intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổng quan hệ thống và phân tích gộp - TS. Nguyễn Văn Huy (ĐH Y Hà Nội)

Chia sẻ: Hoài Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

166
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổng quan hệ thống và phân tích gộp - TS. Nguyễn Văn Huy (ĐH Y Hà Nội), bài giảng có mục tiêu là giúp các bạn sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về tổng quan hệ thống và phân tích gộp, phương pháp tổng quan hệ thống và phân tích mê ta,bài giảng là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên ngành y tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan hệ thống và phân tích gộp - TS. Nguyễn Văn Huy (ĐH Y Hà Nội)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP TS. Nguyễn Văn Huy BM: Tổ chức & Quản lý Y tế Viện Đào tạo YHDP & YTCC-ĐHYHN
 2. MỤC TIÊU 1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về tổng quan hệ thống (systematic review) và phân tích gộp (meta-analysis). 2. Phương pháp tổng quan hệ thống và phân tích mê ta.
 3. LOẠI NC NÀO CÓ GIÁ TRỊ KH CAO NHẤT?
 4. TẠI SAO TỔNG QUAN HỆ THỐNG và PHÂN TÍCH GỘP?
 5. Scientific research data is often uncertain and or inconsistent Vì Because the results of a particular research study cannot be interpreted with any confidence unless they have been synthesized, systematically, with the results of all other relevant studies
 6. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN BIỆT
 7. Tổng quan tài liệu Tổng quan hệ thống Phân tích gộp (Literature (Systematic review) (Meta-Analysis) review) Khái Mô tả, đánh giá Tổng hợp bằng Kỹ thuật thống niệm và thảo luận chứng dựa trên kê sử dụng để NC trước đây câu hỏi thiết kế rõ tổng hợp dữ (SL, TT, KN, ràng, sử dụng liệu từ 1 số NC học thuyết, phương pháp hệ nhằm hỗ trợ LT, KQ, thống để xác định, xác định chính KL…) liên lựa chọn và đánh xác hơn đánh quan đến chủ giá các NC liên giá sự tác đề NC. quan, trích dẫn và động. phân tích số liệu từ các NC đưa vào tổng hợp.
 8. Tổng quan tài liệu Tổng quan hệ thống Phân tích gộp (Literature (Systematic review) (Meta-Analysis) review) Đặc - Chủ đề lớn - Chủ đề khu trú hơn - Như Tổng quan điểm - Không có tổng - Cách tiếp cận hệ hệ thống hợp định lượng thống (nhiều bước, - Số liệu định - Bằng chứng SD vật liệu, PP & lượng (can định tính Tiêu chí đánh giá thiệp) - Số liệu bất kỳ rõ ràng) (đtính, đlượng) - Số liệu đlượng, đtính (can thiệp) - ± bao gồm phân tích gộp
 9. Tổng quan tài Tổng quan hệ thống Phân tích gộp liệu (Systematic review) (Meta- (Literature Analysis) review) Phương 1. Xác định 1. Hình thành câu hỏi NC - Như Tổng pháp TT cần tìm 2. Xác định tiêu chuẩn quan hệ kiếm đưa vào/loại ra thống 2. Xác định 3. Tìm các nguồn của NC - ±bước cuối nguồn TT 4. Chọn các NC có khả của tổng hợp 3. Tìm kiếm năng hệ thống TT hoặc ±bước 5. Đánh giá chất lượng đầu của 4. Đánh giá PP luận TL tìm Phân tích 6. Trích xuất SL từ các gộp được NC 5. Tổng hợp 7. Phân tích, trình bày & thông tin và phiên giải KQ viết 8. Viết b/cáo & xuất bản
 10. Tổng quan tài liệu Tổng quan hệ thống Phân tích gộp (Literature review) (Systematic review) (Meta- (TQTL) (TQHT) Analysis) Ưu - Nhanh, tốn ít 1. Lâu hơn, tốn  - Như TQHT nhược nguồn lực nguồn lực hơn - Có tổng kết điểm - Chủ quan 2. Cách tiếp cận hệ định lượngÆ - Phương pháp thống để làm giảm giải quyết không rõ ràng sai lệch và sai số được mâu - Không có tổng ngẫu nhiên thuẫn của kết định lượng 3. ± tổng kết định các NC - KL tổng quan lượng Ʊ giải quyết được mâu vẫn chưa chắc thuẫn của các N/c  chắn 4. KQ chính xác, tin  - KQ không lặp lại được – không tin cậy, ± sao chép  được cậy
 11. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP
 12. Bước 1: Câu hỏi NC “PICO” • P: population/entity (quần thể/tổ chức đích) • I: intervention (nhóm can thiệp): Lưu ý một và nhiều can thiệp (nhóm hay tách riêng) • C: control (comparison) nhóm so sánh (chứng, hoặc can thiệp khác) • O: outcome: kết quả (main, meanful, proximal/immediate, intermediate or distal) • Câu hỏi nghiên cứu: – What is the relative effect of private for- profit versus private not-for-profit delivery of hospital care on patient mortality?
 13. Bước 2: Tiêu chuẩn đưa vào và loại ra (Boundaries/criteria) • Population: Đối tượng NC • Intervention: Can thiệp gì? • Principal outcomes: Chỉ tiêu chính • Study design/methods: Thiết kế (RCT, Quasi-experient, cohort, case control, etc), mẫu, chọn mẫu, quy trình thực hiện, thống kê, … • Khác: Ngôn ngữ, xuất bản hay cả chưa xuất bản • Tính bao phủ các NC đưa vào: – Chỉ tiêu quá hẹp Æ nguy cơ mất các NC & khái quát KQ giảm – Chỉ tiêu quá rộng Æ khó so sánh/tổng hợp, phức tạp và mất T/G • Dễ thực hiện
 14. Ví dụ • Observational studies or RCTs có so sánh tỷ lệ TV ở các bệnh viện tư nhân vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận • Population: Các bệnh nhân đến bệnh viện (tử vong và không tử vong) • Intervention: private not‐for‐profit hospitals,  methods of health care delivery  • Control: private‐for‐profit hospitals • Outcome: patient mortality
 15. Bước 3: Chiến lược (nguồn tài liệu & tìm kiếm) (định vị NC/SL) • Nguồn: comprehensive – Số liệu điện tử, tài liệu trên internet: MEDLINE,  EMBASE, COCHRANE, psycINFO, AMED, MANTIS,  CINAHL, Google Scholar, etc – Danh mục TLTK của các bài báo/báo cáo liên quan  (reference list and citations in related  articles/studies – Tạp chí và tài liệu hội nghị – Liên hệ với các tác giả NC/chuyên gia/nhà xuất  bản/tổ chức… – Tài liệu, số liệu sẵn có khác
 16. • Cách tìm kiếm: Sử dụng OR, NOT, AND, ALL Mở rộng tìm kiếm: OR, ALL, từ đồng nghĩa, trái nghĩa Thu hẹp tìm kiếm: NOT, AND, Dấu ” ” nếu muốn đúng cụm từ
 17. 1 số nguồn thông dụng (Pai et al., 2004)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2