intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

75
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 trình bày những nội dung tổng quan về tài chính doanh nghiệp như: Khái niệm về tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, báo cáo tài chính, thị trường tài chính, quản trị tài chính và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 1: • 1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp Tổng Quan Về Tài Chính Doanh Nghiệp • 1.2 Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp • 1.3 Các loại hình doanh nghiệp • 1.4 Báo cáo tài chính • 1.5 Thị trường Tài chính • 1.6 Quản trị tài chính và vai trò của nhà Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM quản trị Email: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCDN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCDN 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp: Khái niệm doanh nghiệp: TCDN là: quá trình huy động vốn (vốn CSH, vốn vay) để Theo Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, đầu tư (ngắn hạn, dài hạn) nhằm tạo ra sản phẩm mới có DN là: giá trị lớn hơn chi phí đã bỏ ra, do đó làm tăng lợi nhuận, tăng giá cổ phiếu của cổ đông trên thị trường hiện hành - Một tổ chức kinh tế được thành lập một cách hợp pháp - TCDN là một khâu cơ sở của HT tài chính quốc gia - Đứng trên giác độ hoạt động trong nội bộ một doanh - có tên gọi nghiệp thì sự hoạt động của TCDN thông qua sự vận động - được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp. - có từ một chủ sở hữu trở lên và đảm bảo trước pháp - Đứng trên giác độ tổng thể hệ thống tài chính thì TCDN luật bằng toàn bộ tài sản của mình theo quy định của là: HT các luồng dịch chuyển giá tri ̣phả n ánh sự vận Pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh động và chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình doanh. phân phối để ta ̣o lập hoặc sử du ̣ng các quỹ tiền tệ của DN Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản nhằm đạt được mục tiêu, mục đích kinh doanh của DN. Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  2. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCDN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCDN 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp: 1.1.2 Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp Để đạt được mục tiêu trên thì TCDN phải •Quyết định cấu trúc vốn tối ưu giải quyết được các vấn đề cơ bản sau: •Lập ngân sách vốn DN nên lựa chọn các dự án trung và dài hạn có •Xây dựng chính sách chi trả cổ tức hiệu quả Nguồn tài trợ vốn dài hạn lấy từ đâu? Quản trị hoạt động tài chính hàng ngày của công ty như thế nào? Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Quyết định cấu trúc vốn tối ưu Lập ngân sách vốn Cấu trúc tài sản Cấu trúc nguồn vốn Lập kế hoạch huy động Lập kế hoạch đầu tư TÀI SẢN NGẮN HẠN NỢ PHẢI TRẢ • Vay ngân hàng? • Mua nguyên vật liệu? TÀI SẢN DÀI HẠN 1. NỢ NGẮN HẠN • Phát hành trái phiếu? • Mua hàng hóa? 2. NỢ DÀI HẠN • Phát hành cổ phiếu? • Giữ tiền mặt? VỐN CHỦ SỞ HỮU • Đầu tư chứng khoán ngắn hạn? • Chính sách bán chịu? Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  3. 1.2 Mục tiêu • Đứng vững và phát triển Xây dựng chính sách chi cổ tức của TCDN trên thị trường Tối đa hóa giá trị • Tránh gặp khó khăn về tài bảo toàn vốn doanh nghiệp hay chính và phá sản Lợi nhuận hình thành các quỹ tối đa hóa giá trị • Nâng cao khả năng cạnh sau thuế chia cổ tức cho các cổ tài sản cho cổ đông hay tối đa tranh đông hóa giá trị hiện tại • Tối đa hóa doanh thu của một cổ phiếu • Tối thiểu hóa chi phí • Xây dựng chính sách cổ tức hợp lý trình Đại trên thị trường. • Tối đa hóa LN Hội Cổ Đông quyết định. • Duy trì tăng trưởng lợi nhuận Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN CHÍNH DOANH NGHIỆP • Phân loại theo loại hình chủ thể kinh doanh 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN Doanh nghiệp cổ phần, TNHH, DN hợp danh, DN tư nhân… • Phân loại theo góc độ giới hạn trách nhiệm: • Phân loại theo góc độ sở hữu tài sản - DN chịu trách nhiệm hữu hạn: Chủ DN cũng như chủ - Doanh nghiệp Nhà nước thể kinh doanh chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các - Doanh nghiệp tư nhân khoản nợ phát sinh trong kinh doanh bằng số TS đăng ký - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đưa vào KD. • Phân loại theo góc độ cung cầu về vốn - DN chịu trách nhiệm vô hạn: Chủ DN cũng như chủ thể - Doanh nghiệp tài chính: Ngân hàng thương mại, công ty KD phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ phát tài chính, công ty bảo hiểm… sinh trong kinh doanh bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền - Doanh nghiệp phi tài chính: DN SXKD hàng hóa, dịch vụ sở hữu hợp pháp của mình và lấy các hoạt động này làm hoạt động kinh doanh chính của mình. Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  4. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. Công ty cổ phần 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN • Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau Theo luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật của NN các loại hình được phân • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3, không hạn chế tối đa loại cụ thể như sau: • Chịu trách nhiệm hữu hạn 1. DN Tư Nhân • Được phép phát hành chứng khoán Là DN do 1 cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng TS • Các loại cổ phần ưu đãi: của mình về mọi hoạt động của DN. – Ưu đãi biểu quyết - Chịu trách nhiệm vô hạn – Ưu đãi cổ tức - Không được phép phát hành chứng khoán – Ưu đãi hoàn lại - Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập 1 DN tư nhân – Ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN 3. DN hợp danh 4. DN trách nhiệm hữu hạn • Phải có ít nhất 2 thành viên (gọi là thành viên • DN TNHH 1 thành viên hợp danh), ngoài ra còn có thành viên góp vốn – Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài • Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ • Không được phép phát hành chứng khoán của công ty chịu trách nhiệm hữu hạn – Không được phát hành cổ phiếu Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  5. 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN 4. DN trách nhiệm hữu hạn 5. Nhóm công ty • DN TNHH 2 thành viên trở lên Là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó – Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân , số lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị lượng không vượt quá 50. trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Bao gồm – Chịu trách nhiệm trong phạm vị vốn góp  TNHH các hình thức: – Không được phép phát hành cổ phiếu •Công ty mẹ - con •Tập đoàn kinh tế •Các hình thức khác Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.4 Báo cáo tài chính 1.3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN • Bảng Cân Đối Kế Toán 6. DN Nhà nước Là DN do NN thành lập và sở hữu toàn bộ vốn điều • Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối được tổ chức thành DNNN, công ty cổ phần, công ty TNHH. Doanh 7. DN có vốn đầu tư nước ngoài - DN 100% vốn đầu tư nước ngoài - DN liên doanh - Hợp đồng hợp tác kinh doanh Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  6. Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán Thể hiện tình trạng tài chính của doanh Giá trị sổ sách Giá trị thị trường nghiệp tại một thời điểm cụ thể về các • Bảng CĐKT cho biết giá • Giá trị thị trường của mặt: trị sổ sách của Tài sản, TS, nợ, VCSH là giá thực Tài sản nợ và vốn CSH. sự được mua bán trên Nợ phải trả thị trường. Vốn chủ sở hữu • Tổng TS=TSNH+TSDH • Giá trị sổ sách và giá trị thị trường khác nhau do tỷ suất sinh lời của TS ở từng thời kỳ từng doanh nghiệp luôn • Tổng NV=NPT+VCSH khác nhau. • Khi giá trị thị trường của VCSH cao hơn giá trị sổ sách • NPT=NNH+NDH điều này cho thấy DN kinh doanh có hiệu quả. • Tổng TS= Tổng NV Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh • Liệt kê các nguồn tạo ra doanh thu & các chi phí phát sinh trong một kỳ. • Nguyên tắc ghi: • Bao gồm các thành phần chủ yếu: Theo nguyên tắc phù hợp, ghi nhận doanh – Doanh thu thu thì phải đồng thời ghi nhận chi phí – Chi phí phát sinh tương ứng. – Lợi nhuận thuần Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.5 Thị trường tài chính CHỈ TIÊU mã thuyết Năm Năm số minh nay trước • Thị trường tài chính là nơi giao dịch các loại vốn ngắn 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hạn, trung hạn, dài hạn. 2. Các khoản giảm trừ 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ • Thị trường TC chia làm hai loại: 4. Giá vốn hàng bán – Thị trường sơ cấp: là thị trường phát hành chứng 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6. Doanh thu hoạt động tài chính khoán lần đầu 7. Chi phí tài chính 8. Chi phí bán hàng – Thị trường thứ cấp: là thị trường mua bán lại chứng 9. Chi phí QLDN khoán sau khi phát hành lần đầu. 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11. Thu nhập khác • Dưới góc độ thời hạn Thị trường Tài Chính bao gồm: 12. Chi phí khác – Thị trường vốn: là TT giao dịch các loại vốn dài hạn có 13. Lợi nhuận khác 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thời gian sd trên 1 năm 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành – Thị trường Tiền tệ: là TT giao dịch các loại vốn ngắn 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN hạn có thời gian sd dưới 1 năm. Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.5 Thị trường tài chính 1.6 Vai trò của Giám Đốc TC • Vai trò: Các công cụ tài chính trên thị trường tài GĐTC cùng các giám đốc phụ trách các lĩnh vực chính: khác lựa chọn, thẩm định các dự án đầu tư có • Cổ phiếu hiệu quả cao, lựa chọn các hình thức huy động vốn phù hợp với chi phí sử dụng vốn • Trái phiếu thấp và lập kế hoạch ngân quỹ hàng năm, • Tín phiếu hàng quý, hàng tháng nhằm chủ động sử dụng • Các chứng khoán phái sinh và huy động vốn một cách có hiệu quả. • …. Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  8. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1.6 Vai trò của Giám Đốc TC TỔNG GIÁM ĐỐC • Xung đột lợi ích giữa nhà quản trị DN và cổ GĐ KINH GĐ TÀI CHÍNH GĐ SẢN XUẤT DOANH đông GIÁM ĐỐC VỐN KẾ TOÁN TRƯỞNG Đôi khi các GĐTC không tuân theo mục đích tối đa hóa giá trị cổ phiếu của DN vì những lý do riêng. GĐ NGÂN GĐ TÍN KT THUẾ KT CHI PHÍ QUỸ DỤNG KT TÀI ĐT TSCĐ KẾ TOÁN TC DỮ LIỆU CHÍNH Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản PHẦN ĐỌC THÊM Mối quan hệ của TCDN với HT tài chính quốc gia PHẦN ĐỌC THÊM Tài Tài chính Nhà chính Nhà CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH nước nước NGHIỆP (1). Chức năng tổ chức nguồn vồn cho quá trình sản xuất kinh doanh Thị Tài Tàichính chínhdân cưvàvàxãxã dâncư hộihội trường trường Tài Tài chính gian gian trung chính trung • Đối với nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tài tài chính chính • Đối với nguồn vốn tín dụng ngân hàng • Đối với nguồn vốn phát hành cổ phiếu TàiTài doanh chính chính doanh nghiệp nghiệp • Đối với nguồn vốn phát hành trái phiếu DN Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản • Đối với nguồn vốn nội bộ Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  9. PHẦN ĐỌC THÊM PHẦN ĐỌC THÊM CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGHIỆP (2). Chức năng phân phối (2). Chức năng phân phối CPSX, Doanh thu Lợi nhuận quản lý, Lợi nhuận Thuế thu Lợi nhuận bán sản phẩm, bán hàng, trước thuế trước thuế Nhập DN sau thuế HH, DV lãi vay… Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản PHẦN ĐỌC THÊM PHẦN ĐỌC THÊM CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH (3). Chức năng giám đốc NGHIỆP • Là sự kiểm tra giám sát bằng đồng tiền đối với (2). Chức năng phân phối hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ của DN, một bảo toàn vốn hình thức kiểm soát dựa vào tình hình thu chi tiền tệ, vào các chỉ tiêu tài chính như: chỉ tiêu về Lợi nhuận hình thành các quỹ sử dụng vốn, kết cấu tài chính, khả năng thanh sau thuế chia cổ tức cho các cổ toán, khả năng sinh lời… đông • Đặc trưng của giám đốc tài chính là giám đốc toàn diện, thường xuyên và liên tục Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  10. PHẦN ĐỌC THÊM PHẦN ĐỌC THÊM Vai trò của tài chính doanh nghiệp Các nguyên tắc của quản trị tài chính - Đảm bảo huy động đầy đủ và kịp thời vốn •Các nguyên tắc quản trị tài chính chủ yếu là các nguyên tắc - Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. đầu tư – sử dụng vốn •NGUYÊN TẮC 1: HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ THÍCH ĐÁNG CHO - Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. PHÉP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO YÊU CẦU THỊ TRƯỜNG . - Giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh ĐẦU TƯ = TÀI TRỢ của doanh nghiệp •TÀI TRỢ (TÀI CHÍNH): chủ DN (vốn CSH) + chủ nợ (Nợ phải trả) Vị trí của tài chính doanh nghiệp •NGUYÊN TẮC 2: ĐA DẠNG HÓA ĐẦU TƯ – PHÂN TÁN RỦI RO - TCDN là khâu cơ sở của cả hệ thống tài chính vì đây •“Không nên đặt tất cả trứng trong một rổ” là khâu sáng tạo ra giá trị mới, sáng tạo ra thu nhập •NGUYÊN TẮC 3: ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÔNG THỂ BẰNG VỐN NGẮN HẠN cho xã hội, tạo nguồn thu thuế cho Nhà nước •NGUYÊN TẮC 4: ĐẦU TƯ VÀO TS CÓ TÍNH THANH KHOẢN CAO - TCDN hoạt động có hiệu quả sẽ có tác dụng củng cố •NGUYÊN TẮC 5: QUY LUẬT “LỢI NHUẬN LUÔN GẮN LIỀN VỚI RỦI toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia. RO” Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản PHẦN ĐỌC THÊM 1.5 Các quyết định chủ yếu của TCDN • 1.5.1 Quyết định đầu tư • 1.5.2 Quyết định tài trợ • .1.5.3 Quyết định phân phối thu nhập • 1.5.4 Các quyết định khác • Ngoài ba loại quyết định nêu trên, còn có rất nhiều loại quyết định khác như quyết định hình thức chuyển tiền, quyết định tiền lương hiệu quả, quyết định tiền thưởng bằng quyền chọn… Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2