản lý nhà nước về lao động. Vận dụng các công cụ quản lý nhà nước về lao động; - CLO2: Phân tích về vai trò, chức năng và mục tiêu quản lý nhà nước về lao động. - CLO3: Vận dụng sáng tạo kỹ năng quản lý nhà nước về lao động. Đồng thời tăng cường kỹ năng truyền đạt, phản biện… - CLO4 - CLO5 www.themegallery.com
 2. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LAO ĐỘNG 1.1. Vai trò, chức năng và mục tiêu quản lý nhà nước về lao động • Sự cần thiết của quản lý nhà nước về lao động • Chức năng quản lý nhà nước về lao động • Mục tiêu quản lý nhà nước về lao động 1.2. Nội dung quản lý nhà nước về lao động • Ban hành quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước về lao động • Tổ chức quản lý nhà nước về lao động • Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lao động •1.3. Các công cụ quản lý nhà nước về lao động • Chiến lược • Quy hoạch www.themegallery.com • Kế hoạch, Chính sách
 3. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LAO ĐỘNG 1.1. Vai trò, chức năng và mục tiêu quản lý nhà nước về lao động 1.1.1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về lao động Khái niệm lao động www.themegallery.com
 4.  Đặc điểm của lao động Lao động là Lao động hàng hoá đặc Hàng hoá vừa tham lao động gia trực biệt; giá trị sử tiếp quá không dụng của LĐ đồng nhất, trình lao tạo ra hàng luôn có sự động vừa hoá, dịch vụ khác biệt. là yếu tố điều khiển có giá trị cao quá trình hơn giá trị LĐ. lao động. www.themegallery.com
 5. QLNN về LĐl à hoạt động thực thi quyền lực NN, do các cơ quan QLNN về LĐ thực hiện nhằm phát triển và sử dụng nguồn LĐ hiệu quả để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH Đối tượng Chủ thể QLNN Công cụ QL quản lý
 6.  Vai trò của QLNN Đối với nền kinh tế QLNN Đối với Tổ Đối với NLĐ chức/DN
 7. 1.1.2. Chức năng quản lý nhà nước về lao động • Hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và 1 chính sách về LĐ • Tổ chức quản lý nhà nước về LĐ 2 • Thanh tra, kiểm tra các quy định quản lý nhà nước 3 về LĐ
 8. 1.1.3. Mục tiêu quản lý nhà nước về lao động Đảm bảo đủ số Sử dụng lượng, hiệu quả chất nguồn lượng và lao động cơ cấu LĐ
 9. 1.2. Nội dung quản lý nhà nước về lao động 1.2.1. Ban hành quy phạm pháp luật và văn bản quản lý NN về LĐ TTLĐ Hợp tác QHLĐ QT Xây dựng và ban hành PL, CS Tiền BHXH lương Bảo hộ LĐ
 10. 1.2.2. Tổ chức quản lý nhà nước về lao động • Tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về lao 1 động, qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy... • Tổ chức thực hiện thông qua việc truyền 2 thông, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, kết hợp ….
 11. 1.2.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định QLNN về LĐ Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định của Pháp luật, về lĩnh vực lao động và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực lao động
 12. 1.3. Các công cụ quản lý nhà nước về lao động Chiến lược Quy hoạch Kế hoạch
 13. Câu hỏi ôn tập Chương 1: 1. Phân tích sự cần thiết của quản lý nhà nước về lao động tại Việt Nam? 2. Phân tích và liên hệ chức năng quản lý nhà nước về lao động? 3. Phân tích mục tiêu quản lý nhà nước về lao động tại Việt Nam? 4. Liên hệ về ban hành quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước về lao động? 5. Phân tích và liên hệ tổ chức quản lý nhà nước về lao động? 6. Liên hệ về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lao động? 7. Phân tích và liên hệ về các công cụ quản lý nhà nước về lao động?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2