intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
48
lượt xem
5
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu của BOP, nguyên tắc hạch toán kép, thặng dư và thâm hụt BP, hiệu ứng tuyến J,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

CHƯƠNG 2<br /> CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> BALANCE OF PAYMENT (BOP)<br /> <br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> <br /> <br /> Kết cấu của BOP<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyên tắc hạch toán kép<br /> <br /> <br /> <br /> Thặng dư và thâm hụt BP<br /> <br /> <br /> <br /> Hiệu ứng tuyến J<br /> <br /> 2.1.Những khái niệm cơ bản<br /> 2.1.1. Khái niệm: BOP là một báo cáo thống kê tổng<br /> hợp ghi chép lại giá trị của tất cả các giao dịch<br /> kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú<br /> trong một thời kì nhất định, thường là một năm.<br /> 2.1.2. Một số thuật ngữ cần chú ý:<br /> - Kì lập báo cáo<br /> - Người cư trú và người không cư trú<br /> - Tiêu chí để đưa một giao dịch kinh tế vào BOP<br /> - Tiền tệ ghi chép trong BOP<br /> <br /> 2.1.3. BOP - bản ghi chép phản ánh<br /> cung cầu ngoại tệ<br /> <br /> <br /> Mục đích chính của lập BOP: theo dõi và phân tích hoạt động TMQT<br /> cũng như các luồng vốn chảy vào, ra một quốc gia.<br /> <br /> <br /> <br /> Các giao dịch làm phát sinh cung cầu ngoại tệ:<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Các giao dịch phát sinh cung<br /> ngoại tệ (ghi có +)<br /> XKHH & Dịch vụ<br /> Thu lãi đầu tư và thu khác<br /> Thu vãng lai một chiều<br /> Nhận đầu tư nước ngoài<br /> Giảm dự trũ ngoại hối của<br /> NHTW<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Các giao dịch phát sinh cầu<br /> ngoại tệ (ghi nợ -)<br /> NKHH & Dịch vụ<br /> Chi trả lãi đầu tư và chi khác<br /> Chi vãng lai một chiều<br /> Đầu tư ra nước ngoài<br /> Tăng dự trũ ngoại hối của<br /> NHTW<br /> <br /> 2.2. Kết cấu của BOP<br /> Nội dung<br /> 1. Cán cân vãng lai (CA)<br /> - Cán cân thương mại (TB)<br /> - Cán cân dịch vụ (SE)<br /> - Cán cân thu nhập (IC)<br /> - Chuyển giao vãng lai 1 chiều (Tr)<br /> 2. Cán cân vốn (K):<br /> - Vốn dài hạn (KL)<br /> - Vốn ngắn hạn (KS)<br /> - Chuyển giao vốn 1 chiều (KTr)<br /> <br /> Thu (Ghi có +)<br /> <br /> Chi (Ghi nợ -)<br /> <br /> Ròng<br /> - 70<br /> <br /> +150<br /> +120<br /> +20<br /> +30<br /> <br /> -200<br /> -160<br /> -10<br /> -20<br /> +55<br /> <br /> +140<br /> +20<br /> 0<br /> <br /> -50<br /> -55<br /> 0<br /> <br /> 3. Lỗi và sai số thống kê (OM)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 4. Cán cân tổng thể (OB)=CA+K+OM<br /> <br /> -15<br /> <br /> 5. Cán cân bù đắp chính thức (OFB):<br /> -Thay đổi dự trữ<br /> -Vay IMF và các NHTW khác<br /> -Các nguồn dự trữ khác<br /> <br /> +10<br /> +5<br /> 0<br /> <br /> +15<br /> +10<br /> +5<br /> 0<br /> <br /> 6. Tổng<br /> <br /> +495<br /> <br /> -495<br /> <br /> 0<br /> <br /> Dự trữ ngoại hối<br /> Dấu cộng và trừ trong dự trữ ngoại hối là vấn đề gây<br /> tranh cãi rất lớn. Theo quy ước của kế toán, dự trữ ngoại<br /> hối được xem như là tài sản bên ngoài quốc gia mà quốc<br /> gia đó có thể vừa phải chi tiền ra để mua dự trữ và vừa rút<br /> dự trữ ra để dùng vào việc khác. Khi dự trữ tăng, quốc gia<br /> đó phải chi tiền ra để mua dự trữ, giống như chi tiền ra để<br /> nhập khẩu hàng hóa và có dấu trừ (vì luồng tiền chảy ra).<br /> Và khi dự trữ ngoại hối của quốc gia đó giảm, nghĩa là<br /> quốc gia đó sẽ thu tiền về giống như xuất khẩu hàng hóa<br /> và luồng tiền chảy vào nên ghi dấu cộng.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2