intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 6 - Huỳnh Phước Hải

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 6 - Huỳnh Phước Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chiến lược xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin, các giai đoạn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, những yếu tố quyết định thành công của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin: Chương 6 - Huỳnh Phước Hải

Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1. Chiến lược ứng dụng CNTT<br /> 2. Các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT<br /> 3. Những yếu tố quyết định thành công của<br /> HTTT<br /> <br /> Chương 6. Chiến lược xây dựng HTTT<br /> trong doanh nghiệp<br /> <br /> 4. HTTT và lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1 CNTT và chiến lược<br /> <br /> • Thành công của một doanh nghiệp thường<br /> được dựa trên những hiểu biết về chiến lược,<br /> ngành và thị trường có ích trong7.<br /> <br /> 1. Chiến lược ứng dụng CNTT<br /> <br /> – Lựa chọn<br /> – Phát triển<br /> – Sử dụng<br /> • CNTT cần thiết cho mỗi chức năng kinh doanh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1 CNTT và chiến lược<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2 Lập kế hoạch ứng dụng CNTT<br /> <br /> • Một chiến lược tốt nên gồm cả chiến lược ứng dụng CNTT<br /> như một thành phần.<br /> <br /> •<br /> <br /> Mục tiêu phải gắn liền với chiến lược<br /> <br /> •<br /> <br /> Tình trạng hiện tại.<br /> <br /> – Không thiết lập chiến lược CNTT riêng lẻ hoặc chiến lược kinh doanh<br /> dựa trên CNTT<br /> <br /> •<br /> <br /> Hệ thống:<br /> – Doanh nghiệp có những gì?<br /> – Doanh nghiệp cần gì trong tương lai.<br /> <br /> • CNTT nên được sử dụng phù hợp với chiến lược cạnh tranh<br /> của doanh nghiệp và nhờ đó có thể mở rộng và phát huy<br /> được các giá trị của những chiến lược này.<br /> <br /> •<br /> <br /> Những phát triển mới trong ứng dụng CNTT trong DN<br /> <br /> • Chiến lược quản lý công nghệ<br /> – Dẫn đầu<br /> <br /> • CNTT nên được tích hợp với<br /> <br /> – Theo sau<br /> <br /> – Chiến lược<br /> <br /> – Chiến lược nhà cung cấp độc quyền<br /> <br /> – Vận hành<br /> <br /> – Thuê ngoài<br /> <br /> – Tổ chức<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> 1.2 Lập kế hoạch ứng dụng CNTT<br /> <br /> 1.3 Mục tiêu của chiến lược ứng dụng CNTT<br /> <br /> • DN cần phải phân tích nhu cầu ứng dụng của CNTT<br /> <br /> • Tạo ra một hệ thống thông tin quản lý thiết thực và<br /> các công nghệ hỗ trợ lâu dài<br /> <br /> • Xem xét kỹ về chi phí và lợi ích có được<br /> • Các giai đoạn đầu tư CNTT<br /> <br /> • Xác định rõ nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh<br /> nghiệp phản ánh sự phù hợp của chiến lược kinh<br /> doanh và chiến lược UDCNTT<br /> <br /> – Đầu tư cơ sở<br /> – Đầu tư chất lượng nâng cao hiệu suất hoạt động của các bộ phận.<br /> – Đầu tư nâng cao hiệu suất làm việc toàn thể DN<br /> <br /> • Xác định chính sách quản lý, thiết lập, duy trì, kiểm<br /> soát và truy cập nguồn thông tin của doanh nghiệp<br /> <br /> – Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> • Lập danh sách ứng dụng có thứ tự ưu tiên và cả ứng dụng<br /> tiềm năng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.4 Sơ đồ Kế hoạch ứng dụng CNTT<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chiến lược ứng dụng CNTT cần><br /> • Dẫn hướng bởi hoạt động kinh doanh của DN<br /> <br /> Nhiệm vụ của DN+ Đánh giá kinh doanh<br /> <br /> • Định hướng theo nhu cầu<br /> <br /> Kế hoạch chiến lược của DN<br /> <br /> • Được thiết kế để tạo ra ưu thế cạnh tranh, các sản<br /> phẩm và dịch vụ mới hỗ trợ cho mục tiêu kinh<br /> doanh<br /> <br /> Cơ sở hạ tâng CNTT hiện tại<br /> <br /> Kế hoạch UDCNTT Chiến lược<br /> <br /> • Phù hợp với chiến lược kinh doanh của DN<br /> Cơ sở hạ tầng CNTT mới<br /> Kế hoạch UDCNTT cụ thế<br /> <br /> Dự án phát triển HTTTQL<br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.5 Các vấn đề quan trọng khi lập kế hoạch<br /> <br /> 1.6 Nội dung của chiến lược UDCNTT<br /> <br /> • CNTT sẽ không thể phát huy nếu chưa có CS hạ tầng cơ<br /> bản<br /> <br /> 1. Vai trò của CNTT<br /> – Hỗ trợ khả năng của con người<br /> – CNTT cho phép nhà quản lý và các nhân viên thực hiện<br /> các thay đổi trong doanh nghiệp<br /> <br /> • 2 mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược UDCNTT<br /> – Cắt giảm chi phí<br /> <br /> 2. Trách nhiệm<br /> <br /> • Tăng mức độ chính xác, năng suất và kết quả hoạt động.<br /> <br /> – Tăng doanh thu<br /> <br /> – Phát triển văn hóa sử dụng CNTT trên qui mô toàn doanh<br /> nghiệp<br /> – Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực<br /> – Tích hợp tổ chức, nhân sự và công nghệ làm gia tăng sự<br /> hài lòng của nhân viên.<br /> – Các tổ kỹ thuật và quản lý tham gia vào mọi bước trong<br /> quá trình ra quyết định có liên quan tới ứng dụng CNTT<br /> <br /> • Tăng chất lượng và giá trị của sản phẩm<br /> <br /> • CNTT nên được sử dụng nhưng một thành phần của sản<br /> phẩm mà doanh nghiệp cung cấp ra thị trường<br /> • Chiến lược ứng dụng CNTT hiệu quả: tạo ra giá trị và phá<br /> vỡ các nỗ lực “copy” của đối thủ cạnh tranh.<br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> 1.7 Nội dung của chiến lược UDCNTT<br /> <br /> 2. Các giai đoạn đầu tư ứng<br /> dụng CNTT<br /> <br /> 3. Kiểm soát ứng dụng CNTT<br /> – Tự phát triển hay thuê ngoài<br /> – Cân đối khả năng của phòng CNTT với các tiềm năng<br /> khác trên thị trường<br /> <br /> 4. UDCNTT thích hợp<br /> – Lựa chọn phần mềm ứng theo cơ cấu tổ chức KD<br /> – Chú ý đến tổng chi phí và tính tin cậy của phần mềm<br /> – Lựa chọn căn cứ vào yêu cầu cụ thể và cơ bản của từng<br /> chức năng kinh doanh.<br /> – Tránh lựa chọn công nghệ vì tính hợp thời<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> Các giai đoạn đầu tư cho CNTT của DN<br /> <br /> GĐ1: Đầu tư cơ sở<br /> <br /> 1. Đầu tư cơ sở<br /> <br /> • Trang bị phần cứng, phần mềm và nhân lực.<br /> <br /> 2. Đầu tư nâng cao hiệu suất hoạt động của<br /> các bộ phận<br /> 3. Đầu tư nâng cao hiệu suất làm việc toàn thể<br /> doanh nghiệp<br /> 4. Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp và tạo lợi<br /> thế cạnh tranh<br /> <br /> – Cơ sở hạ tầng công nghệ (Phần cứng + Phần<br /> mềm) đủ để triển khai một số ứng dụng<br /> thường xuyên của DN<br /> – Nhân lực: đào tạo để sử dụng được hạ tầng cơ<br /> sở trên vào một số hoạt động tác nghiệp hoặc<br /> quản lý của doanh nghiệp<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> GĐ2:Đầu tư nâng cao hiệu suất hoạt động<br /> của các bộ phận<br /> <br /> GĐ3: Đầu tư nâng cao hiệu suất làm việc<br /> toàn thể doanh nghiệp<br /> <br /> • DN sử dụng đồng thời nhiều gói phần mềm chuyên<br /> dụng để hỗ trợ cho hầu hết các chức năng kinh<br /> doanh.<br /> <br /> • Số hóa toàn thể DN<br /> • Sử dụng phần mềm tích hợp và các CSDL cấp toàn<br /> DN<br /> <br /> – Quản lý nhân sự<br /> <br /> • Thuê các công ty chuyên trách hỗ trợ cho những<br /> ứng dụng CNTT phức tạp.<br /> <br /> – Quản lý bán hàng<br /> – Quản lý khách hàng<br /> <br /> • Cần có CIO quyết định chiến lược đầu tư CNTT<br /> <br /> – Kế toán<br /> <br /> • DN sử dụng chiến lược đầu tư này thường không<br /> sử dụng CNTT để xác định cách thức làm khác biệt<br /> hóa sp hoặc dịch vụ của họ<br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> GĐ4: Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp và tạo<br /> lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> • Xem CNTT là thành tố để tạo ra thành công<br /> trong cạnh tranh và định hướng chiến lược<br /> cho DN<br /> <br /> 3. Những yếu tố quyết định<br /> thành công của HTTTQL<br /> <br /> – Sử dụng CNTT như một công cụ nhằm tạo ra<br /> một cải cách trong ngành.<br /> – Phát triển các ứng dụng phần mềm phục vụ cho<br /> mục tiêu kinh doanh của DN<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1. Đánh giá<br /> <br /> 2. Đối với HTTTQL thuê ngoài (offshore)<br /> <br /> • Dựa vào<br /> <br /> • Chi phí hợp đồng<br /> <br /> – Lượng hóa (lợi nhuận, thời gian7.)<br /> <br /> • Chi phí lựa chọn nhà cung cấp<br /> <br /> – Vô hình (thông tin về thị trường chính xác hơn,<br /> theo dõi được tình hình hoạt động của DN rõ<br /> ràng hơn)<br /> <br /> • Chi phí chuyển giao và quản lý tri thức<br /> • Chi phí cho nguồn nhân lực trong DN<br /> • Chi phí xử lý phát triển tiếp phần mềm<br /> • Chi phí chỉnh lý khác biệt về văn hóa<br /> • Chi phí quản lý các hợp đồng thuê các công ty ở<br /> các quốc gia khá<br /> <br /> 21<br /> <br /> 22<br /> <br /> 5. Sáng tạo<br /> <br /> 3. Ứng dụng CNTT theo yêu cầu<br /> <br /> • Xem HTTQL như là chìa khóa tiếp tục phát<br /> triển và định mức các mục tiêu chiến lược<br /> <br /> • Xây dựng HTTTQL phù hợp với mục tiêu DN<br /> <br /> • HTTT phát triển thích ứng với DN<br /> <br /> • Tính kinh tế trong xây dựng HTTTQL (thu lại<br /> lợi ích từ các khoảng đầu tư lớn vào CNTT)<br /> <br /> • Những sáng tạo theo yêu cầu của DN là chìa<br /> khóa tạo nên sự thành công<br /> <br /> 4. Tính tổng chi phí<br /> <br /> 23<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quản trị Hệ thống thông tin<br /> <br /> 10/30/2011<br /> <br /> 6. Tích hợp<br /> <br /> 7. Mạng<br /> <br /> • HTTTQL phải được chuẩn hóa cơ sở hạ tầng.<br /> <br /> • Phát triển môi trường trực tuyến liên kết với<br /> nhà cung cấp và đối tác nhằm khả năng trao<br /> đổi thông tin<br /> <br /> • Các HTTT do nhiều nhà cung cấp tạo ra cần được<br /> tổ chức sao cho không xảy ra trùng lắp trong và<br /> giữa các chức năng phòng ban trong doanh nghiệp<br /> • Những yếu tố cần chú ý khi tích hợp<br /> – Các hệ thống mở<br /> <br /> • Cần chú ý sự đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn<br /> và bảo mật<br /> <br /> – Tính linh hoạt của mạng<br /> – Giao diện chương trình<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> 8. Hiệu quả của phần mềm<br /> <br /> HTTTQL và hiệu quả cạnh tranh<br /> <br /> • Các phần mềm cho phép người sử dụng CNTT như<br /> một công cụ chiến lược để thực hiện các mục tiêu<br /> kinh doanh.<br /> <br /> Các thế lực cạnh tranh<br /> <br /> • Xây dựng chiến lược ứng dụng CNTT dựa trên các<br /> ứng dụng đóng vai trò quan trong đối với sự thành<br /> công của chiến lược kinh doanh<br /> <br /> Cạnh tranh trực tiếp trong cùng ngành<br /> Áp lực từ phía khách hàng<br /> Áp lực từ phía nhà cung cấp<br /> Sản phẩm, dịch vụ thay thế<br /> Những đối thủ tiềm năng<br /> <br /> 27<br /> <br /> HTTTQL và hiệu quả cạnh tranh<br /> <br /> 28<br /> <br /> HTTTQL và hiệu quả cạnh tranh<br /> Lợi thế cạnh tranh<br />  Lợi thế cạnh tranh là lợi ích quan trọng và lâu dài<br /> của một tổ chức/doanh nghiệp đạt được thông qua<br /> sự cạnh tranh.<br />  Tại một thời điểm càng có nhiều thế lực cạnh tranh<br /> kết hợp với nhau thì càng có nhiều doanh nghiệp<br /> kiếm được lợi thế cạnh tranh.<br /> <br /> 29<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2