intTypePromotion=3

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 288 kết quả Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp giúp người học nắm được tổng quan về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong hoạt động kinh doanh, văn hóa và hội nhập toàn cầu.

  pdf51p can_loc 27-07-2012 755 243   Download

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp nhằm trình bày các khái niệm về văn hóa, văn hóa chính thống và văn hóa nhóm, văn hóa doanh nghiệp mạnh và yếu, văn hóa doanh nghiệp tạo nên tính cách của doanh nghiệp, các cách tiếp cận về cấu trúc văn hóa doanh nghiệp.

  ppt42p yellow_12 29-05-2014 529 153   Download

 • Bài giảng văn hóa doanh nghiệp trình bày một số vấn đề tổng quan, thực trạng và xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp, giải pháp xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp.

  pdf85p five_12 19-03-2014 290 101   Download

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp do Vũ Hữu Kiên biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan văn hóa doanh nghiệp; nội dung của văn hóa doanh nghiệp (văn hoá doanh nghiệp bao gồm các hệ thống các quan điểm, giá trị mà doanh nghiệp hướng tới, mong đợi và thừa nhận; văn hoá tổ chức là sự khẳng định thương hiệu và đạo đức sản phẩm của tổ chức đó; văn hoá tổ chức thể hiện chiến lược nhân sự;...).

  ppt88p cocacola_02 21-09-2015 119 63   Download

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu đúng và có hệ thống về văn hóa doanh nghiệp. Ý thức tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, xác định các giá trị văn hóa cần thiết cho sự phát triển bền vững của văn hóa doanh nghiệp.

  pdf58p red_12 15-05-2014 153 56   Download

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu giúp người học nhận thức được vai trò của Văn hóa và Văn hóa doanh nghiệp trong phát triển tổ chức; áp dụng sự nhận biết về văn hóa doanh nghiệp để có những hành động đúng trong công việc như: hợp tác, thăng tiến, hay thay đổi.

  ppt137p codon_02 29-11-2015 171 57   Download

 • Trong bài 2 của bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (P1) trình bày về các dạng văn hóa doanh nghiệp. Trong bài này, người học sẽ được tìm hiểu 6 mô hình văn hóa doanh nghiệp, đó là: Mô hình Harrison/Handy, mô hình Deal và Kennedy, mô hình Quinn và McGrath, mô hình văn hóa doanh nghiệp của Scholz, mô hình văn hóa doanh nghiệp của Daft, mô hình văn hóa doanh nghiệp của Sethia và Klinou.

  pdf41p namthangtinhlang_04 15-11-2015 164 46   Download

 • Chương 3 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp, thay đổi văn hoá doanh nghiệp, các dạng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

  pdf48p holoesinin 12-06-2014 200 43   Download

 • Chương 1 Tổng quan về văn hoá kinh doanh thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, quá trình phát triển của văn hóa, phân loại văn hóa, đặc trưng của văn hóa, chức năng của văn hóa, vai trò của văn hóa.

  pdf30p holoesinin 12-06-2014 148 36   Download

 • Chương 3 Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp trình bày các nội dung cần làm khi xây dựng văn hóa của một doanh nghiệp như xây dựng phong cách quản lý, xây dựng hệ thống tổ chức.

  ppt58p tuanbe 07-08-2015 63 32   Download

 • Chương 2 Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp trình bày các nội dung quan trọng của văn hóa doanh nghiệp như văn hóa doanh nghiệp là gì, đặc điểm, cấu trúc, biểu hiện, phân loại,... Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt43p tuanbe 07-08-2015 181 32   Download

 • Văn hoá là cái còn thiếu khi có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Tham khảo nội dung bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm và vai trò, các bước xây dựng, văn hóa Tâm Việt,... Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt124p hello1122 22-02-2016 73 30   Download

 • Chương 2 Tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, các cấp độ văn hóa doanh nghiệp, tác động tích cực của văn hóa doanh nghiệp, vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp.

  pdf18p holoesinin 12-06-2014 139 29   Download

 • Chương 4 Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp trình bày các nội dung của văn hóa doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh bao gồm quy trình xây dựng văn hóa trong hoạt động kinh doanh, văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, văn hóa trong định hướng tới khách hàng.

  ppt80p tuanbe 07-08-2015 113 24   Download

 • Chương 4 Văn hoá trong hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ứng xử trong nội bộ, tác động của văn hoá ứng xử, văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

  pdf36p holoesinin 12-06-2014 90 21   Download

 • Chương 5 Văn hoá và hội nhập toàn cầu thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, tìm hiểu về văn hoá, tìm hiểu và phân tích văn hoá, nhận ra những kiểu mẫu văn hoá, thích nghi với những khác biệt văn hoá.

  pdf15p holoesinin 12-06-2014 98 19   Download

 • Chương 1 Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp trình bày các kiến thức tổng quan về văn hóa như khái niệm văn hóa, ý nghĩa văn hóa, vai trò, các bộ phận cấu thành.

  ppt17p tuanbe 07-08-2015 80 16   Download

 • Phần 3 của bài giảng Văn hóa doanh nghiệp trình bày về sự hoàn thiện hệ thống tổ chức. Phần 3 gồm có các nội dung chính như: Giai đoạn mới thành lập; giai đoạn giữa; giai đoạn chín mùi - nguy cơ suy tàn; các trường hợp sát nhập mua lại, liên doanh và hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p namthangtinhlang_04 15-11-2015 72 14   Download

 •  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp (văn hóa tổ chức)" cung cấp cho người học các kiến thức: Văn hóa doanh nghiệp là gì, đặc tính của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa chính thống và văn hóa nhóm, văn hóa mạnh và yếu, hình thành văn hóa doanh nghiệp như thế nào, duy trì và đổi mới văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p doinhugiobay_07 16-12-2015 80 12   Download

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (P2) - Bài 2 đề cập đến văn hóa ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba nội dung chính, đó là: Vai trò và biểu hiện của ứng xử văn hóa trong nội bộ doanh nghiệp, tác động của ứng xử văn hóa trong nội bộ doanh nghiệp, những điều cần tránh trong ứng xử văn hóa nội bộ doanh nghiệp. Mời tham khảo.

  pdf36p namthangtinhlang_04 15-11-2015 67 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp
p_strCode=baigiangvanhoadoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản