intTypePromotion=1

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Tâm Việt)

Chia sẻ: đuong` Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:124

0
146
lượt xem
49
download

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Tâm Việt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hoá là cái còn thiếu khi có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Tham khảo nội dung bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm và vai trò, các bước xây dựng, văn hóa Tâm Việt,... Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (Tâm Việt)

 1. Văn hoá doanh nghiệp Tâm Việt Group 1 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 2. Văn hoá là cái còn thiếu khi có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất 2 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 3. Văn hóa doanh nghiệp Khái niệm & vai trò Các bước xây dựng Văn hóa Tâm Việt 3 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 4. Khái niệm VHDN  Những năm 1970: VHDN miêu tả tổ chức tự cơ cấu và hoạt động như thế nào  Những năm 1980: VHDN được đề cập đến như những tính cách của con người  Những năm 1990 đến nay: VHDN được hiểu là tập hợp những niềm tin và ngầm định nền tảng được chia sẻ 4 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 5. Văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh Văn hoá DN là một nghiệp giống như... thực thể khách quan (Morgan) (Gold) Văn hoá là tổng thể Tập hợp hành vi và (Pacannowsky vµ đặc điểm nhận thức O’Donnell-Trujillo) (Schein; Eldridge và Crombie) 5 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 6. Định nghĩa Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt với các tổ chức khác trong lĩnh vực (Gold, K.A) 6 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 7. Định nghĩa Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền trong thời gian dài. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.) 7 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 8. Định nghĩa Văn hóa là “mọi việc được giải quyết như thế nào quanh đây”. Nó là những đặc trưng của doanh nghiệp, thói quen, thái độ phổ biến, mẫu hình phát triển được chấp nhận và các hành vi mong muốn. (Drennan, D.) 8 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 9. Định nghĩa Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.) 9 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 10. Định nghĩa “Văn hóa là linh hồn của tổ chức - những niềm tin và giá trị, và Henry cách chúng được thể hiện ra. Mintzberg Tôi nghĩ, cấu trúc của tổ chức như bộ xương, và là phần xác thịt. Còn văn hóa là linh hồn gắn kết chúng lại với nhau và đem đến cho chúng sức sống” 10 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 11. Văn hoá doanh nghiệp là hệ thống niềm tin, giá trị và chuẩn mực giải quyết vấn đề được xây dựng trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, và được thể hiện trong các hình thái vật chất và hành vi của các thành viên. 11 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 12. Hệ điều hành 12 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 13. Biểu tượng Người hùng Nghi thức Giá trị Thực tiễn 13 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 14. • Trang phục • Biểu tượng • Cách bài trí VP • Qui định, qui tắc Văn hóa doanh nghiệp • Giá trị cốt lõi • Ngầm định Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt caonền hơn tảng 14
 15. Structure Strategy System Shared values Skills Style Staff 15 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 16. Cấp độ VHDN Các thực thể Qui trình, cấu trúc, ngôn ngữ, nghi hữu hình thức,... Các giá trị Chiến lược, mục đích, triết lý... được thể hiện Các ngầm Các niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và định nền tảng cảm nhận ăn sâu trong tiềm thức (nền tảng cho các giá trị và hành động) 16 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 17. Thực thể hữu hình  Những gì hiện hữu, có thể nhìn thấy  Đồ vật: Báo cáo, sản phẩm, bàn ghế, phim...  Công nghệ: máy móc, thiết bị, nhà xưởng...  Ngôn ngữ: chuyện, truyền thuyết, khẩu hiệu..  Chuẩn mực hành vi: nghi thức, lễ nghi...  Nguyên tắc, hệ thống, thủ tục, chương trình...  ... 17 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 18. Giá trị được thể hiện  Giá trị xác định cái gì ta nghĩ là phải làm  Niềm tin xác định cái gì ta cho là đúng/ sai  Thái độ liên kết giá trị, niềm tin với cảm giác 18 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 19. Giá trị được thể hiện  Các giá trị tồn tại sẵn  Khách quan  Hình thành tự phát  Các giá trị mong muốn  Lãnh đạo mong muốn  Phải xây dựng từng bước 19 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 20. Giá trị cốt lõi là thước đo mọi hành vi 20 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2