intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 2

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
148
lượt xem
28
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại Bài 2 Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam nhằm trình bày về quá trình hình thành, phát triển, các loại hình doanh nghiệp thương mại, đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp thương mại. Nội dung và phương pháp quản trị doanh nghiệp thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 2

  1. BÀI 2: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM I.Quá trình hình thành, phát triển, các loại hình DNTM II.Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của DNTM III.Nội dung và phương pháp quản trị DNTM
  2. I. Quá trình hình thành, phát triển, các loại hình DNTM II. Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của DNTM 1. Đặc điểm hoạt động của DNTM a) Khái niệm DNTM b) Đặc điểm (6 đặc điểm) 1- Trong lĩnh vực lưu thông 2- Sản phẩm đa dạng, phong phú (dịch vụ) 3- Đặc điểm về vốn và hoạt động của vốn 4- Thị trường rộng lớn, đa dạng 5- Xúc tiến thương mại có vai trò ảnh hưởng đặc biệt 6- Nhiều cơ hội và rủi ro
  3. 2. Chức năng (3 chức năng) - Phát hiện nhu cầu và tìm mọi cách thỏa mãn nhanh chóng - Nâng cao trình độ thỏa mãn nhu cầu để phát triển doanh thu (H cần, th mưa – dịnh vụ) - Giá tốt quan hệ trong ngoài (mục tiêu – biện pháp) 3. Nhiệm vụ (5 nhiệm vụ) - Kinh doanh theo đúng đăng ký và mục đích thành lập DN - Quản lý tốt lao động, vật tư, vốn, tăng doanh thu - Thực hiện phân phối theo lao động, chăm lo đời sống CBCNV - Trách nhiệm xã hội (môi trường, văn hóa, đạo đức, an ninh) - Tuân thủ pháp luật (chế độ sổ sách, chứng từ, kế toán thuế...)
  4. III. Nội dung và phương pháp QT DNTM 1. Nội dung a) Khái niệm quản trị DNTM b) Nội dung quản trị DNTM * Các cách tiếp cận + Theo chức năng quản trị + Theo nghiệp vụ kinh doanh + Theo yếu tố
  5. b1: Quản trị theo chức năng * Chức năng hoạch định - Định nghĩa: Xác định mục tiêu + giải pháp thực hiện - Mục tiêu: Định hướng trong tương lai, nguyên tắc ứng phó, điều kiện hoạt động - Nội dung: + Xây dựng mục tiêu kinh doanh + Phát triển doanh nghiệp, môi trường Mạnh Yế u Cơ hội Nguy cơ + lập kế hoạch kinh doanh +Triển khai các phương án hành động
  6. * Chức năng tổ chức - Định nghĩa: Thiết lập mô hình, mối quan hệ chức năng- nhiệm vụ các biện pháp - Mục đích: Đưa ra đội hình mạnh - Nội dung: + Xây dựng: mục tiêu, doanh nghiệp, yếu tố môi trường kinh doanh, quy trình, nhân lực + Nội dung: •Nguyên tắc, mô hình? •Quan hệ •Phương thức làm việc, lề lối hoạt động •Tuyển chọn nhân viên
  7. * Chức năng chỉ huy - Định nghĩa: Chỉ dẫn, ra mệnh lệnh, điều khiển và tác động mọi người - Mục đích: Duy trì kỷ cương, tạo tác phong làm việc kinh doanh có hiệu quả - Nội dung: + Quyết định đúng + Không khí đoàn kết nội bộ + Kích thích + Đôn đốc
  8. * Chức năng kiểm soát - Định nghĩa: Đo lường, điều chỉnh các hoạt động, mục tiêu đạt được - Mục tiêu: Nắm chắc đầy đủ, kịp thời diễn biến và kết quả hoạt động của doanh nghiệp - Nội dung: + Xây dựng, hiệu chỉnh các tiêu chuẩn định mức đánh giá + Thường xuyên đánh giác các hoạt động chủ yếu + Thường xuyên xét duyệt các báo cáo tài chính quản trị + Thường xuyên đánh giá quản lý + Điều chỉnh hoạt động
  9. b2: Quản trị theo các nghiệp vụ kinh doanh - Nghiên cứu thị trường → mặt hàng, phương thức kinh doanh? - Tạo nguồn hàng → duy trì lực lượng dự trữ tối ưu, phát triển hiệu quả vốn, kinh doanh - Quản trị dự trữ hàng hóa → tăng doanh số bán, phát triển thị trường kinh doanh, giả chi phí - Dịch vụ → tăng trình độ thỏa mãn nhu cầu, chất lượng kinh doanh - Marketing trong KDTM → tăng doanh thu hoạt động Marketing, các yếu tố Marketing xúc tiến... b3: Quản trị các nguồn lực đầu vào, đầu ra -Quản trị nhân lực -Hệ thống thông tin -Quản trị vốn -Doanh thu -Quản trị chi phí -Rủi ro
  10. 2. Các phương pháp quản trị a) Quản trị theo chiến lược - Xác định chiến lược - Thực hiện - Điều chỉnh b) Quản trị chu trình mục tiêu c) Quản trị dự án d) Quản trị tình huống

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản